sierra Bilatu sierra testuinguru gehiagotan

1
zerra > sierra (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuzko zerra bi eskuez erabili behar da; eskuek ebakiduraren norabide berari jarraitu behar diote eta moztu beharreko piezaren aldeei ondo eutsi behar zaie. La sierra de mano se debe usar con ambas manos que deben seguir la misma dirección de corte y mantener las partes de la pieza que vamos a cortar bien sujetas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskuzko zerra erabili aurretik, xaflak akatsik ez duela egiaztatu behar dugu. Antes de utilizar la sierra de mano, debemos comprobar que la hoja no está mellada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, zerra zirkularraz ebakitzeko, ebakiko dugun materialari heldu eta ebakitzeko tresnatik hurbil pasarazi behar dugu. Por ejemplo, para producir un corte con la sierra circular, se debe sujetar el material que vamos a cortar y hacerlo pasar cerca de la herramienta de corte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zerra ongi helduta ez badago, edo mahaia egokia ez bada, istripu bat eragin daiteke zerraz. Si la sierra está mal sujeta, o la mesa no es la correcta, se puede provocar un accidente con la sierra.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

zerra > sierra (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinplanoaren txantiloia erabiliz, egurrezko piezaren bi aldeak markatu behar ditugu, eta kurba eskuz zerratu behar dugu, edo zinta-zerraz; aurrez, euskarri makurtua jarri behar dugu platerean, º Con la plantilla de la planta, se marca a ambos lados de la madera, y se sierra la curva a mano, o con la sierra cinta, previa la colocación de un soporte inclinado en el plato.

Materiala: Egurraren teknologia

marrusketak zuntzak altxatu eta moztu egiten dituzte; zerrak, berriz, moztu baino gehiago, erauzi egiten ditu (ikusi 11. irudia). primeras levantan la fibra y la cortan; en cambio la sierra, más que cortar, arranca (fig. 11).

Materiala: Egurraren teknologia

Ia beti, zuntzen kohesioaren eta egituraren araberakoa da gogortasuna, eta da egurrak beste gorputz bat (hala nola iltzeak eta torlojuak) sartzeko oztopoak edo marrusketaz, zerraz edo trintxaz lantzeko oztopoak jartzea. ]La dureza depende casi siempre de la cohesión de las fibras y de su estructura, y consiste en la mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de otros cuerpos como clavos, tornillos; o a ser trabajada con el cepillo, la sierra o el formón.

Materiala: Egurraren teknologia

Altzairuzko tresnak izan ohi dira, eta erabiltzen ditugu zerraren hortzak alde batera eta bestera okertzeko, txandaka. Llámanse triscadores o trabas unos instrumentos de acero, con los que se tuercen alternativamente a uno y otro lado los dientes de la sierra.

Materiala: Egurraren teknologia

ZERRAREN EDO ZERROTEAREN XAFLA ZORROZTEA AFILADO DE UNA HOJA DE SIERRA O SERRUCHO

Materiala: Egurraren teknologia

Ahal dela, zerra zirkularrek altzairu estralasterrezkoak izan behar dute, askoz hobeto mozten baitute eta ez baititugu hain maiz zorroztu behar. Las sierras circulares, a ser posible, serán de acero extrarrápido, ya que su corte es mucho mejor, y no hay que afilarlas con tanta frecuencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerra mota hori oso baliagarria da xaflen zati okerrak mozteko, baita doitasun handirik gabe egin ditzakegun ebaki lasterrak egiteko ere; izan ere, egiten duen ebakia landugabea da eta ertzetako berniza askarazten du. Este tipo de sierra es muy útil para cortar los trozos curvos de las planchas, y para cortes rápidos que no sean de gran precisión, pues el -corte que efectúa es basto y suele saltar el barniz de los bordes.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso zorrotza izan behar du zerrak, hortz mehekoa (zentimetroko lau edo bost hortzekoa) eta hortz-neurri txikikoa; bestela, litekeena da berniza askatu egin dadin zerratzen ari garen eremuaren ertzetan. La sierra que empleamos debe ser muy afilada, de dientes finos (de 4 a 5 por cm.) y con poco paso, de lo contrario, podría saltar el barniz en los bordes del aserrado.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerra mekanikoak. Sierras mecánicas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerra zirkularrak eta zinta-zerrak erabili ohi ditugu. Suelen emplearse sierras circulares y de cinta:

Materiala: Egurraren teknologia

zerra > sierra (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berdingidak lortzeko, kasu honetan, amaierako nibelera altxatu beharko ditugu erregelak, hots, zerra-ebakia (lauzaren lodieraren eta kola-zementuaren kargaren arteko batura) baino zentimetro batzuk beherago. Las maestras en este caso se conseguirán calzando reglas al nivel de terminación: unos centí­metros por debajo del corte de sierra (el resultado de sumar el grosor del azulejo más la carga de cemento cola).

Materiala: Igeltserotza

Zerra-ebakia Corte de sierra

Materiala: Igeltserotza

Hala, ezarritako nibel-lerroaren eta markatzeko hariaren nahiz zerra-ebakiaren arteko tarte jakin batean (gure kasuan 1 m) ezarri behar ditugu erregelak (16. irudia), eta harearen gainean, gora eta behera mugituko ditugu altuera egokia hartu arte (17. irudia). Así­ que, a la distancia elegida entre la lí­nea de nivel marcado con la bota y el corte de sierra -en este caso 1m.- se colocarán las reglas (Fig. 16), asentándolas sobre la arena y moviéndolas hasta que se obtenga la altura adecuada (Fig. 17).

Materiala: Igeltserotza

Lerro horretatik behera, zerra-ebakitik bereizten duen tarte bera gehitzen badiogu (1 metro edo 1,05 metro, normalean), lurzoruak amaitutakoan zer altuera eta zer nibel izango dituen jakin ahal izango dugu gelaren edozein lekutan. Sabiendo que, desde esa lí­nea hacia abajo, si se le suma la misma distancia que le separa del corte de sierra (normalmente un metro, o 1,05 metros) se obtendrá en cualquier parte de la habitación la altura y nivel a la que se quedará el suelo una vez terminado.

Materiala: Igeltserotza

eta gogora ekarri behar dugu zerra-ebaki horiek (1. irudia) adieraziko digutela zein den lurzoruaren altuera eta amaiera-nibela. Recordando que ese corte de sierra (Fig. 1) nos indica la altura y nivel de terminación del suelo.

Materiala: Igeltserotza

zerrazkoa de sierra

Materiala: Igeltserotza

Oso garrantzitsua da zerra-ebakia kontuan hartzea; izan ere, langet bakoitzaren behealdean egindako ebakia da zerra-ebakia, eta lurzoruak amaieran zer altueratan geratu behar duen adierazten du (2. eta 5. irudiak). Una cuestión muy importante a tener en cuenta es el corte de sierra, es un corte realizado en la parte inferior de cada larguero e indica la altura a la que ha de quedar el firme de el suelo (Fig. 2 y 5) en su terminación.

Materiala: Igeltserotza

Solairu bakarreko eraikina, argi handietako egitura duena, biltegietarako, gimnasioetarako, erakusketa-aretoetarako eta antzekoetarako erabiliko dena, eta 7-10 m-ko altuerakoa, argiztapen zenitala argizuloen edo zerra-hortzen bidezkoa eta argiztapen elektrikoa duena. Edificio de una sola planta, con estructura de grandes luces destinada a almacenes, gimnasios, sala de exposiciones, etc., y altura comprendida entre los 7-10 m, con iluminación cenital por medio de claraboyas o dientes de sierra y eléctrica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Argi naturala goialdetik sar dadin, zerra-hortzak edo beira zeharrargitsu armatuz hornitutako argizuloak jartzen dira estalkian, edo bestela polikarbonatozko argizulo zeharrargitsuak. La entrada de la luz natural, de una forma cenital, se consigue mediante dientes de sierra o tragaluces acristalados con vidrios traslúcidos armados, así­ como con claraboyas traslúcidas de policarbonato.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
zerra > sierra (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xaflekin mozteko behar den energia kate-zerrarekin mozteko behar dena baino hirutik bostera bitartean handiagoa da, eta zuhaitzaren diametroa handitu ahala handitzen da. La energía necesaria para el corte mediante cuchillas es de tres a cinco veces más elevada que mediante sierra de cadena y aumenta con el diámetro del árbol a cortar.

Materiala: Nekazaritza

Horretarako, makinistak trontzaketaren luzera-menuak ematen dizkion aukeretako bat hautatzen du, eta, hortik aurrera, neurgailu elektroniko bati esker, elikatze-arrabolak gelditu egiten dira adarrak mozteko xafletatik fuste luzera jakin bat igarotzen den bakoitzean, eta zerrak nahi den luzera horretan mozten du fustea Para ello, el maquinista selecciona una de las varias posibilidades que le ofrece menú de longitudes de tronzado y, a partir de este momento y gracias a un dispositivo electrónico de mee da, cada vez que pasa una determinada longitud de fuste por entre las cuchillas de desramado, los rodillos de alimentación dejan de moverse y la sierra actúa, tronzando el fuste a la longitud deseada.

Materiala: Nekazaritza

Zerra ez da kabina cabina, independientemente del grado de protección del tractorista. No se debe operar la sierra en dirección a la cabina independientemente del grado de protección del tractorista.

Materiala: Nekazaritza

Era berean, zerra ez da 200 metroko erradioan dagoen inoren noranzkoan erabiliko. Tampoco se debe operar la sierra en dirección a ninguna persona que se encuentre en un radio de 200 metros

Materiala: Nekazaritza