harri Bilatu harri testuinguru gehiagotan

1
harri > muela (84 testuinguru)
eu testuak es testuak
Doitasuneko akabera ematea esatean, harri urratzaile baten laguntzaz otxabutzeaz, leuntzeaz edo artezteaz ari gara. Hortaz, helburua ez da bakarrik materiala higatzea, baizik eta gainazal-akaberaren kalitatea hobetzea. Cor acabado de precisión se entiende escariar, pulir o rectificar con muela abrasiva, con lo cual no se trata únicamente de quitar material sino de mejorar la calidad del acabado superficial.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Harri urratzaile bidezko artezte-lanetan, aldiz, atzera-aurrerako mugimenduak erabiltzen dira, hau da, artezketa-mugimenduak azken batean. En el rectificado con muela abrasiva se utilizan los movimientos de vaivén, es decir, los movimientos de rectificado en sí­.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Harri arteztailea Muela rectificadora.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

harriak egiten du igotzen eta jaisten den torlojuaren bidez. Normalean, torlojua automatizatuta egoten da, sistema hidrauliko baten edo antzeko beste sistema baten bidez, lo ejecuta la muela, a través del husillo que sube y baja -generalmente automatizado con sistema hidráulico o parecido-,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erremintak (harriak) bestelako forma du eta, horren ondorioz, buruaren torlojuan eusteko modua ere desberdina da. La herramienta (muela) tiene una forma distinta y, consecuentemente, la forma de sujeción al husillo del cabezal varía.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

harriaren biraketa" target="_blank">biraketa" target="_blank">biraketa" target="_blank">biraketa giro de la muela

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Biraketa elkarren aurkakoa duten bi harrirekin egindako artezketa. Rectificado con doble muela, de giro contrario.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

harriaren desplazamendu bertikalaren bidez (Y). por desplazamiento vertical de la muela (Y).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bada beste higidura osagarri bat, besteak bezain garrantzitsua: harriaren artezketa-higidura edo diamantaketa-higidura (V). Baldintza egokietan lan egiteko erabiltzen da. Existe otro movimiento auxiliar, que no por ello menos importante, que es el de rectificado de la muela (V) -también se le denomina diamantado- para que trabaje en perfectas condiciones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) 0,025 mm/300 mm (mandrilaren ertza harrirantz); a) 0,025 mm/300 mm (extremo del mandrino hacia la muela);

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
harri > piedra (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harresiko harrien ezaugarri berak dituzten harri zatiekin, zenbait harlauza txiki egingo ditugu, eta, junturak handiegiak geratzen direnean, harlauza txiki horiek erabiliko ditugu hutsuneak betetzeko (4., 5. eta 6. irudiak). Utilizando restos de piedra de las mismas caracterí­sticas de las que conforman el muro se sacarán unas yascas o pequeñas lajas que servirán para rellenar los huecos demasiado grandes que queden en las juntas (Fig. 4, 5 y 6).

Materiala: Igeltserotza

Gero, morteroa botako dugu, eta junturetako hutsuneak ondo bete beharko ditugu. Horretarako, paletaren puntaz zuloan barneratuko dugu masa, eta behar beste harri sartuko dugu junturetan. Harriek heze egon behar dute masa bota aurretik. Después se aplicará el mortero cuidando de rellenar bien el hueco de las juntas, rehundiendo con la punta de la paleta la masa e introduciendo todas las piedras que sean necesarias en las juntas, procurando mantenerlas húmedas antes de echar la masa.

Materiala: Igeltserotza

Arkua egiteko hainbat material erabil ditzakegu harria eta adreilua dira ohikoenak eta mota askotako arkuak eraiki ditzakegu: erdi-puntukoa, mudejarra... El arco se puede realizar en varios materiales -siendo la piedra y el ladrillo los más comunes-, y de muy diversas formas, -de medio punto, mudéjar...-.

Materiala: Igeltserotza

Etxaurrea harriz estaltzeko, hainbat harri mota erabil ditzakegu. A la hora de aplacar una fachada se pueden utilizar distintas variedades de piedras.

Materiala: Igeltserotza

Azkenik, masa lehor dagoela, hurrengo egunean edo egun bereko arratsaldeko azken orduan, junturak eta harriak alanbrezko arrabotaz karratuko dugu, junturen noranzkoari jarraituz (9. irudia). Finalmente, una vez secada la masa, al día siguiente o a última hora de la tarde del mismo día, se rasparán las juntas y las piedras con un cepillo de alambre en el sentido de las juntas (Fig. 9).

Materiala: Igeltserotza

Hartara, akabera txukuna izango du harresiak; harriak ez du ez masa-tantorik ez txaplatarik izango, eta junturek itxura uniformea izango dute. De esta manera se conseguirá un acabado adecuado, limpiando la piedra de motas y pegotes de masa y dándole a la junta una uniformidad.

Materiala: Igeltserotza

Azken bi urrats horiek eginda (ihinztatzea eta karrakatzea) junturak zenbait milimetro hondoratuko dira; hala, bistan geratuko dira junturen artean sartutako harri zatien muturrak eta harria bera nabarmendu egingo da (garbi-garbi geratu beharko du). Con estos dos últimos pasos (asperjado y raspado) se rebajará la junta lo suficiente como para dejarla rehundida unos milí­metros, debiéndose ver asomar la cabeza de las piedras que se han metido entrejuntas y resaltando la piedra -que ha de quedar limpia-.

Materiala: Igeltserotza

Harresi bat zaharberritu behar dugunean, edo harriak jartzeko moduari itxura berezia eman nahi diogunean, mortero zuria erabili behar dugu, eta, horretarako, harea zuria eta karea kare oxidoa erabiliko ditugu. Cuando se trata de rehabilitar o conseguir un especial efecto estético en el arrejuntado de un muro de piedra, el mortero a emplear debe ser blanco, utilizando arena blanca y cal -óxido de cal-.

Materiala: Igeltserotza

Arkua adreiluz egin behar badugu, zinbria erabili beharko dugu (2. irudia). Zinbria zurezko egitura da, eta arkuak izango duen forma bera du kasu honetan, zirkunferentzierdi. Hala, adreiluak edo harriak zinbriaren gainean jarriko ditugu; ondoren, morteroa gogortu eta arkua bere buruari eusteko gai denean, kendu egingo dugu zinbria. Para realizar un arco con ladrillo se ha de contar con una cimbra (Fig. 2), que no es mas que una estructura hecha en madera con la forma con la que ha de quedar el arco una vez terminado -en este caso media circunferencia-, que servirá para apoyar en ella los ladrillos o piedras hasta que el mortero fragüe y el arco se pueda sostener por sí­ solo.

Materiala: Igeltserotza

Etxaurrea harriz estaltzea Aplacado de fachadas y arrejuntado de piedras

Materiala: Igeltserotza

3
harri > piedra (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Odolean urearen eta azido urikoaren kopurua igotzen denean sortzen diren gaixotasunak. Oineko behatz lodiaren artikulazioan hautematen da batez ere (OINETAKO HEZUERIA), baina giltzurrunetako arazoak ere izaten dira (azido urikoaren kalkuluak edo harriak sortzen dira, eta haiek giltzurrunetan pilatzen dira). Se denomina así­ a un grupo de enfermedades que son debidas a un aumento de Urea y ícido úrico en la sangre que se percibe sobre todo en la articulación del dedo gordo del pie (PODAGRA) además de alteraciones renales (produce formación de cálculos o piedras de ácido úrico que se depositan en los riñones).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horregatik, min handia ematen dute harriek edo kalkuluek hodi horretatik igarotzen direnean. Es por tanto consecuencia de ello que las piedras o cálculos renales al pasar por este conducto producen un dolor muy fuerte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Giltzurrunetan edo gernu-bideetan kalkuluak edo harriak izatea da. Horiek zati batean edo erabat ixten dute gernuaren bidea. Es la presencia de cálculos o piedras en los riñones o en las vías urinarias que obstruyen parcial o totalmente el paso de la orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kalkuluak edo harriak neurri eta forma askotakoak izan daitezke. Hainbat gatzen kristalez eratuak daude (gatz horien artean Ca-ren gatz ugari dago). Los cálculos o piedras suelen tener tamaños y formas muy variadas y están formados por cristales de diversas sales entre las que abundan las de Ca.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Giltzurrunetako kalkulu edo harriak giltzurrunetan edo giltzurrun-pelbisean sor daitezke, gernuan kristala metatzearen ondorioz. Los cálculos renales, o piedras en el riñón, se pueden formar en éste o en la pelvis renal por depósitos de cristales presentes en la orina.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

harri > cálculo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hesteetako buxaduraren ondorioz sor daiteke. Buxadura hori estenosiak (hertsadurak), infekzioak edo harriek eragin dezakete. puede producirse por una obstrucción debida a estenosis (estrechamiento) a una infección o a la presencia de cálculos o piedras.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Behazun-xixkuaren hantura da. Normalean, hodi zistikoa buxatzen delako gertatzen da (harriak daudelako). Es la inflamación de la vesí­cula biliar debida generalmente a la obstrucción del conducto cí­stico por la presencia de cálculos (piedras).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

sukarra, mina, botagura eta gonbitoak, eta geroago min horia, harria behazun-hodira iristen denean. fiebre, dolor, nauseas y vómitos y posteriormente ictericia cuando el cálculo se desplaza al conducto colédoco.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Behazun-xixkuan harriak eratzen dira. Hauxe da behazun-hodietako gaixotasunik ohikoena. Es la formación de cálculos en la vesí­cula biliar y es la enfermedad más frecuente de las vías biliares.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasiera batean min txikiak eragiten ditu soilik, baina harria handitzen doan neurrian, hodien buxadura edo hantura eragiten du. Horren ondorioz, behazun-koliko deritzon gaixotasuna sortzen da: oso mingarria da, eta botagura eta gonbitoak eragiten ditu. En principio sólo provoca molestias leves pero a medida que el cálculo aumenta de tamaño, provoca inflamación u obstrucción de los conductos dando lugar al denominado Cólico biliar que es muy doloroso y que produce nauseas y vómitos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak