teilatu Bilatu teilatu testuinguru gehiagotan

1
teilatu > tejado (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Obraren ezaugarriak direla eta (teilatu inklinatua eta hegal handia), txardangoak besoa barnealderantz biratuta dutela ezartzea erabaki dugu, sarea txardangoaren eta egituraren artean gera dadin. Por la particularidad de la obra, con tejado inclinado y gran vuelo, hemos optado por colocar las horcas con el brazo girado hacia el interior del forjado, de forma que la red posteriormente quede ubicada entre las citadas horcas y la estructura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zura ahal beste aprobetxatzeko, zur okerrak edo bihurrituak ere erabiltzen zituzten teilatuak egiteko; halako zurarekin, baina, nekez egin zitekeen behar bezalako teilaturik. El aprovechamiento máximo de la madera hacía que se utilizasen maderas curvas o retorcidas que, luego, hacían difí­cil la correcta realización del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Erratzez garbitu behar dugu teilatu osoa batik bat, ubideak, ur-isuria oztopatuko lukeen zikinkeriarik han ez geratzeko; teilatu-hodiak ere garbitu behar ditugu, eta teilatua zakartuko luketen orbanak eta txaplatak espartzuarekin karrakatu. Cuidando de barrer toda la superficie del tejado -sobre todo los rí­os para quitar porquerías que puedan taponar la libre circulación del agua-, limpiar los canalones y raspar con esparto las motas y pegotes que puedan afear el aspecto del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuetan, antzina, teilak aprobetxatzeko, teila estu-estuak erabiltzen zituzten batzuetan, eta teila horiek hain ziren estuak, tapakien pitak izateko besterik ez zuten balio. En tejados antiguos el aprovechamiento de las tejas puede llevar al uso de tejas muy estrechas que sólo podrían servir de boquillas como tapas.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia egitea eta teilaberritzea ez dira lan bera; bada, teilaberritzeko lanetan, teilatua desmuntatu beharrik gabe, hautsitako teilen ordez beste batzuk jarri beharko ditugu; mugituta daudenak dagokien lekura itzuli, eta hondatuta dagoen guztia aldatu eta alperrik dagoena kendu egin beharko dugu. La diferencia entre fabricar una cubierta y retejar es que en éste último caso no se ha de desmontar el tejado, sino que se han de sustituir las tejas rotas, colocar las que se han movido y sustituir todo aquello que esté deteriorado o sin uso.

Materiala: Igeltserotza

Hondatuta daudela, errazago apurtzen dira eta ura sar daiteke teilatutik; horrexegatik, bada, komenigarria izaten da aldian-aldian teilatu zaharretara igotzea, teilak nola dauden aztertzeko. Teilatura igotzeko oinetako bigunak (zapatilak) jantziko ditugu, eta pausu guztietan oin bakoitzarekin aldi berean bi tapaki zapaltzen saiatu beharko dugu, gorputzaren pisua ondo banatzeko, eta teilak hausteko arriskua txikiagoa izateko (2. irudia). Esto las hace mas sensibles a la rotura y las filtraciones de agua, por lo que es conveniente intentar subir a los tejados que sean viejos con un calzado blando (zapatillas) intentando pisar en dos tapas a la vez con cada pie (Fig. 2), para que se reparta el peso del cuerpo y dificultemos las posibilidades de rotura de tejas.

Materiala: Igeltserotza

Teilatutik kendu beharko ditugu ur-isuria moteltzen edo geldiarazten duten objektu guztiak, teilatukoak bertakoak izan zein ez. Todo objeto, ya sea propio del tejado o ajeno, que pueda ayudar a que el paso del agua se ralentice o se llegue a estancar hay que retirarlo.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu zaharreko ubide kopurua murrizten. Ejemplo de la reducción del número de rí­os en un tejado antiguo.

Materiala: Igeltserotza

Teilatua jartzen hasteko, adreilu ilara bat ezar dezakegu teilatuaren ertzean. Alboko akaberak teilen tapakien maila berean utzi nahi baditugu soilik egingo dugu hori. Para empezar a colocar un tejado se puede levantar una hilada de ladrillos al borde del tejado, esto sólo se hará si se desea dejar los remates laterales a la misma altura que las tapas de las tejas.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluaren hutsuneak aprobetxatuta edo katuaren laguntzaz, lerro-soka distantzia egokian jarriko dugu alegia, teilatuaren lerroa kordelaz trazatzeko distantzia aproposean. Aprovechando los huecos del ladrillo o con ayuda de un gato se colocará la cuerda de lí­nea a la distancia apropiada para trazar a cordel la lí­nea del tejado.

Materiala: Igeltserotza