liburu nagusi Bilatu liburu nagusi testuinguru gehiagotan

1
liburu nagusi > libro mayor (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
5.- Egin itzazu kontabilitateidazpen hauek egunkari liburuan, eta gero pasatu itzazu liburu nagusira. 5.- Realizar las siguientes anotaciones contables en el libro de diario y luego traspasar al libro Mayor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Liburuaren erdian kontu bakoitzaren izena jartzen da, eta kontu bakoitzari liburu nagusiko orri bat dagokio. En la mitad del libro se pone el nombre de cada cuenta y a cada cuenta le corresponde una hoja del Libro mayor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

LIBURU NAGUSIA LIBRO MAYOR.-

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Liburu egunkariko idazpen guztiak liburu nagusira pasatu behar dira. Todos los asientos del Libro Diario han de pasarse al asientos del Libro Mayor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontuak liburu nagusiarekin, erregistro osagarriekin eta egoeraren balantzearekin bat datozela ziurtatuko du. Asegurando que las cuentas cuadran con el libro Mayor, con los registros auxiliares y con el Balance de situación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratzeko kontuen antzinatasun-saldoen zerrendak bateratu egin behar dira liburu nagusietakoekin. Deben conciliarse las listas de antigüedad de los saldos de las cuentas a cobrar con los libros mayores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Amaierako saldoak Liburu Nagusikoekin, Balantzeko aktibokoekin, eta eguneratutako erregistro tekniko zehatzekin erkatuko ditu. - Cotejar los saldos finales con los del libro Mayor, con los del activo del Balance y con los registros técnicos detallados actualizados existentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza