bide Bilatu bide testuinguru gehiagotan

1
bide > sendero (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilbide inkak zenbait egunez Andeetako tontorrak zeharkatzen ditu gotorlekuraino; trekkingzaleek asko erabiltzen dute bide hori. El sendero inca es un itinerario que durante varios días recorre los picos de los Andes hasta la ciudadela muy frecuentado por los aficionados al trekking.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Eskualde horretara joaten diren turistek gehien egin ohi dituzten ibilaldien artean dago Mendi Urdinetarako bisita; munduko kaferik gutiziatuena ekoizten den eremu horretan bide-zidorrak, jatetxeak eta ostatu txikiak ireki dira. Una de las excursiones más demandadas por los turistas que llegan a esta región son las Blue Mountains , zona de producción del café más codiciado del mundo, donde se han abierto senderos, restaurantes y pequeños hostales.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Trekkinga egiteko bide-zidorrak eta eskalatzaileentzako ibilbideak daude, baita jateko eta ostatu hartzeko toki ugari ere. Hay senderos para el trekking y rutas para escaladores, además de una gran cantidad de lugares para comer y alojarse.

Materiala: Nazioarteko produktuak

GR-7a mendi-bide nagusia da, eta, Espainian, 1.200 km ditu. El GR-7, es el más importante de nuestros senderos con 1.200 km en España.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Errepidea utzi eta ibilbideak mendiko pista eta baso eta mendi-bideetatik jarraitzen badu, mendiko bizikleta erabiltzea komeni da, ohiko bizikletekin ezin baita bide horietatik ibili. Si el itinerario requiere abandonar la carretera para adentrarse en la montaña por pistas y senderos forestales es recomendable la utilización de una bicicleta mountain bike que permite explorar parajes inaccesibles para las bicicletas convencionales.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Valentziako Diputazioak Valentziako mendi-bideei buruzko liburuxka bat kaleratzen badu, berez, bide horiek ezagutarazi eta sustatu nahi ditu, jendeak txangoak antola ditzan. Beraz, liburuxkaren helburu zuzena ez da liburuxka bera saltzea. Si la Diputación de Valencia, publica un folleto de los Senderos Valencianos, lo que quiere en realidad es que se conozcan y realice una promoción de los mismos con el fin de que la gente pueda planear excursiones, pero su objetivo directo no es la venta.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

"Inken ibilbidea". Ibilbide horretatik, Andeetako gailurrak zeharkatuz iristen da zitadelara hainbat egunean. Trekking zaleek sarritan erabiltzen dute bide hori. El "Sendero Inca" es un itinerario que durante varios días recorre los picos de los Andes hasta la ciudadela muy frecuentado por los aficionados al trekking.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hiriguneen arteko errepideen eta autopisten sarea ona da, baina asfaltatu gabeko bideak eta baso-bidexkak ere egon badaude. La red de carreteras y autopistas es buena entre los centros urbanos, aunque se pueden encontrar caminos sin asfaltar y senderos en los bosques.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Mendi-bideak: Los senderos:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Mendietako bide tradizionalak egiten dituzten ibilbideak dira mendi-bideak, mendi-taldeek egokitu eta bidea errazteko seinaleztatu dituztenak. Los senderos son rutas que recorren caminos tradicionales de montaña que han sido acondicionados y señalizados por los grupos excursionistas para facilitar su utilización.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

2
bide > ruta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
#Fitxategiaren izena bide-izenik gabe ateratzen dugu #Extraemos el nombre del fichero sin la ruta

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ohartu zaitez kopiatzeko bideak erlatiboa izan behar duela, ez absolutua; script-arekiko erlatiboa da. Notese que la ruta de copiado debe de ser relativa, no absoluta, y es relativa al script.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3
bide > vía (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, beharrezkoa da kable-sorta eskuragarri eta ordezteko moduan egotea, eta, horretarako, oso baliagarria da "Faston" motako terminal desmuntagarriak dituzten kableak erabiltzea, edo zenbait bidetako konektoreak. Por tanto, son necesarias la facilidad de acceso y la posible sustitución del cableado, para lo cual es de gran utilidad utilizar cables con terminales desmontables tipo "Faston", o conectores con varias vías.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konektore anitz horietan, bide bakoitzak zenbaki bat du, kable jakin bati dagokiona; konektorearen kontaktu-puntu bakoitzari PIN deritzogu. En los conectores múltiples cada vía está designada por un número que corresponde a un cable determinado; a cada punto de contacto del conector lo denominamos PIN.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hiru bideko presio-etengailua Presostato de tres vías

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 3. Zertarako dira bideen ordena-zenbakiak? ? 3. ¿Para qué sirven los números de orden de las vías?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

10a 10 bideko konektorea, 10a Conector de 10 vías,

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

4e 4 bideko konektorea, abiadura-aldagailuan 4e Conector de 4 vías, en el cambio

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

4
bide > conducto (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
pankrea-bidea conducto pancreatico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Pankrea-urina Wirsun-en bidearen bidez iristen da hesteetara; bide hori koledokoaren ondoan amaitzen da, Vater-en anpoilan. El jugo pancreático llega al intestino a través del conducto de Wirsung, que desemboca junto con el colédoco, en la ampolla de Vater.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Horietan, oinetako hodi iraizle bakoitza poro baten bidez kanpora irekitzen da, eta bertatik kanporatzen da izerdia. En ellas, el conducto excretor de los pies se abren al exterior por un poro a través del cual se elimina el sudor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Digestio-hodia bide luze bat da, 10-12 m luze dena. Hasieran ahoa du, eta amaieran, uzkia. El tubo digestivo es un largo conducto, de 10-12cm de longitud, que se extiende desde la cavidad bucal al ano.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

PANKREA-BIDEA, pankreatik datorrena. El CONDUCTO PANCREíTICO, procedente del PíNCREAS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak