ejercicio Bilatu ejercicio testuinguru gehiagotan

1
ekitaldi > ejercicio (274 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekitaldi ekonomikoa, ondasunak, eskubideak eta obligazioak amaitzen direnean enpresak duen ondareegoera islatzen duen balantzea da. Es el Balance que refleja la situación patrimonial de la empresa al finalizar el ejercicio económico, los bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kalkulatu ekitaldiaren emaitza. Calcular el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Jarraian azaltzen diren kontuen saldoekin, kalkula ezazu ekitaldiaren emaitza. 4.- Con los saldos de las cuentas que se te dan a continuación calcula el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Galdu-irabaziak eta galerak adierazten dituzten kontuetan ikusten da ekitaldiaren emaitza. Las cuentas que representan "Gastos e ingresos" nos dan a conocer el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ekitaldiaren emaitza kalkulatutakoan eta egunkari liburuan adierazitakoan, liburu nagusietara pasatzen dira, eta gastuak eta sarrerak adierazten dituzten kontuak itxi. Después de calculado el resultado del ejercicio, y representado en el libro de Diario, pasamos a mayores y cerramos las cuentas que representan gastos e ingresos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehatz ezazu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea, 34.560 kilometro egin dituela jakinda. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio, sabiendo que ha efectuado 34.560 Kms.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehaztu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehaztu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea, ekitaldian 28.560 kilometro egin direla kontuan hartuta. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio, sabiendo que el número de kms recorridos durante el mismo ha sido de 28.560.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- INDUSTRIAL, SA enpresak, ekitaldiaren hasieran, balantze hau du: 3.- La empresa INDUSTRIAL S.A., al comienzo del ejercicio tiene el siguiente balance:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

* Kapitalizazioa eta kalkulatutako balio-bizitzaren politika ebaluatzea: Amortizazioa berriro kalkulatzea (metatua eta ekitaldiko zuzkidura). * Evaluación de la polí­tica de capitalización y útil" target="_blank">vida útil estimada: Recálculo de amortización (acumulada y dotación del ejercicio).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
ariketa > ejercicio (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ariketa egitean edo beldur garenean, bihotzak azkarrago ponpatzen du odola, gure gorputzari oxigeno gehiago emateko. Cuando estamos realizando ejercicios o tenemos miedo, el corazón bombea más rápido para obtener más oxí­geno para nuestros cuerpos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ARIKETAK EJERCICIOS

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ARIKETAK: EJERCICIOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BERRIKUSPENERAKO ARIKETAK EJERCICIOS DE REPASO

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Kalkuluek eragindako min kolikoa agertzen denean, analgesiko indartsuekin eta espasmolitikoekin osatutako tratamendua behar da, eta bat-batean ager daiteke muskulu-ariketak egin ondoren. El dolor cólico producido por los cálculos requiere tratamiento con analgésicos potentes o espasmolí­ticos, y puede aparecer de forma súbita tras el ejercicio muscular.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa