parke Bilatu parke testuinguru gehiagotan

1
parke > parque (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
bat-batean geldiarazi nuen, hormaren kontra bultza, eta gutxienez 120 graduz birarazi (atzetik nor zetorren ikus zezan). Gainera, bere kontra tupust egin nuen distantziak ondo kalkulatu ez nituelako eta, aitortu behar dut, gu harrapatzera zihoan gizagaixoak baino askoz gehiago ikusten ez nuelako. Zorionez, ez zen ezer gertatu eta barre pixka bat egin genuen horren kontura (ni masailekoa jasoko nuen beldur nintzen). Geure bideari ekin genion berriz ere, itsua aurretik zihoala, eragin zuen istiluaz konturatu ere egin gabe, lasai asko. Ez dakit ez ote zen orduantxe izan, Lidiak eskaera bat egin zidanean: parkeetan kantuan zebiltzan txoritxoen soinu alaia deskribatzeko jartzen nuen arreta guztia eguneroko joan-etorrietan sortzen ziren arriskuez ohartu eta horiek tr la hice detenerse en seco, ir contra la pared y girar por lo menos 120 grados (para que viera al causante del desví­o), impactando además contra ella por no calcular bien las distancias y, desengañémonos, por no ver mucho más que el inocente y a la vez culpable atropellador potencial; afortunadamente la cosa quedó en risas, yo ya me veía venir la bofetada, y todos seguimos nuestro camino, con el ciego delante de nosotros que se alejaba a respetable andar ignorante de los estragos que causó su paso; no sé si fue en esa ocasión cuando Lidia me rogó que el empeño que yo ponía en describirle el plácido sonido de los pajarillos que cantaban en los parques, lo pusiera en atender y transmitir los peligros inminentes del cotidiano caminar, que lo primero ya le gustaba pero lo segundo podía revertir e

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Jolas-eremuetan, hala nola haur-parkeetan eta, bereziki, haur-eskoletako jolastokietan, oso zorrotzak izan behar dugu babes- eta segurtasun-neurriekin, istripuak ez ugaritzeko. En las zonas de juego como los parques infantiles y, especialmente, los patios de los centros infantiles se ha de ser muy escrupuloso con las medidas de protección y seguridad para evitar la proliferación de accidentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ondoren, aztertu parke osoa eta hango elementu bakoitza, eta adierazi istripuak izateko arriskurik badagoen. Después debéis analizar el parque en conjunto y cada uno de sus elementos e indicar si existe algún riesgo de accidentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hirunaka, jo haur-parke batera, eta begiratu adin desberdinetako haurrek nola jolasten duten eta parkeko elementuak (kulunkak, hesiak, eserlekuak eta abar) nola erabiltzen dituzten. En grupos de tres personas acudid a un parque infantil, allí­ debéis observar cómo juegan los niños de diferentes edades y qué uso hacen de los diferentes elementos (columpios, verjas, bancos, etc.).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurrek geroz eta denbora gehiago pasatzen duten etxetik kanpo, bai ikastetxeren batean, bai olgetako zentroren batean edo parkean. Cada vez más los niños pasan fuera de su casa una gran parte del día, ya sea en un centro educativo, recreativo o en el parque.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Ingurua, bai istripua izan den lekua (etxea, kalea, parkea, ikastetxea...) bai baldintza klimatologikoak (euria, izotza, tenperatura, zarata...). I El medio, entendido tanto como lugar donde se produce el accidente (hogar, calle, parque, centro educativo...), como las condiciones climatológicas (lluvia, hielo, temperatura, ruido...).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Jolasak eta haurren ahotsak entzutea da material folkloriko hori jasotzeko eta ezagutzeko modurik onena, eskualde eta herrialdeetako parke nahiz eskoletan. La mejor forma de captar y conocer este material folklórico es escuchando, en los parques y escuelas de las distintas regiones y paí­ses, estos juegos y voces infantiles.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adibidez, xahutzeko ohitura saiheste aldera, erakunde, programa, proiektu eta ekintzen bitartez, eremu formalean nahiz informalean (haur-eskola, ludotekak, liburutegiak, haur-parkeak, etab.), jarduera edo lantegi batzuk antola daitezke gurasoek eta haurrek beren jostailuak landu ditzaten edozein material erabiliz. Se puede evitar, por ejemplo, el hábito del derroche si a través de las instituciones, programas, proyectos y acciones, tanto en el ámbito formal como no formal (escuela infantil, ludotecas, bibliotecas, parques infantiles, etc.), se llevan a cabo una serie de actividades o talleres donde padres y niños elaboren conjuntamente sus propios juguetes mediante la utilización de cualquier tipo de material.

Materiala: Jolasaren metodologia

Lau urte daramatza lanean parkeen eta lorategien mantentze-lanak egiten dituen enpresa batean. Desde hace cuatro años trabaja en una empresa de mantenimiento de parques y jardines.

Materiala: Ezintasuna

Parkeko ordua aprobetxa daiteke harreman sozial horiek bultzatzeko eta haurtxoak nahierara jolas daitezen sustatzeko. Se puede aprovechar esta hora del parque para fomentar estas relaciones sociales y que los pequeños comiencen a jugar libremente.

Materiala: Jolasaren metodologia

parke > parque (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
akabera esaten zaio (7), eta eremu bakoitzean estalkiari eman behar zaion erabileraren araberakoa da, hala nola zoladura, lorategia, parkea eta abar. denominada terminación (7), estará constituida de acuerdo al uso de la cubierta en cada zona, es decir, pavimento, jardí­n, parque, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Garaje-eraikinetan, zentro komertzialetan, parke publiko eta pribatuetan eta abarretan proiektatzen dira lorategiz hornitutako estalkiak, baita bizitegitarako zenbait eraikinetan ere, estalkiaren erabilera komunitarioagoa egiten dutenak, eguzki-bainuetarako, igerilekurako eta bestelako jolas-zerbitzuetarako. Kasu horietan, jardunak lan handiagoa eskatzen du, lorategia desmuntatu egin behar delako ezinbestean iragazgaizteraino iritsi eta iragazgaiztea agerian uzteko. En el caso de la Cubierta Ajardinada proyectada en construcciones de garajes, centro comerciales, parques públicos o privados, etc., y en algún caso en edificios residenciales donde el uso de la cubierta es más comunitario para baños de sol, piscina y otros servicios de entretenimiento la actuación es muy laboriosa, pues es imprescindible desmontar la jardinería para acceder a la

Materiala: Eraikinaren estalkia

Madrilgo Udalaren Ordenantzak 45. zenbakiko BOCAM, 2000ko otsailaren 23koa, eraikinen kontserbazioari, birgaitzeari eta aurri-egoerari buruzkoak, higiezinen parke osoa kontserbatzea du xede nagusitzat, ahal duen neurrian. La Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid publicada en el B.O.C.A.M. nº 45 de 23 de febrero del año 2000 en referencia a la "Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones", tiene por objeto regular en lo posible el deber de conservación, en toda su extensión, del parque inmobiliario.

Materiala: Eraikinaren estalkia