arco Bilatu arco testuinguru gehiagotan

1
arku > arco (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arkutik datozenak Procedentes del arco

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arkutik datozen erradiazio ultramoreak Radiaciones ultravioletas procedentes del arco

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arku voltaiko baten jauzia Salto de un arco voltaico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
arku > arco (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
ARKUA: ARCO:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Orno dortsalen bi aldeetan sortzen dira. Hezur-arku batzuk dira, eta BULARREZURRAREN alboekin lotzen dira, aurreko aldetik. Se originan a ambos lados de las vértebras dorsales y son unos arcos óseos que se unen por delante a los laterales del ESTERNÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bizkarrezur-arkua Arco vertebral

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

3
arku > arco (72 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpasaren zentroa O eta O puntuetan jarri eta bi zirkunferentzia-arku marratu behar ditugu: IK eta KJ; zenbaterainoko konpentsazioa behar dugun ebazteko balio dute arkuok. Con centro de compás en los puntos O y 0 se trazan dos arcos de circunferencia / K y KJ, los cuales sirven para resolver la compensación deseada.

Materiala: Egurraren teknologia

Arku goratua (ikusi 554. irudia). Arco peraltado.

Materiala: Egurraren teknologia

Arku eskartzanoa. Arco escarzano.

Materiala: Egurraren teknologia

Arku mota hau egiteko, argi-lerrotik behera, simetria-ardatza zentrotzat hartu eta konpasa zabaldu behar da abiaguneraino. Ondoren, abiaguneak lotu behar dira arkuaren bidez (ikusi 555. irudia). Haciendo centro en el eje de simetría, por debajo de la lí­nea de luz y con abertura de compás hasta el arranque, se traza el arco que une los arranques (fig. 555).

Materiala: Egurraren teknologia

Geometriari esker, badakigu zirkunferentziaren edozein zati direla arkuak. Por la Geometría sabemos que arco es una porción cualquiera de la circunferencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat atalek osatzen dute arku oro (ikusi 549. irudia). En todo arco hay que distinguir (fig. 549):

Materiala: Egurraren teknologia

Bi zati berdinetan banatu behar da gelditzen den distantzia, eta perpendikularra marratu, b eta c puntuak zehazteko. Hain zuzen ere, b eta c puntuak dira arkuaren zentroak. La distancia que queda se divide en dos partes iguales, y se traza una perpendicular que determina los puntos b y c, que serán los centros del arco.

Materiala: Egurraren teknologia

549. irudia. Arkuaren atalen nomenklatura. Fig. 549 Nomenclatura de un arco.

Materiala: Egurraren teknologia

Lantza-formako arkua. Arco lanceado o túmido.

Materiala: Egurraren teknologia

550. irudia. Arku zuzena. Fig. 550 Arco adintelado.

Materiala: Egurraren teknologia

arku > arco (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arkua egiteko hainbat material erabil ditzakegu harria eta adreilua dira ohikoenak eta mota askotako arkuak eraiki ditzakegu: erdi-puntukoa, mudejarra... El arco se puede realizar en varios materiales -siendo la piedra y el ladrillo los más comunes-, y de muy diversas formas, -de medio punto, mudéjar...-.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatilak, normalean, adreilu trinkoz egiten dira, eta kutxatilaren barneko argi-zabalerak bat etorri behar du estalkiari eutsiko dion arkuaren argiarekin. La arqueta realizada normalmente con ladrillo macizo, ha de tener un ancho interior de luz idéntico a la luz que tiene el arco que sostendrá la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Arkuaren perimetroan, adreiluek hartuko duten hutsunearen txantiloia egin behar dugu: horretarako, arkuaren perimetroa adreilu batek eta haren kargak duten zabalerarekin zatituko dugu, eta, junturei zabalera handiagoa edo txikiagoa ezarriko diegu, emaitza zehatza lortu arte. En el perí­metro del arco se ha de escantillar el hueco que ocuparán los ladrillos, dividiendo el perí­metro entre la anchura que tiene un ladrillo con su carga, variando dicha medida hasta hacer que el resultado sea completo, añadiendo mayor o menor grosor a las juntas.

