eserleku Bilatu eserleku testuinguru gehiagotan

1
eserleku > plaza (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eserlekuak baliogabetzeagatik ordaindu egin behar da, eta zenbat eta lehenago baliogabetu, orduan eta gutxiago ordaintzenduko da. Existen gastos por cancelación de plazas reservadas, que varían según la antelación con la que se realicen

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa orokorrari % 35 kendu behar zaio, eta B kodeak identifikatzen ditu eserlekuak tarifa horrekin. Se halla aplicando una reducción del 35% a la tarifa general y el código que identifica las plazas con esta tarifa es el B.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

RT bidaia nazionaletan eta K kodedun eserlekuak eskaintzen dituzten hegaldietan aplikatzen da. Se aplica en viajes nacionales RT y en aquellos vuelos donde se ofrezcan plazas con el código K.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

hegaldiei buruzko informazioa, eserlekuen erreserba, tarifak eta , baita gai osagarriak ere, esaterako, herrialde jakin batera sartzeko behar den dokumentazioari buruzko arauak. información de vuelos, reserva de plazas, tarifas, también temas de carácter complementario como normas a cerca de la documentación necesaria para entrar a un determinado paí­s.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

203 eserleku 376 €-tan salduz gero, hegazkinaren kostua ordainduta geratuko da. Si vende 203 plazas a 376 €, cubre coste de avión:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hortaz, 204 eserlekutik 254ra pax-era saltzen den guztia IRABAZIA da. Así­ todo lo que venda a partir de 204 plazas hasta 254 pax es BENEFICIO.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Prezio horretan saltzen bada, eta 203 eserleku soilik saltzen badira, marjina hori izango da irabazia. Si vende a ese precio, y sólo vende 203 plazas, el beneficio será el margen.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Baina 203 baino gehiago salduz gero, 204. eserlekutik aurrerako PSP osoa IRABAZIA izango da (gehi aurreko 203 eserlekuetako marjina), 203 eserlekurekin kostuak ordaintzen direlako. Pero si vende más de 203, todo el PVP a partir de la plaza 204 es BENEFICIO (más el margen de las 203 plazas anteriores), porque con 203 plazas ya cubre costes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Edukiera gutxikiko hegazkinak ustiatzen dituzten konpainiak dira (8-20 eserleku), eta pertsonak edo talde txikiak garraiatzeko, hegaldi nazionaletan edo nazioartekoetan garraiatzeko erabiltzen dira; eskualdeko hegaldien antzekoa da, baina espezifikoagoa. Son compañías que explotan aviones de pequeña capacidad, 8-20 plazas, para transportar personas o pequeños grupos, en vuelos nacionales o internacionales; es parecido a vuelos regionales, pero más especí­fico.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

254 eserlekuko B757 hegazkina Avión B757 de 254 plazas

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
eserleku > asiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Atzeko eserlekuen azpitik. b) Debajo de los asientos traseros.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Arazo hori konpontzeko, beste aire-girogailu bloke bat muntatu behar da bigarren lurrungailu batekin, aurreko eta atzeko eserlekuen artean; aurreko aginte-panel bakarretik gidatzen da hori guztia, baina haize-makinaren tenperatura- eta abiadura-teklak bikoiztuta. Este problema se soluciona montando otro bloque climatizador con un segundo evaporador entre los asientos delanteros y traseros, todo ello manejado desde un único panel de mandos delantero, pero con las teclas de temperatura y velocidad de soplado duplicadas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aldagelen, garbigelen eta hango eserleku, armairu, esekitoki, konketa, dutxa eta komunen neurriak ekipo eta instalazio horiek zailtasunik edo eragozpenik gabe erabili ahal izateko modukoak izango dira, aldi berean erabiliko dituzten langileen kopurua kontuan hartuta kasu bakoitzean. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así­ como las respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lanak jantzi bereziak eramatea eskatzen duenean, aldagela bat egongo da, giltzadun armairu indibidualekin, eta arropez erabat aldatzeko behar adinako espazioarekin eta aldatzeko eserleku batekin. Cuando el trabajo implique llevar ropa especial, deberá existir un vestuario, con taquillas individuales con llave, y con espacio necesario para un cambio completo de ropa así­ como un asiento para poder cambiarse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eserleku > asiento (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
720. irudia. Eserlekuaren euskarria. Fig. 720 Sujeción del asiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Seguruagoa izan dadin eta itxura hobea izan dezan, iltzatu beharrean, 3,5 x 2 cm inguruko burdinazko xafla txikiz finkatu behar da eserlekua (ikusi 720. irudia), eta bi gabila lotu behar zaizkio: eserlekuan bata eta langaran edo oinean bestea. Este, para más seguridad y presentación, en vez de ir clavado, se sujeta como indica la figura 720, o sea, por medio de chapitas de hierro de 3"5 X 2 cm. aproximadamente, en las cuales se atornillan dos tirafondos: uno en el asiento y otro en la traviesa o en el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

Pertsonako, 45 cm luze, 22-30 cm zabal, eta 22-28 mm lodi da eserlekua. El asiento tiene un largo de 45 cm. por persona, un ancho de 22 a 30 cm.; y un grueso de 22 a 28 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Adibidez, mahaia 80 cm garai bada, lurretik 46 cm-ra kokatu behar da eserlekua, bien arteko aldea 34 cm-koa izateko moduan (ikusi 712. irudia). Para una mesa de 80 cm. de altura, el asiento se dispondrá a 46 cm. del suelo, de modo que la diferencia entre ambas alturas sea de 34 cm. (fig. 712).

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat elementuk osatzen dute aulkien egitura: aurreko bi hankek, atzeko bi hankek luzatu eta bizkarra eratzen dute eta langarek; era berean, honela sailkatzen ditugu langarak: bizkarreko langarak, eserlekuko langarak eta giltzadura-langarak. En la armazón de la silla hay que distinguir: dos patas delanteras; dos patas traseras que se prolongan para formar el respaldo; y traviesas, que se clasifican en: traviesas de respaldo, traviesas correspondientes al asiento, y traviesas para trabas.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuaren trapezio-forma oso nabarmena bada, zeiharrak izan behar dute ziriek. Si la forma trapecial del asiento es muy acentuada, el corte de espigas tiene que ser oblicuo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hiru oin izan behar ditu eserlekuak, eta erdikoak izan behar du muturrekoak halako bi, bi eserlekuen ziriak sartzeko. En la parte del asiento llevarán tres pies; el del centro será doble que el de los extremos, para poder recibir las espigas de ambos asientos.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskolako idazmahai arruntetako eserlekuek 45 Xx 40 cm neurtzen dute; estalkiak 55 xX 33 cm neurtzen du plano inklinatua eratzen du estalkiak, , eta 9 cm gehitzen zaizkio luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jartzeko; tiraderaren garaiera 15 eta 20 cm artekoa da; eta beheko langararen luzera 80 eta 90 cm artekoa da. Los pupitres normales de escuela tienen 45 X X 40 cm. de asiento; 55 X 33 cm. de plano inclinado de tapa, más 9 cm. para la tablita de pluma y tintero; altura de cajón, de 15 a 20 cm.; y longitud de traviesa inferior, de 80 a 90 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Mahaiko tiradera, eserlekua eta bizkarra torlojuz lotuta daude. a El cajón de la mesa, el asiento y el respaldo van sujetos con tornillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra landu ondoren, ahoak banatu eta saihetsak muntatu behar dira. Mahaiaren oin batek eta eserleku bizkardun eserlekuaren oin batek eratzen dute saihets bakoitza, Labrada la madera, se distribuyen las escopleaduras, y se montan los costados, cada uno de los cuales se compone de un pie para la mesa, y otro para el asiento respaldo.

Materiala: Egurraren teknologia