arazo Bilatu arazo testuinguru gehiagotan

1
arazo > trastorno (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauekin du zerikusia: adinarekin, botika batzuen erabilerarekin (KIMIOA), ERRADIOTERAPIAREKIN, arazo psikikoekin, arazo hormonalekin... Tiene relación con la edad, con el uso de algunos fármacos (QUIMIO), con la RADIOTERAPIA, trastornos psí­quicas, hormonales...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzaren ohiko erritmoa aldatzea da. Normalean, bihotzaren taupada eratzeko garaian arazoren bat dagoelako izaten da. Es la alteración del ritmo cardíaco normal que generalmente se produce por un trastorno en la formación del impulso cardíaco.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eosinofilo asko izateak alergia-arazoren bat edo parasitoen infekzioa adierazten du askotan. Un recuento elevado de eosinófilos indica a menudo un trastorno alérgico o una infección parasitaria.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemiak hauek eragiten ditu normalean: nekea, hotza jasateko ezintasuna, O2-aren faltarekin loturiko arazoak eta zurbiltasuna. La anemia en general causa fatiga, intolerancia al frí­o, trastornos relacionados con la falta de O2 y palidez.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Polizitemiak eragiten dituen arazoak hauek dira: buruko minak, ultzerak, odol-kolpeak (kongestioak) eta gibela asko handitzea. Los trastornos que causa la policitemia son dolores de cabeza, úlceras, congestiones y un gran aumento de tamaño del hí­gado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.7 GERNU KOPURUAREN ARAZOAK 6.7 TRASTORNOS DE LA CANTIDAD DE ORINA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.8 GERNU-KALITATEAREN ARAZOAK 6.8 TRASTORNOS DE LA CALIDAD DE ORINA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Akutua denean, giltzurrunen jarduera bat-batean eteten da, eta horrek gernua eratzeko orduan eta barne-ingurunearen konposizioan arazoak eragiten ditu. La aguda consiste en el cese brusco de la actividad del riñón que provoca trastornos en la formación de orina y en la composición del medio interno.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

argaltzea, larruazalaren kolore okrea, ahoaren lehortasuna, beherakoak sarritan, eta gainera bihotzeko eta zirkulazioko arazoak. adelgazamiento, color ocre de la piel, sequedad de la boca, diarreas frecuentes y además trastornos cardíacos y alteraciones circulatorias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kasu hauetan erabiltzen dira: kapilarrak ahul daudenean, odoluzkiak daudenean eta, oro har, zirkulazio-arazoetan. Se utilizan para casos de fragilidad capilar, hemorroides y trastornos circulatorios en general.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

arazo > alteración (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanean eta beste jarduera batzuetan oinetako erosoak eta egokiak erabiltzean, oinetako arazoak prebenitzen dira eta nekea murrizten. La utilización de calzado cómodo y apropiado durante el trabajo y otras actividades previene alteraciones en los pies y reduce el cansancio.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Emakume haurdunek tabakoa kontsumitzea haurdunaldiko arazo batzuekin lotuta dago, eta umekiak jaiotzean pisu gutxiago izatea eragin dezake. El consumo de tabaco en la mujer embarazada está asociado con varias alteraciones de la gestación, pudiendo producir en el feto al nacer disminuciones de peso.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Beste batzuetan, arazo endokrinoa-metaboliko batek eragiten du gizentasuna. En otras ocasiones existe una alteración endocrino-metabólica que es la causa de la misma.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Odolean urearen eta azido urikoaren kopurua igotzen denean sortzen diren gaixotasunak. Oineko behatz lodiaren artikulazioan hautematen da batez ere (OINETAKO HEZUERIA), baina giltzurrunetako arazoak ere izaten dira (azido urikoaren kalkuluak edo harriak sortzen dira, eta haiek giltzurrunetan pilatzen dira). Se denomina así­ a un grupo de enfermedades que son debidas a un aumento de Urea y ícido úrico en la sangre que se percibe sobre todo en la articulación del dedo gordo del pie (PODAGRA) además de alteraciones renales (produce formación de cálculos o piedras de ácido úrico que se depositan en los riñones).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sukarra, giltzurrunetako arazoak eta hantura handia ere agertu ohi dira. También suele aparecer fiebre, alteraciones renales y gran inflamación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Borondatez mugitzen diren muskuluen UZKURDURA AZKAR AKITZEN da gaixotasun honetan, arazo NEUROMUSKULAR batek eraginda. Ondorioz, pixkanaka-pixkanaka paralisia gertatzen da. Se caracterizan por un AGOTAMIENTO RíPIDO DE LA CONTRACCIÓN de los músculos voluntarios debido a una alteración NEUROMUSCULAR que acaba dando lugar a una parálisis progresiva.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixotasunaren oso fase aurreratuetan, min handiak eragiten ditu; horren ondorioz, anorexia eragiten du, elikagaiek nazka ematen dute, kaka egiteko arazoak izaten dira, eta batzuetan gonbitoak eta odoljarioak izaten dira. En fases muy avanzadas, provoca fuertes dolores y en consecuencia; anorexia, repugnancia a los alimentos, alteraciones en la evacuación y a veces vómitos y hemorragias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Nerbio-sisteman edo sistema neuromuskularrean arazo bat dagoelako sortzen da, beti hesteetako infekzio akutu baten ondoren. Se produce por una alteración en el sistema nervioso o en el sistema neuromuscular siempre después de una infección intestinal aguda.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Askotan agertzen dira adineko pertsonengan, eta badirudi kolon guztiaren mugikortasun-arazoek eragiten dutela. Son muy frecuentes en personas de edad avanzada y parece que su aparición se debe a una alteración general de la motilada del colon.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gatzapenaren edo koagulazioaren arazoek eragindako gaixotasun oro. Es cualquier enfermedad producida por una alteración en la coagulación

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak