ganbera Bilatu ganbera testuinguru gehiagotan

1
ganbera > cámara (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
BULKATUTAKO EMARI HANDIA BEHE-PRESIOA GANBERAN ALTO CAUDAL IMPELIDO - BAJA PRESIÓN EN LA CíMARA

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Inklinazioa ganberan dagoen presioaren araberakoa izango da, eta, hortaz, pistoien goialdean eta behealdean aplikatzen diren presio-baldintzen araberakoa. La inclinación depende de la presión reinante en la cámara y, por tanto, de las condiciones de presión aplicadas en las partes superior e inferior de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ganberaren presioa Presión cámara

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ganberan presioa balbula erregulatzaileari aplikatutako goi- eta behe-presioen bitartez eta zulagailu aire-dosifikatzaile kalibratuaren bitartez erabakitzen da. La presión en la cámara se determina mediante las presiones alta y baja aplicadas a la válvula reguladora, y por medio del taladro estrangulador calibrado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua desaktibatuta dagoela, goi- eta behe-presioak eta ganbera barruan dagoen presioa berdinak dira. Estando desactivado el aire acondicionado, existe igualdad de las presiones alta y baja y la existente en el interior de la cámara.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bulkatutako emari handia (ikus 2.20 irudia) hozte-errendimendua handia izanik (behe-presioa ganberan): a) Alto caudal impelido (ver figura 2.20) con alto rendimiento de refrigeración (baja presión en la cámara):

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

goi- eta behe-presioak handi samarrak direnez gero, 2. hauspoa konprimitu egiten da goi-presioagatik, eta 1. hauspoa behe-presioa handi samarra izateagatik. Horren ondorioz, honako hau gertatzen da, hurrenez hurren: ganberaren balbula erregulatzailea ireki egiten da, eta ganberaren presioa deskargatu egiten da behe-presioaren al ser las presiones de alta y baja relativamente intensas, el fuelle 2 se comprime por la alta presión, y el fuelle 1, por la baja presión relativamente intensa, provocando con ello, respectivamente, la apertura de la válvula reguladora y la descarga de la presión de la cámara a través del lado de baja presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bulkatutako emari txikia (ikus 2.21 irudia) hozte-errendimendua txikia izanik (goi-presioa ganberan): b) Bajo caudal impelido (ver figura 2.21) con bajo rendimiento de refrigeración (alta presión en la cámara):

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
ganbera > cámara (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
KAMERA CíMARA

Materiala: IrudiaIgeltserotza

ganbera > cámara (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala, bloke baten ertz tolestua hurrengo blokearenarekin itsatsita geratzen da, eta bi ertzek bat eginda eratzen duten hutsunean bota behar dugu masa (6. irudia). Zenbait blokek, gainera, ganbera izaten dute erdialdean, blokeak handik erdibitu ahal izateko (6. irudia). El reborde de un bloque se pega al reborde del siguiente echando la masa en el hueco que queda al pegar ambos rebordes (Fig. 6), también vienen algunos con una cámara intermedia que sirve para obtener medios (Fig. 6).

Materiala: Igeltserotza

KAMERA CíMARA

Materiala: IrudiaIgeltserotza

Ganberak Cámaras

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, 2. irudian tximinia albotik ebakita ageri da, tximiniaren osagaiak zein diren garbi ikusteko: batetik, kea ateratzeko bidea du; bestetik, ke-ganbera, eta, haren azpialdean, karel edo traba txiki bat dago, teilatutik datorren haizearen eraginez etxebizitzara kerik ez sartzeko. Para ello, como muestra la Fig. 2 -sección lateral de una chimenea- se ha de saber que una chimenea consta de un tubo de salida de humos una cámara de humo donde -chocando contra un pequeño parapeto u obstáculo-, se impida que el aire que provenga del tejado pueda meter el humo en la vivienda.

Materiala: Igeltserotza

Ganberaren ahoan berriz, tiroa egoten da. En la boca de la cámara de humo se colocará el tiro.

Materiala: Igeltserotza

Ganberak eraikitzeko prozesuan, leihoen hutsuneak kontuan izan behar ditugu beti. Durante la fabricación de las cámaras se ha de tener en cuenta el hueco de las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Ganberako trenkada behar bezain gogor dagoenean, masa-lerroak bota ahal izango ditugu trenkaden gainean. Cuando se quede suficientemente duro el tabique de cámara se podrán echar los cordones de masa sobre los tabiques.

Materiala: Igeltserotza

Leihoa kanpotik errematatuko dugu: leihoa silikonaz itxi, eta ganberaren hutsunea adreiluz errematatuko dugu. Se habrá de rematar la ventana en su exterior, sellándola con silicona y rematando con ladrillos el hueco de la cámara.

Materiala: Igeltserotza

Itxitura amaitua eta ganberak eginak ditugunean, etxebizitza barruko gelen banaketak egiteari ekin beharko diogu. Una vez terminado el cerramiento y realizadas las cámaras, el siguiente paso será la fabricación de las divisiones interiores que conformen las distintas habitaciones de la vivienda.

Materiala: Igeltserotza

Lehen ilara ganberetan bezalaxe masaz jarriko dugu, eta ilara zuzen eraikitzeko pare bat erregela erabiliko ditugu bat lurrean eta bestea adreiluen gainean jarrita. La primera fila, al igual que en las cámaras, se colocará con masa dándoles rectitud con ayuda de un par de reglas -una en el suelo y otra sobre los ladrillos-.

Materiala: Igeltserotza

3
ganbera > cámara (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haragien ganbera Cámara de carnes

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Produktu amaituen ganbera Cámara producto acabado

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ganberan dagozkion produktuak soilik daude (egiaztatu zerrendan). En la cámara solo están los productos que le son asignados (comprobar en la lista)

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ganbera ordenatuta dago. La cámara esta convenientemente ordenada.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Arrainen ganbera Cámara de pescados

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Barazkien ganbera Cámara de verduras

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Haragi-produktu amaituen ganbera Cámara de carnes producto terminado

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ganbera eta biltegietako kontrol-erregistroa Registro del control en cámaras y almacenes

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Buffet-ganberak Cámaras buffet" target="_blank">buffet

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Eguneko ganbera Cámara de día

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak