componente Bilatu componente testuinguru gehiagotan

1
osagai > componente (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire girotu kargatuaren osagaietan ez da soldadura-lanik edo eztainuztatze-lanik egin behar, ezta soldadura-lanik ere ibilgailuan. En componentes del aire acondicionado cargado, no se deben realizar trabajos de soldadura o estañado, al igual que trabajos de soldadura en el vehí­culo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Osagaiak aurkitzea eta egiaztatzea. Localizar y comprobar componentes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kanpoko osagaien bitartez kontrolatzen da, esate baterako, erreleen edo transistoreen bitartez. Se controlan mediante componentes externos, como relés o transistores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hortaz, nahitaezkoa izango da bi sistema mota (R12 eta R134a) elkarrekin kudeatzea; horren ondorioz, arreta berezia jarri beharko dugu zenbait osagai ez trukatzeko. Será necesario, por tanto, gestionar conjuntamente dos tipos de sistemas, R12 y R134a, lo que nos debe hacer prestar una atención muy particular a no intercambiar ciertos componentes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Izan ere, osagaiak, gehienetan, berak dira. De hecho, los componentes, en su mayoría, son los mismos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrungailua hozte-sistemaren osagaia da; hor lurrun asea (espantsio-balbulatik etortzen dena) lurrun gainberotu bihurtzen da. El evaporador es el componente del sistema de refrigeración donde se transforma el vapor saturado, proveniente de la válvula de expansión, en vapor sobrecalentado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresoreek beren barneko osagaiak lubrifikatzen dituen olio berezi kantitate jakin bat dute (% 60). Los compresores contienen una cierta cantidad de aceite especial (60 %) que lubrica sus componentes internos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorearen funtzionamenduari dagokionez, nahitaezkoa da konpresoreak soilik fluido gaseosoa xurgatzea; izan ere, likidoa konpresore barrura sartuko balitz, horko osagaiak suntsitu egingo lituzke. En su funcionamiento, es necesario que el compresor aspire solamente fluido en forma de gas, pues si penetrase lí­quido en su interior, destruiría sus componentes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren sistemaren osagai guztiak zein diren jakin ondoren, funtzionamenduaren ziklo erreala deskribatuko dugu presioari eta tenperaturari buruzko balio errealak erabiliz. Después de conocer todos los componentes del sistema de aire acondicionado, vamos a describir el ciclo real de funcionamiento con valores reales de presión y de temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ez izatea ez oxidatzailea ez korrosiboa, sistemaren osagaiak ez hondatzeko. No ser oxidante ni corrosivo, para no deteriorar los componentes del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

osagai > componente (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zer osagai ditu odolak? ¿Cuáles son los componentes de la sangre?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Giza odolaren osagaien artean hauek daude: Los componentes de la sangre humana incluye lo siguiente:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bentzopirenoa (tabako-kearen osagaia) da biriketako, laringeko, ahoko, maskuriko, hestegorriko eta umetoki-lepoko minbizien zuzeneko erantzulea. El benzopireno (componente del humo del tabaco), es responsable directo de los de cánceres de pulmón, laringe, boca, vejiga, esófago y cérvix.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hezur guztiak hezur-ehunaz osatuak daude. Ehun hori gogorra da, eta, beste osagai batzuez gainera (kolagenoa, adibidez), hiru zelula-mota ditu: Todos estos huesos están formados por tejido óseo, que es un tejido duro que está formado por tres tipos de células además de otros componentes como el colágeno:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Materiaren osagaiak dira. Son los componentes de la materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Digestio-aparatuaren osagaiek elkarrekin batera lan egiten dute, helburu bera lortzeko: jaten diren elikagaiak prestatzea hesteetako mukosan zehar xurgatzeko; xurgatu ondoren, organismo guztira banatzen dira, eta zelula guztien mantenugai bihurtzen dira. Los componentes del aparato digestivo trabajan en conjunto con un fin común, preparar el alimento ingerido para que sea absorbido a través de la mucosa intestinal a fin de que se distribuya por todo el organismo y sirva como nutriente a todas las células.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Urdaileko mukosa ez da iragazkorra osagai gehienentzat; beraz, hemen ez da elikagairik xurgatzen. La mucosa estomacal no es permeable a la mayoría de los componentes por lo que la absorción no se realiza aquí­.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Aire garbiaren osagaiak Componentes del aire puro

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

FIBRINA horrek sortzen ditu odolbilduak; izan ere, aktibatzen denean, disolbaezin bihurtzen da, eta gurutzaturiko hari-sail bat eratzen du. Horrek bidea ixten die odoleko osagaiei, alegia, odolbildua osatzen du, zauria itxiz eta odoljarioa galaraziz. Esta FIBRINA es la que forma los coágulos, ya que, cuando se activa se vuelve insoluble y forma una serie de hilos entrecruzados impidiendo el paso de los componentes sanguí­neos, es decir, formando el coágulo que taponará la herida e impidiendo la hemorragia.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Prozesu honen bidez, disolbatuta dauden kontaminatzaileak kentzen dira, hala nola bakterioak. Hala ere, ez dira kentzen osagai lurrunkorrak, eta energia asko gastatzen da. Mediante este proceso eliminamos los contaminantes disueltos, por ejemplo, bacterias, pero no eliminamos los componentes volátiles y se gasta mucha energía.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

osagai > componente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Almidoiaren osagaiak hauek dira: Los componentes del almidón son:

Materiala: Gozogintza

Bi osagaiak lo egon ondoren, eman bueltak ordena honetan: Una vez reposados ambos componentes dar las vueltas en el siguiente orden:

Materiala: Gozogintza

Oro har, produktuaren kanpoko bilgarrian ehuneko bat ageri da, txokolatearen osagai guztien artean kakaoak duena adierazten duena. Por lo general se denomina en el envoltorio exterior del producto un tanto por ciento que se refiere al cacao sobre el total de los componentes del chocolate.

Materiala: Gozogintza

Osagaien artean antolamendu handia transmititzen duen erakusleihoak enpresa serio, eraginkor, irizpide garbidun eta kalitatezko zerbitzua eskaintzen duenaren irudia ematen du. Un escaparate que transmita un alto grado de organización de sus componentes, proyecta la imagen de empresa seria, eficiente, con criterios claros y calidad de servicio.

Materiala: Gozogintza