produktibitate Bilatu produktibitate testuinguru gehiagotan

1
produktibitate > productividad (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasuaren larritasuna ulertzen ez duten pertsonek detekta dezakete matxura, eta, inoiz, gerta daiteke anomaliaren abisurik ez ematea, produktibitatea eragozten duelako. La detección de la avería la realizan personas que pueden no comprender la gravedad del caso, y, alguna vez, puede darse el no aviso de la anomalía, porque interfiere en la productividad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produkzioari buruzko eguneko parteen araberako produktibitatea. Productividad derivada de los partes diarios de producción.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produktibitaterik handiena lortzea da fase honen xedea, hau da: El objetivo de esta fase es la productividad máxima, esto es:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

PRODUKTIBITATE handia eta LEHIAKORTASUNA. PRODUCTIVIDAD elevada y COMPETITIVIDAD.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erradio handiekin, aitzinamendu-gama handiagoak erabil daitezke, eta horrek produktibitate handia bideratzen du. Un radio grande permite gamas de avances mayores, conduciendo a una productividad alta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torneaketan, produktibitatearen faktore nagusia ebaketa-abiadura da, aitzinamenduen gamarekin konbinatua. La velocidad de corte es el principal factor de la productividad en el torneado, combinado con la gama de avances.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aldi berean, makineria eta produkzio-prozesuak ere aldatu egin dira, eta erreminta horiek burdinurtua, altzairu gogorrak eta aleazio termorresistenteak ebaketa-abiadura handietan mekanizatzean eskaintzen duten produktibitatera behar bezala egokitu dira (erremintaren bizitza luzea, eta ateratako txirbilaren bolumen handia). A su vez, la maquinaria y los procesos de producción han cambiado oportunamente, acomodándose perfectamente a la productividad -larga vida de la herramienta con un importante volumen de viruta arrancado- ofrecida por estas herramientas en el mecanizado de fundición, aceros duros y aleaciones termorresiste

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzeaMekanizazio bidezko Produkzioa

Ebaketa-abiadura handietan produktibitate handia eta aitzinamendu arin-ertainak dituztenez gero, karburozko eta zeramikazko erreminten ordezko eraginkortzat (kostuari dagokionez) hartzen dira zermetak, estaliak zein estali gabeak. Debido a su alta productividad a velocidades de corte altas y avances de ligeros a medios se considera a los cermets, recubiertos y sin recubrir, como efectivos sustitutos -en coste- de las herramientas de carburo y cerámicas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estaldurak ebaketa-sorbatzaren bizitza luzatzen du eta, horren ondorioz, produktibitate handiagoa lortzen da eta txirbilen fluxua irekiagoa izaten da. El recubrimiento prolonga la vida del filo de corte, generando mayor productividad y un flujo de virutas más abierto.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Alabaina, maiz, beste lehentasun batzuen arabera ezartzen dira produkzio indibidualaren abiapuntuko oinarriak, mekanizagarritasunaren kontzeptuari dagokionez. Hona hemen beste lehentasun horiek: piezaren kostua, produktibitatea, erremintaren bizi-aurreikuspena, eta mekanizazioko segurtasuna. Sin embargo, frecuentemente otras prioridades como: el coste de pieza, la productividad, la previsión de la vida de la herramienta y la seguridad en el mecanizado, establecen las bases de partida de la producción individual con relación al concepto de maquinabilidad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea