icono Bilatu icono testuinguru gehiagotan

1
ikono > icono (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Editoreek testuaren baliagarritasuna ere hobetu dezakete, lengoaia edo erabilitako ikonoak direla-eta sor daitezkeen kulturarteko arazoak identifikatuta. Los editores pueden también incrementar la utilidad de un texto identificando potenciales problemas interculturales que pueden surgir a causa del lenguaje o los iconos usados.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2 modua: onespena eskatzen den orri bakoitzean, sartu W3Ck emandako hiru ikonoetako bat eta W3Ck emandako egokitzapenari buruzko azalpeneranzko esteka bat. Forma 2: Incluir, en cada página para la que se pida conformidad, uno de los tres iconos proporcionados por W3C y un ví­nculo hacia la explicación sobre la adecuación proporcionada por W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ikonoei eta orrietan txertatzeko moduari buruzko informazioa []en dago eskuragarri. La información sobre los iconos y como insertarlos en las páginas está disponible en [].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hiru estekak hurrengo jarraibiderantz (eskuineranzko gezi-ikonoa) edo aurreko jarraibiderantz (ezkerreranzko gezi-ikonoa) nabigatzeko aukera edo uneko jarraibideak eduki-taulan duen posizioa (goranzko gezi-ikonoa) ematen dute. Tres ví­nculos permiten la navegación hacia la siguiente pauta (icono de flecha hacia la derecha), la pauta anterior (icono de flecha hacia la izquierda) o la posición de la pauta actual en la tabla de contenidos (icono de flecha hacia arriba).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testuzkoak ez diren testuaren baliokideek (ad., ikonoak, aurrez grabatutako lokuzioak edo testua zeinu-lengoaiara itzultzen ari den pertsona baten bideoa) dokumentu erabilerraza bihur dezakete lengoaia idatzia eskuratzeko arazoak izan ditzaketen pertsonentzat, urritasun kognitiboak, ikaskuntzari dagozkionak edo gorreria duten pertsona asko barne hartuta. Los equivalentes no textuales al texto (p. ej. iconos, locuciones pregrabadas o un ví­deo de una persona traduciendo el texto a lenguaje de señas) pueden hacer un documento accesible a personas que pueden tener dificultades para acceder al lenguaje escrito, incluyendo muchos individuos con discapacidades cognitivas, de aprendizaje o sordera.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudi baterako esteka bat sortzen duzunean, oso gomendagarria da tamainaren irudia adieraztea; halaber, oso lagungarria da irudiaren edukia ikusten den ikono txiki bat sortzea. Cuando cree un enlace a una imagen, es altamente recomendable que indique el tamaño de la imagen, también es de gran ayuda que cree un pequeño icono en el que se vea el contenido de la imagen.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak