aire acondicionado Bilatu aire acondicionado testuinguru gehiagotan

1
aire girotu > aire acondicionado (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azken urteotan, aire girotuak luxuzko elementu izateari utzi dio, eta konfort-elementu bihurtu da, eta, batez ere, segurtasun-elementu. En los últimos años, el aire acondicionado ha dejado de ser un elemento de lujo para convertirse en un elemento de confort y, sobre todo, de seguridad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zer fluido mota erabiltzen da aire giroturako? ¿Qué tipo de fluido se emplea para el aire acondicionado?

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren sistemen funtzionamendua bero-trukeetan oinarritzen da, hau da, sortzen den hoztea lurrunketan eta kondentsazioan sortzen diren egoera-aldaketetatik lortzen da, betiere kontuan izanda lurrunketa bero-xurgapenaren bitartez egiten dela, eta kondentsazioa, aldiz, bero-ematearen bitartez. Los sistemas de aire acondicionado basan su funcionamiento en los intercambios de calor, es decir, la refrigeración producida se consigue a partir de los cambios de estado producidos en la evaporación y en la condensación, teniendo en cuenta que la evaporación se realiza mediante la absorción de calor, y la condensación, mediante la cesión de calor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua martxan duen ibilgailu batean, egiazta itzazu, eskuz ukituz, honako leku hauetako tenperaturak: En un vehí­culo con el aire acondicionado en funcionamiento, comprueba, palpando con la mano, las diferentes temperaturas en los siguientes puntos:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kanpotik, ikus daiteke motorra martxan dagoenean, eta aire girotua konektatuta ez dagoenean, uhalez arrastatutako polea biratzen dela, baina platera ez dela biratzen. Exteriormente, se puede observar que cuando el motor está en marcha y el aire acondicionado no está conectado, gira la polea arrastrada por la correa pero no lo hace el plato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Aire girotuaren zirkuitua nitrogeno likidoz garbitu daiteke. b) El circuito de aire acondicionado se puede limpiar con nitrógeno lí­quido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren eta klimatizazioaren arteko aldeak. Diferencias entre aire acondicionado y climatización.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hurrengo unitate didaktikoan aire girotua aztertuko dugu, eta unitate horretan ikusiko dugu aire-girogailuaren blokeak berokuntza-erradiadorea jartzeaz gain, antzeko beste elementu bat ere jartzen duela, bidaiari-lekura sartzen den airea hozteko gai dena; horregatik, nahasketa-atakak garrantzi handiagoa izango du. En la siguiente unidad didáctica estudiaremos el aire acondicionado, donde veremos que el bloque climatizador incorpora, además del radiador de calefacción, otro elemento similar capaz de enfriar el aire que entra al habitáculo, con lo que la trampilla de mezcla cobrará un significado más real.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu batek aire girotua daukan edo ez alde batera utzita, auto guztiek daukate aireztapen- eta berokuntza-sistema bat. Con independencia de que un automóvil vaya equipado o no con aire acondicionado, todos los turismos van dotados de un sistema de ventilación y de calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren ordezkoak. Recambios de aire acondicionado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

aire girotu > aire acondicionado (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egikaritze-proiektua diseinatzean kontuan hartu ez diren elementuak TV antena klasikoak edo parabolikoak, esekitokiak, trastelekuak, aire girotua eta abar instalatzeak ere zeresan handia izan dezake eraikinaren estalkiaren hondamenean. Otra causa del deterioro de la cubierta del edificio es la instalación de elementos como pueden ser las antenas de TV, ya sean clásicas o parabólicas, tendederos, trasteros, aire acondicionado, etc., los cuales no han sido diseñados en el proyecto de ejecución.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Konposiziorik errazena 4.11 irudian azaltzen dena da, kontuan hartuta, orokorrean, estalkian bertan jartzen direla aire girotuaren, komunikazioen, telebistaren eta abarren instalazioak. La composición más sencilla es la reflejada en la Figura 4.11, teniendo en cuenta que por regla general la propia cubierta acoge las instalaciones de aire acondicionado, comunicaciones, TV, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkia (arestian esan denaren arabera, bertan aire girotuaren, telekomunikazioen eta abarren instalazioak jartzen dira) laua igarotzeko moduko alderantzizkoa da, eta ondoren azalduko den konposizioa du, instalazioen ainguratze-bankadak (4.12 irudian azaltzen direnak) kontuan hartuta. La cubierta, que como se ha comentado anteriormente acoge instalaciones de aire acondicionado, telecomunicaciones, etc., es del tipo plano invertida transitable con la siguiente composición, teniendo en cuenta las bancadas de anclaje de las instalaciones, reflejadas en la Figura 4.12.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkian aire girotua, hozte-sistema, antenak eta abar jarriko direla aurreikusten denean, estalkiaren diseinua zertxobait aldatzen da itxituraren estankotasunari eusteko, aldaketa horiek ondoren aipatuko ditugu, eta 6.9 irudian azalduko dira: El diseño de la cubierta cuando se prevén instalaciones en la misma de aire acondicionado, refrigeración, antenas etc., tiene pequeñas modificaciones para mantener la estanquidad del cerramiento, las cuales se comentan a continuación y quedan reflejadas en la Figura 6.9:

Materiala: Eraikinaren estalkia