saldo Bilatu saldo testuinguru gehiagotan

1
saldo > saldo (141 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zordundutakoen kontuak zorren kontura eramaten dira eta hartzekodunak, berriz, hartzekoen kontura. Jarraian, saldo horiek liburu nagusietara eramaten dira eta kontuak ixten dira. Las cuentas deudoras al haber y las cuentas acreedoras al debe, a continuación, llevaremos estos saldos a mayores y cerramos las cuentas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Jarraian azaltzen diren kontuen saldoekin, kalkula ezazu ekitaldiaren emaitza. 4.- Con los saldos de las cuentas que se te dan a continuación calcula el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Baldin eta Zor Hartzeko, saldoa Zorduna da. Si el Debe Haber, el saldo es Deudor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Baldin eta Zor Hartzeko, saldoa Hartzekoduna da. Si el Debe Haber, el saldo es Acreedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Gomez jauna (gure aldeko saldoa) (salgaiak). Sr. Gómez (Saldo a n/f) (mds).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Gure aldeko saldoa (salgaiak) Saldo a n/f ( mds)

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Gure aldeko saldoa (salgaiak) Saldo a s/f (mds)

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Haien aldeko saldoa (apalategiak) Saldo a s/f (Estanterías)

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Haien aldeko saldoa (mahaiak) Saldo a s/f (Mesas)

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Saldoak enpresaren arabera Saldos según empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza