pasajero Bilatu pasajero testuinguru gehiagotan

1
bidaiari > pasajero (193 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urtean, 150.000 bidaiari baino gutxiagok aukeratzen dute destino hori; erdiak europarrak izaten dira. Menos de 150.000 pasajeros eligen anualmente este destino, la mitad procedente del mercado europeo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

XXI. mendearen hasieran jada 6.000.000 bidaiari atzerritar joan ziren Hegoafrikara, herrialdearen balio naturalek erakarrita. Ya a principios del siglo XXI , más de 6.000.000 de pasajeros internacionales llegan a Sudáfrica cada año atraí­dos por los valores naturales de la nación.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Noizean behin, merkataritza-kanpainak egin dira unean uneko geldialdi modura herrialdetik igarotzen diren bidaiariek egonaldia luza dezaten, hala, bidaiari horiei hotel-gaua oparitu izan diete, Singapurren egiten duten merkataritza-gastua suspertzeko edota 2003an ASAL (arnas sindrome akutu larria) epidemia-agerraldiaren eraginez galdutako bidaiarien joan-etorria berreskuratzeko. Ocasionalmente se han desarrollado campañas comerciales para captar a los pasajeros en tránsito, regalando una noche de hotel, como forma de incentivar el gasto en el comercio local, o para recuperar el flujo de pasajeros perdidos como consecuencia del brote epidémico del SARS (Sí­ndrome Respiratorio Agudo Grave) en 2003.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Esate baterako, aplikazio orokorreko aseguru batek hainbat alderditan estaltzen du bidaiaria (ekipajea galtzea, istripua, aberriratzea...) eta bidaia-aseguru espezifiko batek kontratatu den arriskurako (baliogabetze-aseguruak, ekipaje-aseguruak, eguzki-asegurua...) soilik estaltzen du. Por ejemplo, un seguro de viajes de aplicación general cubre la asistencia del pasajero en multitud de aspectos (pérdida de equipaje, accidente, repatriación...) y un seguro de viajes especí­fico sólo cubre aquella parte del riesgo para la que se contrate (seguros de anulación, seguros de equipaje, seguro de sol...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Stop-Over over deitzen da bidaiariak 24 ordu baino gehiagoz geratu nahi duenean bidaia (destinoahelmugarekin bat ez badator), gero jarraitzeko. Stop-Over se llama cuando un pasajero quiere realizar una parada o interrupción del viaje superior a 24 horas (sino coincide con el punto de destino) y luego continuar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiaria ezin da itzuli irten den egunaren hurrengo igandeko 00:00ak orduak baino lehen. El pasajero no puede iniciar el regreso antes de las 00:00 horas del primer domingo posterior al día de salida.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Helburu bera duten bidaiariek (ikasleak, langileak, kirolariak, etab.), gutxienez 15 paxeko pertsonako taldea osatzen badute, zenbait aire-konpainiaek OW, RT edo CTrako eskaintzen dituzten deskontuak erabil ditzakete hegaldi nazionaletan eta klase ekonomikoan edo Y turistan. Los pasajeros con un objetivo común (estudiantes, profesionales, deportistas, etc.) que formen un grupo como mí­nimo de 15 pax pueden acogerse a un descuento que ofrecen algunas compañías aéreas para viajes OW, RT o CT en vuelos nacionales y en clase económica o turista Y.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiarien kabina Cabina de pasajeros

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariak eta fardelak aire-zerbitzuetan garraiatzeagatik ordaindu behar den prezioa, dagokion herrialdeko dirutan, bidaia- agentziek eta bestelako zerbitzu osagarriek eskaintzen dituzten ordainsariak eta baldintzak barne; tarifa bakoitzaren salmenta-baldintzen mende dago. Precio que debe pagarse, en la moneda nacional correspondiente, por el transporte de pasajeros y de equipajes en servicios aéreos, incluidas las remuneraciones y las condiciones ofrecidas a las AAVV y otros servicios complementarios; sujeto a las condiciones de venta de cada tarifa.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Nazioarteko zonek itxarongelak izan behar dituzte hegazkinez aldatu behar duten bidaiarientzat. Las zonas internacionales deben disponer de salas de espera para pasajeros en tránsito.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
bidaiari > pasajero (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin gauza bera bidaiariaren aldeko eskularru-kaxarekin. Hacer lo mismo con la guantera del lado del pasajero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Normalean, anomalia hori dagoela ikusten da, alde batetik, bidaiari-lekuaren barruan, gidariaren edo gidari-lagunaren oinetan gehienetan, tanta-jarioa izaten delako, eta beste alde batetik, usain bereizgarri bat izaten delako; horrek esan nahi du aire-girogailu blokea desmuntatu egin behar dela eta beste berokuntza-erradiadore bat jarri behar dela. Normalmente se detecta esta anomalía por un goteo en el interior del habitáculo, generalmente a los pies del conductor o pasajero, acompañado de cierto olor caracterí­stico, lo que implica el desmontaje del bloque climatizador y la sustitución del radiador de calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragiketa hau konplexu samarra izan daiteke praktikarik ez baduzu, aire-girogailu blokea, normalean, aginte-mahaiaren azpialdean egon ohi baita, gidariaren eta bidaiariaren artean, eta zail samarra izaten da haraino iristea. Esta operación puede resultar algo compleja si no se tiene cierta práctica, ya que el bloque climatizador está ubicado, generalmente, debajo del salpicadero entre el conductor y el pasajero y con relativa inaccesibilidad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atera blokea bidaiariaren aldetik. Extraer el bloque por el lado del pasajero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragiketa hau asko alda daiteke ibilgailu batzuetatik beste batzuetara; izan ere, batzuetan, erraz samar iristen da bidaiariaren aldetik, baina beste batzuetan, nahitaezkoa da aire-girogailu blokea edo aginte-mahaia desmuntatzea. Esta operación puede diferir bastante de unos vehí­culos a otros ya que, en algunos casos, se accede con relativa facilidad por el lado del pasajero, mientras que en otros es preciso desmontar el bloque climatizador o el salpicadero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bidaiarien gorputzek botatzen duten beroak. El calor que despiden los cuerpos de los pasajeros.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bidaiari-lekua klimatizatzeak erosotasuna bermatzen die bidaiariei, eta gidatzeko baldintza fisiko hobeak eskaintzen dizkio gidariari. El hecho de climatizar el habitáculo asegura comodidad a los pasajeros y otorga al conductor mejores condiciones fí­sicas para la conducción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak