ayuda Bilatu ayuda testuinguru gehiagotan

1
laguntza > ayuda (174 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-kudeaketak (aurrez izena ematea, laguntzak izapidetzea...). Toda clase de gestiones familiares (desde realizar preinscripciones, tramitar ayudas...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beraz, lehenengo urratsa familia-nukleoaren sarrera guztiak denbora jakin batean zenbatekoak diren jakitea izango da, esaterako, hilean (soldatak, errentak, laguntzak, akzioak eta abar sartuta). Por lo tanto, el primer paso estará en conocer todos los ingresos posibles del núcleo familiar en un periodo concreto, por ejemplo, mensualmente( aquí­ se incluyen salarios, rentas, ayudas, acciones, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Sailkapena mailakako banaketaren arabera egiten da, beraz, urritasunak arintzeko edo antzeko ezintasunei aurre egiteko balio duten laguntza tekniko guztiak talde edo maila berean kokatuko dira. La clasificación se realiza mediante una división por niveles, de forma que todas aquellas ayudas técnicas que sirvan para paliar deficiencias o discapacidades similares pertenezcan al mismo grupo o nivel.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza teknikoak urritasunak dituzten pertsonen muga funtzionalak arintzen ahalegintzen diren tresna, gailu, egokitzapen, aparailu edo produktu teknologiko guztiak dira. Las ayudas técnicas son todas aquellas herramientas, dispositivos, adaptaciones, aparatos o productos tecnológicos que intentan paliar las limitaciones funcionales de las personas con déficit.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nolabaiteko autonomia lortzeko, laguntza erabili daiteke; besteak beste, oinetakoak eta galtzerdiak janztekoak, botoiak lotzekoak eta kremailera-tiragailuak (elastikoekin edo velcrozko zintekin ere ordezka daitezke). Para conseguir cierta autonomía, se pueden utilizar ayudas como calzadores de medias y calzado, o abotonadores y tiradores de cremallera que facilitan esta tarea (también se puede optar por sustituirlos por elásticos o cintas de velcro).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tresna edo ontzia heltzea ahalbidetzen duten laguntzetatik hasi eta urruneko kontrolen erabileraraino, baita informatikoak eta robotikoak ere, leihoak irekitzea eta ixtea, pertsianak biltzea, telefonoa hartzea, etxetresna elektrikoak konektatzea eta antzeko ekintzak egiteko. Van desde ayudas para permitir asir un instrumento o recipiente hasta la utilización de controles remotos, informáticos y robóticas, para la realización de algunas tareas como abrir y cerrar ventanas, enrollar persianas, contestar al teléfono, conectar electrodomésticos, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gogoan izan behar da egokitzapen-lanak eskatzaileak ordaindu behar izaten dituela (1995eko maiatzaren 30eko 15/1995 legea, 7. artikulua), eskura ditzakeen laguntza edo diru-laguntzak kontuan izan gabe. También es importante tener en cuenta que las obras de adecuación son a cuenta de la persona que lo solicita (Ley 15/1995 de 30 de mayo, art.7), al margen de las ayudas o subvenciones que pueda conseguir.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Toxikomano izan diren gazteei gaitasun profesionalak ematea du xede. Modu altruistan eta borondatez elkarlanean aritzen diren enpresa txikietako buruen eta eskulangileen laguntzarekin, lanbide bat ikasteko aukera ematen zaie. Pretenden capacitar profesionalmente a jóvenes ex-toxicómanos, posibilitándoles el aprendizaje de un oficio con la ayuda de pequeños empresarios y artesanos que colaboran de manera altruista y voluntaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Janari prestatua ematen zaie gizarte-behar larriak dituzten eta bizirauteko laguntza behar duten pertsonei eta familiei. Proporciona un servicio de comida elaborada a personas y familias con necesidades sociales graves y que necesitan ayuda a la subsistencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

? Laguntza-prozesua ? El proceso de ayuda

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea