fibrocemento Bilatu fibrocemento testuinguru gehiagotan

1
zuntz-zementu > fibrocemento (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zuntz-zementua Fibrocemento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-ura iragaztea zuntz-zementuzko estalkian. Filtración del agua de lluvia en la Cubierta de Fibrocemento.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Patologia hori oso ohikoa da horrelako estaldura-materialetan, eta zuntz-zementua zaharkitzearen eta bestelako kanpo-agresioen ondorioz gertatzen da, hala nola pitzadurak, erabilera okerrak, instalazio desegokiak, txingorra, elurra eta abar. Esta patología es muy frecuente en este tipo de material de cubrición, como consecuencia de envejecimiento del fibrocemento y otras agresiones externas, como pueden ser fisuraciones, usos indebidos, instalaciones no apropiadas, granizo, nieve, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bi soluzio gauza daitezke estalkiaren estankotasuna berreskuratzeko: batetik, zuntz-zementuzko gainazala berdintzea, hidrofugatu gabeko 12 mm-ko lodierako taula hidrofugo batekin, mekanikoki ainguratua. Bestela, uhindura zementu-morteroz bete daiteke, poliestireno hedatuzko agregakinez nahastua, eta jarraian 5.28 irudian jasotako lan-prozesuari jarraitu. Se pueden apuntar dos soluciones posibles para recuperar la estanquidad de la cubierta, la primera de ellas consiste en la regularización de la superficie del fibrocemento con un tablero, hidrófugo no hidrofugado, de 12 mm de espesor anclado mecánicamente o un relleno de la ondulación de mortero de cemento con árido de poliestireno expandido, para posteriormente realizar el proceso de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bigarren soluzioak teilatua emateko aukera ematen du, teila zeramikoak edo zementuzkoak erabiliz, egitura indartuz beharrezkoa izanez gero, zuntz-zementuaren gainean dentsitate handiko poliestireno hedatuzko panela ezarriz (behealdeak teila makurraren profila du, eta goialdeak, berriz, artekatu bat, hustubidearen maldarekiko ortogonala, 5.29 irudian ikus daitekeenez). Jarraian, polimero-zementu itsasgarrizko morterozko arrastelen gainean asentatzen dira teila La segunda solución ofrece la posibilidad de cubrir aguas con tejas cerámicas o de cemento, reforzando la estructura si fuera preciso, instalando sobre el fibrocemento un panel de poliestireno expandido de alta densidad, con la cara inferior desarrollada con el perfil de la teja curva y la superior con un ranurado ortogonal a l

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Poliestireno hedatuzko panelak (EPS) jartzen dira zuntz-zementuzko plaken gainean, plakaren uhinduraren profila dutenak, zuntz-zementuan mekanikoki ainguratuak kadmiatutako edo zinkatutako tirafondoez. a) Sobre las placas de fibrocemento, se instalan paneles de poliestireno expandido (EPS), con el perfil de la ondulación de la placa, anclándolo mecánicamente al fibrocemento con tirafondos cadmiados o cincados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-ura iragaztea eta barneko kondentsazioak zuntz-zementuzko estalkian. Filtración del agua de lluvia y condensaciones interiores en la Cubierta de Fibrocemento.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zuntz-zementuzko xaflak hautsi edo pitzatzen direlako eta estalkian material isolatzailerik ez dagoelako gertatzen da. Consecuencia de la rotura o fisuración de las planchas de fibrocemento y la ausencia de material aislante en la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia