ondorio Bilatu ondorio testuinguru gehiagotan

1
ondorio > secuela (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Meningitis birikoak beren kabuz sendatzen dira, eta ez dute ondoriorik uzten kasurik gehienetan. Las meningitis ví­ricas se curan solas y no dejan ninguna secuela en la mayoría de los casos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

ez da ohikoa izaten, baina hilkortasun handia eta ondorioak izaten dituzte. poco frecuente, pero elevada mortalidad y secuelas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Arazo horren barruan, lehentasuna dute haur-istripuek: batetik, maiz gertatzen direlako, eta, bestetik, hilgarriak ez direnean ere, ondorioak izaten dituztelako; izan ere, istripuak jasandako haurrak ezgaitu egiten dira, aldi baterako edo betiko. Dentro de esta problemática, los accidentes infantiles ocupan un lugar prioritario debido a su elevada frecuencia y a las secuelas, que incapacitan temporal o permanentemente a los niños que los padecen, cuando no son mortales.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Esan dugun bezala, zentzumen-ondorioak (gorreria, itsutasuna) nahiz mugimendu-ondorioak (garuneko paralisia) edo ondorio psikikoak (adimen-atzeratasuna) utz ditzake. Como ya se ha dicho, puede haber secuelas tanto sensoriales (sordera, ceguera) como motoras (parálisis cerebral) o psí­quicas (retraso mental).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Birusek sortzen dituztenak (meningitis birikoak) onberak dira eta bakterioek sortzen dituztenak (meningitis bakterianoak); oso larriak izatera irits daitezke, eta ondorioak utz ditzakete, batez ere, gorreria, baina itsutu ere egin daitezke gaixoak, eta zenbaitetan baita hil ere. las producidas por virus (meningitis ví­ricas), que son benignas, y las producidas por bacterias (meningitis bacterianas), que pueden llegar a ser muy graves, provocando secuelas, sobre todo sordera, pero también ceguera y en algún caso incluso la muerte.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kasu bakoitzean nola jardun behar duen jakitea ere garrantzitsua da, izan daitezkeen ondorioak arintzeko eta infekzioak berak sor ditzakeen konplikazio larriagoen arriskua gutxitzeko. También es importante que conozca cómo actuar en cada caso para poder mitigar las posibles secuelas y para reducir el riesgo de complicaciones más graves derivadas de la propia infección.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Biologikoki gaitasun normalak dituen haurtxo bat, jaiotzetik eta denboraldi luze samar batez harreman sozial afektibo positiboez gabetuko bagenu, haren egoera itzulezina izatera iritsiko litzateke, eta ondorio mental, sozial eta intelektual oso larriak izango lituzke. Si un bebé provisto biológicamente con las competencias normales se viera privado desde su nacimiento de relaciones sociales afectivas positivas durante un tiempo bastante prolongado su situación llegaría a ser irreversible y tendría muy graves secuelas mentales, sociales e intelectuales.

Materiala: Ezintasuna

Laneko istripuek edo trafiko-istripuek ondorio larriak (hemiplejia, tetraplejiak, paraplejiak) edo urritasunak uzten dituzte maiz. Los accidentes laborales o de tráfico dejan, en muchas ocasiones, severas secuelas (hemiplejía, tetraplejías, paraplejías) o deficiencias.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestalde, eskolan atzeratzea saihestu ezineko ondorioa izango da, baina horrek ez du esan nahi haurrak adimen-atzeratasuna duenik. Dena dela, zaila da disfasia duen pertsona baten adimena neurtzea, seriazioa, sailkapena eta integrazioa nahasita daudelako. Por otro lado, una secuela inevitable será, de modo generalizado, el atraso escolar sin que por ello tenga que existir un retraso mental, aunque es difí­cil mesurar la inteligencia de una persona disfásica porque la seriación, clasificación e integración están perturbadas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa