centro Bilatu centro testuinguru gehiagotan

1
hirigune > centro (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hirigunetik urrutiago Cité des Sciences et de lIndustrie dago, Louvreren ostetik Parisen bisitari gehien hartzen dituen museoa. Más alejado del centro de la ciudad nos encontramos con la Cité des Sciences et de l"Industrie, el segundo museo más visitado de Parí­s después del Louvre.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hirigunea oinezkoa da, eta, horri esker, hemezortzigarren mendeko eraikinez eta dendez jositako kale zaharrez gozatzeko aukera paregabea dago. El centro de la ciudad, peatonal, permite admirar el encanto dieciochesco de sus edificios y las viejas calles repletas de tiendas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Praga - hirigune historikoa Praga - centro histórico

Materiala: Nazioarteko produktuak

eskí½ Krumlov - hirigune historikoa eskí½ Krumlov- centro histórico

Materiala: Nazioarteko produktuak

Kutná Hora - hirigune historikoa Kutná Hora - centro histórico

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hiriko lorategiek bakea eta lasaitasuna ematen diete hiriburu handiaren kaosari: Villa Borghese, Pamphili; Trastevere auzo ezkutuko kale bihurriek, zazpi muinoetako tontorrek (Aventino, Palatino, Zelio, Eskilino, Kapitolino, Kirinal eta Viminal) are patxada handiagoa eragiten dute hirigune historikoan bertan. Los jardines urbanos aportan la paz y la calma al caos de la gran capital, con la Villa Borghese , Pamphili, y las retorcidas vías de sus barrios recoletos como el Trastévere, o las cimas de sus famosas siete colinas (Aventino, Palatino, Celio, Oppio, Celio, Quirinal y Viminal), todavía generan una atmósfera más sosegada en pleno centro histórico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Lhasa hiriburuan Potala jauregia da erakargarritasun nagusia. Lamen antzinako egoitza da, eta bi eraikinetan egituratuta dago, Jauregi Zuria, zaharrean eta Jauregi Gorria, lamen hilobiak eta tenpluak dituena. Haren ondoan, Barkhor-eko hirigunea dago; Tibeten funtsari eutsi dio, eta Jokhang eta Ramoche tenpluak, oraindik ere, erromesaldiguneak dira, Sera eta Drepung monasterioekin batera. En Lhasa, la capital, el principal atractivo es el Palacio de Pótala, antigua residencia de los lamas, está estructurado en dos edificios, el Palacio Blanco, el más antiguo, y el Palacio Rojo con las tumbas y templos de los lamas; junto a él, la traza urbana de Barkhor, que guarda la antigua esencia tibetana y los templos de Jokhang y Ramoche, son todavía un importante centro de peregrinación; junto a los

Materiala: Nazioarteko produktuak

Tel? - hirigune historikoa Tel? - centro histórico

Materiala: Nazioarteko produktuak

Litomy¨l - jauregi errenazentista eta hirigune historikoa Litomy¨l - palacio renacentista y el centro histórico

Materiala: Nazioarteko produktuak

Espartak, Atenasen arerio historikoak, oso museo arkeologiko interesgarria dauka hirigunean, eraikin neoklasiko batean, eta harresi bizantziarrek inguratutako akropoli bat ere bai. Esparta, la rival histórica de Atenas, cuenta con un interesante Museo Arqueológico, en el centro de la ciudad dentro de un edificio neoclásico, y una Acrópolis rodeada de murallas bizantinas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

2
zentro > centro (176 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabiltzaileen arabera, eguneko zentro hauek bereiz daitezke: adinduentzako, ezinduentzako, buruko gaixotasunak dituztenentzako, emakumeentzako, droga-mendekotasuna dutenentzako eta adingabeentzako zentroak. En función de los usuarios, se puede diferenciar entre centros de día para personas mayores, discapacitadas, con enfermedades mentales, mujeres, drogodependientes y menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hainbat zentrotan, erabiltzaileak ordaindutakoaren araberakoa ez den pentsioaren bidez ordaintzen du egoitza, baina hori egoitza-zerbitzuaren eta erabiltzailearen tipologiaren araberakoa izango da. En muchos centros el usuario paga la residencia a través de su pensión no contributiva (PNC), pero ello dependerá del servicio residencial y de la tipología del usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eguneko zentroak etengabeko arreta behar duten mendeko pertsonei egunean zehar arreta eskaintzeko baliabideak dira. Los centros de día son un recurso destinado a facilitar la atención durante el día a aquellas personas dependientes que necesitan atención continua.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izan ere, ez dira harrera-zentroak edo arreta espezializatua ematen duten zentroak; laguntza-zerbitzua baino ez dute ematen. De hecho, no se trata de centros de acogida o de atención especializada, sino simplemente de un servicio asistencial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Barneratze-zentroek adingabeen ezaugarrietara egokitutako eskola-heziketako eta lanerako prestakuntzako beharrak betetzeko baliabideak izaten dituzte; eta horrez gain, garatzeko behar dituzten kirol-, kultura- eta jolas-jarduerei dagokienez, dituzten beharretatik eratorritako beharrak betetzeko baliabideak ere izaten dituzte. Los centros de internamiento disponen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de formación escolar y ocupacional adecuados a las caracterí­sticas de los menores, así­ como los derivados de sus necesidades en cuanto a actividades deportivas, culturales o recreativas necesarias para su desarrollo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Emakumeen zentroakEmakumearen institutuaAma gazteei arreta emateko zentroakHarrera eta arreta emateko zentroakTratu txarra jasan dutenak hartzeko etxeakInformazio-zentroak Centros de la mujer Instituto de la Mujer Centros de atención a madres jóvenes Centros de atención y acogida Casas de acogida a mujeres maltratadas Centros de información

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Dpt. de Benestar i Familia-ren zentro laguntzailea, Centro colaborador del Dpt. de Benestar i Familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde bakoitzak egokitu zaion kolektiboari arreta emateko zehaztu duzuen eragin-eremuan dauden zentro guztiak aurkitu beharko ditu. Deberéis detectar todos los centros existentes, cada grupo de su colectivo, en la zona de influencia que hayáis determinado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-inguruaren ordezko egoitza-zentroak ere izaten dira, familia-egoera oso kaltetua izaten denerako eta familia zabaletan edo besteren familietan hartzea irtenbide gisa aurkezten ez denerako. También se dispone de centros residenciales alternativos al medio familiar para cuando la situación familiar está muy degradada y la acogida en familia extensa o ajena no se plantea como una buena solución.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hain zuzen ere, adingabeei harrera egin eta laguntzeko zentro asko daude, eta aukera zabal horretatik adingabearentzako neurririk egokiena hartzen da; lehen esan bezala, adingabea familia-nukleora itzultzea izan ohi da gehien sustatzen den neurria. De hecho existe una numerosa oferta de centros para acoger y dar ayuda a este tipo de menores; y entre toda esta oferta se escoge la medida más beneficiosa para cada menor en concreto, teniendo siempre en cuenta, tal como se ha señalado anteriormente, que la medida que más se potencia es el regreso a su núcleo familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea