curso Bilatu curso testuinguru gehiagotan

1
ikastaro > curso (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur eta nerabeei, edo birziklatze-ikastaroak helduen lanbidea hobetzeko. A los niños y adolescentes o cursos de reciclaje para la mejora de la profesión de los adultos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erditzea prestatzeko ikastaroa. Curso de preparación para el parto.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

María del Carmen Espejo koordinatzaileak azaldu duenez, hauxe da ikastaroaren helburua: "irakasleak ipuinen balio hezigarriaz ohartzea, curriculumetan ipuinentzako tokia bilatzea, ipuinak kontatzeko erak eta kontatzerakoan kontuan hartu beharrekoak ikastea, baita ahozko transmisioak izan duen tradizioa hobeto ezagutzea ere". el curso, explica María del Carmen espejo, su coordinadora, pretende que los maestros "vean el valor educativo de los cuentos, que sepan buscar para ellos un hueco en los currí­culos, que aprendan las diferentes formas de contarlos y los aspectos que deben tener en cuenta en la narración, así­ como que conozcan mejor la tradición que existe en la transmisión oral".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Goizetan institutura joaten naiz gizarte-garantiako ikastaro bat egitera. Por las mañanas voy al instituto en donde realizo un curso de Garantía Social.

Materiala: Ezintasuna

lan egiteko disponibilitatea, curriculuma eta prestakuntza, lanerako ikastaroak, lana bilatzeko ikastaroak, lana egiteko jarrera eta motibazioa. disponibilidad para trabajar, currí­culum y formación, cursos ocupacionales, cursos de búsqueda de empleo, actitud y motivación para desempeñar un trabajo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nolabaiteko autonomia duten 60 urtetik gorakoen bizikidetza eta gizarteratzea sustatzen dute. Zerbitzuen aukera zabala izaten dute (liburutegia, kafetegia, gimnasioa, ikastaroak, hitzaldiak, informazioa eta aholkularitza, ile-apaindegia, lantegiak eta abar), baita gizarte eta kulturako, aisialdiko eta denbora librerako jarduerak ere. Promueven la convivencia y la integración social de las personas mayores de 60 años con cierta autonomía, los cuales disponen de una amplia gama de servicios (biblioteca, cafetería, gimnasio, cursos, charlas, información y asesoramiento, peluquería, talleres, etc.) y actividades socioculturales y de ocio y

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ikastaro > curso (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
lInguruan egiten diren eta turistari interesa dakizkiokeen ikastaroei buruzko informazioa ematen da: urpean igeri egitea, urpekaritza eskalada, etab. lOrienta sobre cursos que se realicen en las inmediaciones y en los que el turista esté interesado, como buceo, submarinismo escalada, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Mendiko hoteletan, eskain daitezke eskaladako jarduerak mendi-ibilbideak, lantegi mikologikoak eta abar; eta elurretako hotel bat bada, aurrekoez gainera, eskain daitezke eski-ikastaroak, elur-panpinen lehiaketak eta abar. En hotel de montaña se pueden ofrecer actividades de escalada, senderismo, talleres micológicos, y si es un hotel de nieve también cursos de esquí, concursos de muñecos de nieve etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Kostaldeko hotel bat bada, oso egokiak dira urpean igeri egiteko jarduerak bezeroek gero eta gehiago eskatzen dituzten urpean lehen aldiz igeri egiteko ikastaroak eta ekipamenduen erabilera edo alokairua Si se trata de un hotel de costa resultan muy apropiadas las actividades de buceo; cada vez más se solicitan cursos de bautismo de buceo o la facilitación o alquiler de equipo.

Materiala: Animazio turistikoa

Kanpoko jarduerak dira eski-ikastaroak, urpean igeri egiteko ikastaroak txangoak txalupan edo piraguan, perretxikoen, haitzetako espezimenen eta landareen bila joatea, herbarioak egitea eta inguruko lantegiak gaztandegiak eta bodegak bisitatzea. Actividades de exterior son cursos de esquí, de buceo, caminatas, paseos en barca o piragua, búsqueda de setas o especímenes de roca o plantas herbarios, visitas a fábricas cercanas, queserías o bodegas

Materiala: Animazio turistikoa

Turoperadore batekin edo gehiagorekin egiten dugu lan?, bezero guztiak nazionalitate berekoak dira?, familiak dira?, hirugarren adinekoak?, egonaldi luzeak kontratatu dituzte?, oporrak igarotzera datoz?, kongresu edo ikastaroetara datoz?, asteburua edo gau bakar bat pasatuko dute? ¿Trabajamos con uno o varios turoperadores , ¿tienen los clientes la misma nacionalidad o varias?, ¿son familias , ¿tercera edad?, ¿han contratado largas estancias , ¿vienen a pasar las vacaciones?, ¿asisten a congresos o cursos , ¿pasarán el fin de semana o pernoctan solo una noche?

Materiala: Animazio turistikoa

Negozioetako, konbentzioetako, ikastaroetako bezeroak.Oso denbora libre gutxi izango dute hotelean beraz, zerbait jateko edo edateko ematen duten denborara mugatuko dira animazioak Los clientes de negocios convenciones, cursos etc.Pasarán apenas tiempo libre dentro del hotel por lo que las animaciones se limitarán al tiempo que utilicen para comer o tomarse una copa

Materiala: Animazio turistikoa

2
ikasturte > curso (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karrerako hirugarren urtean zegoenean, ez zuen Kirurgia ikasgaia gainditu eta ezin izan zuen hurrengo ikasturtera igaro, laugarren urtera garbi igaro behar izaten baita; urte horretan hasten dira praktikak. En tercero de carrera la joven suspendió la materia de Cirugía y no pudo avanzar de curso porque es obligatorio pasar limpio a cuarto, año en el que empiezan las prácticas.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Espezialitate berrian igarotako lehen uneak oso gogorrak izan ziren, ikasturtea hasita baitzegoen jada, eta Oihanek zenbait asteko atzerapena zeraman gainerako ikaskideekiko. Los primeros momentos en la nueva especialidad fueron muy duros porque el curso ya había comenzado y ella llevaba varias semanas de retraso con respecto al resto de los compañeros de clase.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Haur-eskola batera jo, eta galdetu ea zer gaixotasun izan dituzten ohikoenak azken ikasturtean. Debéis visitar un centro de educación infantil e informaros de cuales han sido las enfermedades más frecuentes durante el último curso.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aurreko ikasturtean gela hori bilera-gela eta liburutegi gisa erabili zenez, oraindik ez dituzte egin segurtasun-egokitzapen guztiak. Dado que el curso anterior este espacio se utilizaba como sala de reuniones y biblioteca, todavía no se han realizado todas las adaptaciones de seguridad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zein ez dituen lortuko ziurrenik ikasturtean, bilakaerako hurrengo etapa batekoak direlako. cuáles son improbables que adquiera a lo largo del curso, puesto que corresponden a una etapa de evolución posterior.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hezitzaileak ikasturtean zehar landutako abestiak izan behar dute. Han de ser canciones que la educadora o educador haya ido trabajando a lo largo del curso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Eskola-udalekuak eskolak berak programatzen ditu, ikasturtearen eskola-ordutegian. Las colonias escolares son programadas por el mismo centro educativo que las organiza y están realizadas dentro del horario lectivo del curso académico.

Materiala: Jolasaren metodologia

Normalean, urteko programazioetan funtsezkotzat jotzen diren txangoak jasotzen dira, eta ikasturtean zehar beste batzuk gehitzen dira, taldearen interesen, beharren edo aukeren arabera. Normalmente en las programaciones anuales se suelen contemplar aquellas excursiones que se consideran esenciales, y a lo largo del curso se van añadiendo otras en función de los intereses del grupo, de las necesidades o de las oportunidades que puedan surgir.

Materiala: Jolasaren metodologia

Areto horretan, halaber, une jakin bateko festa baten inguruan egiten diren jolas kolektiboak presta daitezke (ikasturte-hasiera, Gabonak, Inauteriak edo ikasturte-amaiera). En esta sala también se pueden preparar juegos colectivos que se realizan entorno a una fiesta en un momento determinado como es el comienzo de curso, Navidad, Carnaval, o final de curso.

Materiala: Jolasaren metodologia

Txokotan lan egitea hautatzen bada, komeni da ikasturtearen bigarren hilabetean bost bat txoko muntatuta egotea, ikastaldeko kide guztiak horietakoren batean banatuta eduki ahal izateko. Si se opta por el trabajo en rincones, es aconsejable que hacia el segundo mes del curso estén montados unos cinco rincones para así­ poder tener distribuidos a todos los miembros de la clase en alguno de ellos.

Materiala: Jolasaren metodologia