papel Bilatu papel testuinguru gehiagotan

1
Papergintza industriala
Papergintza industriala
paper > papel (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso urrats garrantzitsua da ilustrazioa finkatzea, ikatz-ziriaz paperean egindakoa oso erraz zirrimarra daitekeelako. Un paso muy importante es fijar la ilustración, porque el carboncillo sobre papel es fácil que se emborrone.

Materiala: Irudia

Ikus-entzunezko lanen gako guztiak paperean islatzeko erabiltzen diren adierazpen-teknikak ezagutzea. Conocer las técnicas expresivas que se utilizan para reflejar en el papel todas las claves de la realización audiovisual.

Materiala: Irudia

Aurreko paperaren gainean beste bat jarriko dugu, eta bertan marraztuko dugu akzioaren azken mugimendua (pose gakoa), hain zuzen ere aizkorakadak enborra jota duenean. Ponemos sobre el papel anterior uno nuevo donde dibujamos el último movimiento de la acción (pose clave) que es cuando ya ha descargado el golpe de hacha sobre el tronco.

Materiala: Irudia

Enkoadraketaren eskala hautatu ondoren, marrazketa- eta grabaketa-mahaiarekin koordinatuta, tamaina bereko 50 orri prestatu behar dira, ahal dela oso paper finekoak edo zeharrargikoak, mahaiaren azpiko argi batek aldi berean marrazki bat baino gehiago ikusteko modua eman dezan. Cuando hayamos elegido la escala del encuadre, coordinado con la mesa de dibujo y grabación, hay que preparar unas 50 hojas del mismo tamaño, a ser posible de un papel muy fino o traslúcido para que una luz inferior de la mesa de dibujo pueda hacer visibles a más de uno a la vez.

Materiala: Irudia

Euskarri horrek ez du arkatzaren trazurik egiteko modurik ematen, ordea. Hori dela eta, kipula-paperaren edo oso paper finaren gainean egiten dira zirriborroak, atzetik argiztatu ahal izateko. Sin embargo, este soporte no admite el trazo del lápiz, por lo que los bocetos se hacen sobre un papel cebolla o papel muy fino, para que se pueda iluminar por detrás.

Materiala: Irudia

Gardenkiek eta zirriborroetarako paperek bi zulo izan behar dituzte, argi-mahaiak eta filmaketa-bankadak dituzten larakoei doitzeko, geroago azalduko dugunez. Tanto las transparencias como los papeles para los bocetos tienen que tener una doble perforación para que se ajusten a las clavijas que tiene la mesa de luz y la bancada de filmación, tal y como se explica más adelante.

Materiala: Irudia

Bi zulo dituen paperezko orri sorta bat ere beharrezkoa da, argi-mahaiari atxiki ahal izateko. También es necesario disponer de un taco de hojas de papel con dos perforaciones para poder sujetarlo a la mesa de luz.

Materiala: Irudia

PAPEREZKO ORRI ZULATUAK HOJAS DE PAPEL PERFORADAS

Materiala: Irudia

Hori guztia jakinda, paperean mundu berria sortu eta haren sormenaz irudikaturiko objektuen eta natura gobernatzen duten indar guztien artean zein erlazio izango den erabaki behar du animazio-egileak. Conocido todo esto, hay que indicar que el animador crea un mundo nuevo sobre el papel y debe decidir la relación que se establece entre los objetos que crea fruto de su imaginación, con todas las fuerzas que gobiernan la Naturaleza.

Materiala: Irudia

Zeluloide garden baten gainean planoak marrazten dira, eta planoak paper zurian aurretik marrazturiko atzealdean gainjartzen dira. Se trata de dibujar los planos sobre una base de celuloide transparente, y que se superponen a los fondos previamente dibujados sobre papel blanco.

Materiala: Irudia