alde Bilatu alde testuinguru gehiagotan

1
alde > cara (65 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezak lantzen ditugunean, hainbatetan, alde bat eta ertz bat bakarrik lantzen dugu, beste bi gainazalak ezkutuan gelditzen baitira, obraren barnean. Al labrar las piezas, a veces sólo se labran una cara y un canto, ya que las otras dos superficies quedan ocultas en la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Barneko aldea Cara interior

Materiala: Egurraren teknologia

Lurrean finko dauden alanbreen bidez ere finka ditzakegu arrastelak: lehenik, ebakia egin behar dugu arrastelaren alde batean (ikusi 991. irudia); ondoren, arrastela estutzen du alanbreak. También pueden sujetarse mediante un alambre fijo en el suelo que aprisiona el ristrel, previo un corte de serrucho en su cara (fig. 991).

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, jantziak iltza daitezke hiru aldetan, Podrán asimismo colocarse guarnecidos con clavos por tres caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, mailen garaiera osoa neurtzen duten bi oholtxo prestatu behar ditugu, dodekagonoari dagokion angeluaren irekidurarekin mihiztatu behar ditugu (ikusi 973. irudia), eta, lurreko lerrotik abiatuz, angeluan jarri behar ditugu eta lehenengo mailaren garaiera markatu behar dugu bi aldeetan. Para esto, se preparan dos tablillas con la altura total del escalón, ensambladas con la abertura del ángulo correspondiente al dodecágono (fig. 973); y, comenzando por la lí­nea de tierra, se aplican las tablillas en un ángulo, y se marca la altura del primer escalón en las dos caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Malguagoak izan daitezen, berotu egiten da piezaren i barnealdea (ikusi 12. irudia), barnealdeko zuntzak uzkurtzeko, eta uraz hezetzen B aldea, kanpoaldeko zuntzak luzatzeko. Para facilitar la flexibilidad, se calienta la cara interna i de la pieza (fig. 12), contrayéndose así­ las fibras interiores; y se humedece con agua la parte B, para obtener el alargamiento de las fibras exteriores.

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, hobe da eskuineko aldeak kanporantz ematea, ikusgarriagoa delako eta aldakuntza higrometrikoekiko sentikortasun txikiagoa duelako zurgiharrak. En todos los casos, se preferirá que la cara derecha vaya hacia fuera, por su mayor vistosidad, y porque, el duramen es menos sensible a las variedades higrométricas.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Bi alde edo zati lauk, goikoak eta behekoak. Behekoa luzeagoa da goikoa baino. 1.º Dos caras o partes planas, la superior y" la inferior; ésta más larga que aquélla.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Sendotasunez, hiru edo lau aldiz igurtzi behar da leungailua lantzerraren kontrako aldearen aurka (ikusi 196.C irudia), bizarra prestatzeko. 4.º Se pasa reciamente el bruñidor tres o cuatro veces a lo largo de la cara opuesta al bisel (Detalle C) para preparar la rebaba.

Materiala: Egurraren teknologia