salgai Bilatu salgai testuinguru gehiagotan

1
salgai > mercadería (101 testuinguru)
eu testuak es testuak
10.- Salgaiak erosi ditugu kreditu bidez 360,61 euroan (gehi BEZa). 10.- Realizamos compra de mercaderías por 360,61 € más IVA a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

8.- Salgaiak eskura saldu ditugu 2.404,05 euroan (gehi BEZa). 8.- Vendemos mercaderías al contado por 2.404,05 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Salgaiak kreditu bidez erosi ditugu; salgaien balioa (601,01 euro) eta BEZa ordaindu ditugu. Compramos mercaderías a crédito por valor de 601, 01 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Salgaiak eskura saldu ditugu: 601,01 euro gehi BEZa. Vendemos al contado mercaderías por 601,01 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Horiez baliatuta, amai ezazu kontabilitatezikloa. Kontuan hartu ibilgetu materiala 2.327,42 euroan amortizatzen dela eta azken salgaien balioa 8.564,42 euro dela. Valiéndote de ellos termina el ciclo contable, teniendo en cuenta que el Inmovilizado Material se amortiza por importe de 2.327,42 €, y que las Mercaderías Finales ascienden a 8.564,42 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

12.- Salgaiak erosi ditugu 1.803,04 euroan (gehi BEZa). 12.- Compramos mercaderías por 1.803,04 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Salgaiak erosi 300,51 euroan (gehi BEZa), eta fakturan %3,5eko deskontua izan du. 6.- Compra mercaderías por 300,51 € más IVA. dto en fra del 3,5 %.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- Salgaiak erosi ditu 1.803,04 euroan (gehi BEZa), eta 90,15 euroko deskontua egin diote fakturan. 1.- Compra mercaderías por 1.803,04 € más IVA, descuento en fra 90,15 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Salgaiak saldu ditugu 841,42 euroan (gehi BEZa). 10.- Vendemos mercaderías por 841,42 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

30.050,61 euroan zenbatetsitako lonja; 6.010,12 euroan zenbatetsitako balioa; 1.803,04 euroko salgaiak; 12.020,24 euro eskudirutan; eta 12.020,24 euro kontu korrontean Una lonja valorada en 30.050,61 €, un vehí­culo valorado en 6.010,12 €, mercaderías por 1.803,04 €, 12.020,24 € en efectivo, dinero en c/c 12.020,24 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
salgai > artículo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldatu egin da historian zehar, erabiltzen dituen baliabideei dagokienez ez ezik, bere azken helburuari dagokionez ere. Izan ere, salgaiak soilik saltzetik, aldi berean dendaren prestigioa bera eta filosofia jakin bat saltzera igaro da. Se ha transformado a lo largo de la historia no solo en los recursos que utiliza sino también en su función última, de vender exclusivamente artí­culos, ha pasado a vender simultáneamente el prestigio de la tienda y una determinada filosofía.

Materiala: Gozogintza

salgaia, ingurua, bezeroak. artí­culo, entorno, clientela.

Materiala: Gozogintza

Salgaiaren araberakoa. Depende del artí­culo.

Materiala: Gozogintza

Tamaina handiko salgaiek oso ongi jasaten dute kokapen hori. Artí­culos de gran tamaño toleran óptimamente esta posición.

Materiala: Gozogintza

Salgai-hondarren edota serieko salgaien edo prezio bakarrekoen erakusketei dagokie. Corresponden a las exposiciones de saldos o artí­culos de seria o de precio único.

Materiala: Gozogintza

Luxuzko edo estatus handiko salgai batean edo gutxi batzuetan oinarritzen dira. Se centran en uno o pocos artí­culos de lujo o de estatus.

Materiala: Gozogintza

Soluzio erradikal eta puskatzaileenak ez dira baztertu behar dendaren proiekzioak eta salgaiak hala ahalbidetzen dutenean. Las soluciones más radicales y transgresoras no deben excluirse cuando la proyección de la tienda y el artí­culo lo permiten.

Materiala: Gozogintza

Beharrezkoa da salgaietara egokitutako lanpara-motak hautatzea ematen duten beroaren eta kolore-tenperaturaren arabera eta, halaber, kasuan kasuko argiztapen-potentzia. Es importante escoger el tipo de lámparas adecuado a los artí­culos en función del calor que desprender y temperatura de color que emiten, así­ como la potencia de iluminación necesaria en cada caso.

Materiala: Gozogintza

Salgaiak argi-intentsitate handietatik babestea: Proteger los artí­culos de altas intensidades de luz:

Materiala: Gozogintza

salgaiak soilik saltzetik, aldi berean dendaren prestigioa eta filosofia jakin bat saltzera igaro da. de vender exclusivamente artí­culos, ha pasado a vender simultáneamente el prestigio de la tienda y una determinada filosofía.

Materiala: Gozogintza

3
salgai > mercancía (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Salgaien fluxuak Flujos de mercancías.

Materiala: Ostalaritza

Nolabaiteko antolaketarik eza gerta daiteke hornitzaileen kudeaketan salgaiak egunero jasotzen baitira, ordu jakinetan, eta beraz, produktuak biltegiratzen pasatzen den denbora etengabea da. Puede existir una cierta desorganización en la gestión de proveedores ya que se recepcionan diariamente las mercancías, a ciertas horas establecidas, por lo que la dedicación de tiempo para el almacenamiento de productos es continua.

Materiala: Ostalaritza

Nolabaiteko antolaketarik eza gerta daiteke hornitzaileen kudeaketan salgaiak egunero jasotzen baitira, ordu jakinetan, eta beraz, produktuak biltegiratzen pasatzen den denbora etengabea da. Puede existir una cierta desorganización en la gestión de proveedores ya que se recepcionan diariamente las mercancías, a ciertas horas establecidas, por lo que la dedicación de tiempo para el almacenamiento de productos es continua.

Materiala: Ostalaritza

1202/2005 Errege Dekretua, 2005eko urriaren 10ekoa, salgai galkorrei eta horiek garraiatzeko erabiltzen diren ibilgailu bereziei buruzkoa. Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre de 2005, sobre el transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes

Materiala: Ostalaritza

Salgaien inbentarioak eta kontrolak egitea. Realizar inventarios y controles de las mercancías.

Materiala: Ostalaritza

Salgaien errotazio egokia egitea (FIFO/PEPS). Realizar una adecuada rotación de mercancías (FIFO/PEPS).

Materiala: Ostalaritza

Salgaien errotazioa egokia izatea (FIFO . Realizar una adecuada rotación de mercancías (FIFO/PEPS).

Materiala: Ostalaritza

Salgaiak banatzean praktika desegokiak egiten direla hautemanez gero (arropa desegokia, etab.), hornitzaileei kargu hartzea. Amonestación de proveedores en caso de observar malas prácticas durante el reparto de mercancías (ropa inadecuada, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Salgaiak jasotzea eta elikagaiak batetik bestera eramateko zeharkatzen dituzten eremuak Recepción de mercancías y zonas de tránsito de alimentos

Materiala: Ostalaritza

Inbentarioen bidez stockean dauden salgaien balioa kalkulatzeko erabiltzen den edozein metodo aplikatuz. Mediante inventarios aplicando cualquiera de los métodos que se utilizan para el cálculo del valor de las mercancías en stock.

Materiala: Ostalaritza