Materiala: Igeltserotza

Arkuak funtsezko elementuak dira eraikuntzaren arloan, eta mendez mende makina bat arazori eman diete konponbidea, sarreretako ateen eta leihoen presioa banatzeko irtenbide aparta eskaini baitute. Dotore-dotoreak dira gainera. Los arcos son un elemento básico de la construcción, durante siglos han resuelto numerosos problemas en el reparto de fuerzas a la hora de hacer entradas y ventanas, por no hablar de su singular valor estético.

Materiala: Igeltserotza

Arkua adreiluz egin behar badugu, zinbria erabili beharko dugu (2. irudia). Zinbria zurezko egitura da, eta arkuak izango duen forma bera du kasu honetan, zirkunferentzierdi. Hala, adreiluak edo harriak zinbriaren gainean jarriko ditugu; ondoren, morteroa gogortu eta arkua bere buruari eusteko gai denean, kendu egingo dugu zinbria. Para realizar un arco con ladrillo se ha de contar con una cimbra (Fig. 2), que no es mas que una estructura hecha en madera con la forma con la que ha de quedar el arco una vez terminado -en este caso media circunferencia-, que servirá para apoyar en ella los ladrillos o piedras hasta que el mortero fragüe y el arco se pueda sostener por sí­ solo.

Materiala: Igeltserotza

Arkuaren gailurretik abiatuta egingo dugu txantiloia; hartara, erdiko adreilua edo adreiluak ondo erdiratuta geratuko dira (4. irudia) El escantillón se hará partiendo de la cúspide del arco, para garantizar que el ladrillo o los ladrillos centrales queden bien promediados (Fig. 4).

Materiala: Igeltserotza

Adreiluen juntura atzealdean arkugaineran baino estuagoa izango da zinbriaren aldean, (3. irudia), eta, horregatik, arkua orekatuta geratzeko, komenigarria izaten da kordela erabiltzea. Los ladrillos contarán con una junta mas estrecha en la parte de la cimbra que en la posterior -trasdós- (Fig. 3) para lo que es conveniente usar el cintrel con el fin de dejar el arco compensado.

Materiala: Igeltserotza

Zinbriarik ez badugu, guk geuk egin dezakegu igeltserotzako materialak erabilita: adreilua, oholak, igeltsua, zura eta iltzeak beharko ditugu, eta arretaz egin beharko dugu lan, arkuari dagokion kurbatura emateko. En el supuesto en el que no se cuente con una cimbra, se puede fabricar una in situ con los materiales propios de un albañil: ladrillo, tablones, yeso, madera y clavos, cuidando, eso sí­, de conseguir la curvatura apropiada en el arco.

Materiala: Igeltserotza

arku > arco (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oharra.- Zortziak kakaorik gabe egin daitezke (ore normala) edota anis-aleekin nahastuta arkuetan bezala; kasu horretan, gainazala hezetuko degu eta azukre-pikorretatik pasako ditugu. Nota.- Los ochos se pueden hacer sin cacao (pasta normal) o mezclándola aní­s en grano como en los arcos en este caso se humedecerán superficialmente y se pasarán por azúcar en grano.

Materiala: Gozogintza

Tolestu, arkuen kasuan baino pixka bat gehiago itxiz, ezarri txapetan eta erre 180 ºC-tan, eta gero utzi hozten. Doblarlas cerrándolas un poco más que para los arcos, colocarlas en las chapas y cocerlas a 180º C., dejarlas enfriar.

Materiala: Gozogintza

Birarazi zatiok mahaian 1 cm-ko lodierako zilindroak eratzeko, tolestu arku formaz eta ezarri labe-txapetan. Hacer rodar las porciones sobre la mesa para formar cilindros de 1 cm. de gruesos, doblarlos en forma de arco y colocarlos en las chapas de horno.

Materiala: Gozogintza

Oso erabilia da sistema hau materiala proiektatzeko aplikazioetan (pintura, azaleko akabera...), ebakidurakoetan (ur-txorrotada, laserra...), arkuzko soldaduran... Este sistema es muy utilizado en aplicaciones de proyección de material (pintura, acabado superficial, etc.), corte (chorro de agua, láser, etc.), soldadura de arco.

Materiala: Gozogintza