margen Bilatu margen testuinguru gehiagotan

1
marjina > margen (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Beheko marjina: 2,5 cm. - Margen inferior 2,5 cm.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

- Eskuineko marjina: 2,5 cm. - Margen derecho 2,5 cm.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Atalen izenburuak ezkerreko marjinan idatzi eta modu hamartarrean zenbakituko dira, esaterako: Los tí­tulos de los diversos apartados, se escribirán a partir del margen izquierdo y se numerarán de forma decimal, por ejemplo:

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Errotulazio-koadrotik laminaren ertzeraino doazen marjinek 10 mm-koak izan behar dute. Ezkerreko marjina 20 mm-rainokoa izan daiteke, planoak uztai, grapa eta abarren bidez artxibatu behar direnean. Los márgenes desde el cuadro de rotulación hasta el borde de la lámina serán de 10 mm, pudiéndose aumentar el margen izquierdo hasta 20 mm, cuando los planos vayan a ser archivados mediante anillas, grapas, etc.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Honako marjina hauek gordeko dira lau alboetan: Se dejarán aproximadamente los siguientes márgenes en los cuatro costados.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

- Goiko marjina: 2,5 cm. - Margen superior 2,5 cm.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

- Ezkerreko marjina: 3 cm. - Margen izquierdo 3 cm.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak