burdina Bilatu burdina testuinguru gehiagotan

1
burdina > hierro (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iltzez, kolaz, larakoz eta burdinazko xaflaz indartzen dugu. Se refuerza con clavos, cola, clavijas y chapas de hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

Kokoteez gain, grapa izeneko burdinazko piezak erabiltzen dituzte igeltseroek. Markoaren kanpoko ertzetan iltzatzen dituzte, markoa hobeto finkatzeko (ikusi 763. eta 764. irudiak). Además de dichos cogotes, el albañil se sirve de unas piezas de hierro, llamadas gafas, que clava en los cantos exteriores del marco, para mejor sujeción (figs. 763 y 764).

Materiala: Egurraren teknologia

Hedaduraz, balkoi esaten diogu bao hori betetzen duen egurrezko edo burdinazko egiturari ere. Por extensión, se llama también balcón a la armazón de madera o de hierro que llena este hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

AB ebakidura horizontalak (ikusi 922. irudia) markoko langaluzearen ebakidura ageri du, eta U erako burdinari dagokion jangunea. En el corte horizontal A-B (fig. 922), vemos la sección del larguero del marco, y el rebajo correspondiente al hierro U.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago leihoko isurkiak pasatzen utzi behar diola pertsianari, eta U erako burdinaren goiko muturra irekita dagoela. Nótese que el vierteaguas de la ventana deja paso a la persiana, y el extremo superior del hierro U se halla abierto.

Materiala: Egurraren teknologia

Gontzen ordez, burdina erabil dezakegu, ardatza balitz bezala. En vez de bisagras,"puede utilizarse un hierro a modo de eje.

Materiala: Egurraren teknologia

zankabeak ere egitea egurrezkoak eta burdinazkoak (ikusi 981. irudia). Hala ere, baliabide hori oso aproposa da alde teknikorik, baina ez hainbeste dekorazioaren aldetik; izan ere, burdina pintatu egin behar da, eta zaila izaten da multzo osoa bat etortzeko moduko konbinazio egokia topatzea. te hacerlas también de madera y hierro, como nos muestra la figura 981. Esta solución que es muy acertada en cuanto a su parte técnica, no lo es tanto en su parte decorativa, ya que, al tener que pintar el hierro, será difí­cil encontrar una combinación acertada para armonizar el conjunto.

Materiala: Egurraren teknologia

982. irudia. Egurrezko eta burdinazko eskailera. Fig 982 Escalera de madera y hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

U erako profila duen burdinazko zankabeak eta, mailagainak bermatzeko, angelu-burdinak era dezakete horrelako eskailera bat (ikusi 980.A irudia). La de la figura 980-A está compuesta de una zanca de hierro perfilado en U, y de un hierro ángulo para el apoyo de las huellas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko eta burdinazko zankabeak. Zancas de madera y hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

burdina > hierro (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hidrogenoa, oxigenoa, nitrogenoa, zilarra, burdina... Hidrógeno, Oxí­geno, Nitrógeno, Plata, Hierro...

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Globulu gorrien ezaugarria da ez dutela ez nukleorik ez organulurik. Osagai bakarrak mintz plasmatikoa eta oxigenoa garraiatzen duen pigmentua, HEMOGLOBINA (Hb), dira. Horregatik, eritrozitoen funtzioa hau da: albeoloetatik biriketako kapilarretara iristen den O2-a FINKATZEA eta oxigeno hori organismoko zelula guztietara eramatea. Se caracteriza porque no posee núcleo ni orgánulos ya que está formado exclusivamente por la membrana plasmática y un pigmento transportador de oxí­geno llamado HEMOGLOBINA (Hb) y por ello la función de los eritrocitos es FIJAR el O2 que llega a los capilares pulmonares desde los alveolos para transportarlos a todas las células del organismo, realizándose este transporte a través del

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Burdina falta delako sortzen da. Ezin da eratu hemoglobinarik; beraz, ezta HEMATIRIK ere. Se origina por la ausencia de hierro, no pudiendo formarse la hemoglobina y por tanto, tampoco los HEMATíES.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

sodioa, burdina, beruna, hidrogenoa, kloruroak, sulfatoak, karbonatoak, bikarbonatoak... sodio, hierro, plomo, hidrógeno, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos...

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Adibidez, bada proteina bat, transferrina deitua, berariaz burdina garraiatzeko erabiltzen dena. Ejemplo, el hierro utiliza una proteí­na especí­fica, denominada transferrina.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hainbat mineral ditu, hala nola potasioa, fosforoa, kaltzioa, magnesioa eta burdina, baita B taldeko bitaminak eta zuntza ere. Contiene minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio y hierro, así­ como vitaminas del grupo B y fibra.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gosaltzeko zerealen osagaietako batzuk (garia, arroza, artoa, oloa) bitaminekin (B1, B2, B6, C, D3, niazina eta azido folikoa) eta mineralekin (kaltzioa, fosforoa, eta burdina) aberastuta egon ohi dira. Algunos componentes de los cereales para el desayuno (trigo, arroz, maí­z, avena) suelen estar enriquecidos con vitaminas (B1, B2, B6, C, D3, niacina y ácido fólico) y minerales (calcio, fósforo y hierro).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bitaminatan eta funtsezko mineraletan (burdina, kaltzioa, potasioa...) aberatsak dira. Son alimentos ricos en vitaminas y minerales tan fundamentales como el hierro, el calcio y el potasio.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Arrainak mineralak ere baditu, hala nola burdina, fosforoa eta iodoa. El pescado también aporta minerales como hierro, fósforo y yodo.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Haragiak bitaminak ematen ditu, B taldekoak batez ere, eta mineralak ere bai (fosforoa eta burdina). La carne proporciona vitaminas, sobre todo del grupo B y sales minerales (fósforo y hierro).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta