bitarteko Bilatu bitarteko testuinguru gehiagotan

1
bitarteko > medio (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako sistemak eskuz eraginak izan daitezke, edo, bestela, bitarteko mekaniko bat erabil daiteke. La activación de estos sistemas puede hacerse manualmente o por un medio mecánico.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Tamaina ertaineko edo handiko errodamenduak desmuntatzeko esfortzu handiak behar direnez, komeni da, bitarteko mekanikoak erabili beharrean, ateragailu hidraulikoak erabiltzea, indar handiak sortzeko ahalmena baitute. Cuando se trata de desmontar rodamientos de tamaño mediano o grande, que requieren esfuerzos considerables, es conveniente en vez de usar un medio mecánico auxiliarnos de extractores hidráulicos, capaces de generar grandes fuerzas.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bitarteko mekaniko bat erabiliz; adibidez, ateragailu bat. Mediante un medio mecánico, como un extractor.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Ikusi ditugun sistema horiek erabil daitezke, halaber, ardatz-torloju mekanikoen ordez bitarteko hidraulikoak erabiliz gero. Estos sistemas que acabamos de ver, también se pueden aplicar usando, en vez de husillos mecánicos, medios hidráulicos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bitarteko mekaniko baten bidez. Por un medio mecánico.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bitarteko hidrauliko (likido baten presioa) edo pneumatiko (airearen presioa) baten bidez (8. irudia). Mediante un medio hidráulico (presión de un lí­quido) o neumático (presión del aire) (fig. 8).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Enpresetako garapen-planetan bitarteko hauek baliatzen dira, oro har: Los medios más utilizados en los planes de desarrollo de las empresas son:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bitarteko horiek denak lanbide-garapenerako balio dute, baina, hobetu nahi den konpetentziaren arabera, batzuk beste batzuk baino eraginkorragoak izango dira. Todos estos medios sirven para el desarrollo profesional, pero dependiendo de qué competencia se quiera mejorar, serán más efectivos determinados medios.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bitartekoaren eraginkortasuna bikaina da konpetentzia garatzeko. La eficacia del medio es excelente para el desarrollo de la competencia.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ez da bitarteko egokiena konpetentzia garatzeko. No es el mejor medio para el desarrollo de la competencia.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)