ikerketa Bilatu ikerketa testuinguru gehiagotan

1
ikerketa > investigación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat esperimentu eta ikerketa egiten diren tokia da. Neurketa-tresnak eta ekipoak izaten dira bertan. Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Industria-iraultzaren ondorioz, tradizionalki artisau-industria izan zen industria bat —ehungintza— mekanizatua izatera pasatu zen; baina ez hori bakarrik. Gizakiaren bilaketa- eta ikerketa-espirituak baliabide naturalak ordezkatzera bultzatu zuen; adibidez, industria horretan erabiltzen ziren zuntzak ordezkatzera. Como resultado de la revolución industrial no solo se mecanizó una industria tradicionalmente artesanal como la industria textil, sino que además el espíritu de búsqueda e investigación del hombre, hizo que éste avanzará en la sustitución de recursos naturales como es el caso de las fibras que se utilizaban en ésta industria.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Hainbat gaixotasun eta alterazio prebenitzeko edo tratatzeko sendagaien ikerketa eta garapena (I+G) du oinarri. Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Oso normala da lankidetza-hitzarmenak egitea ikerketa-erakundeen eta farmazia-enpresa handien artean, printzipio aktibo berrien aukerak aztertzeko. A menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organizaciones de investigación y grandes compañías farmacéuticas para explorar el potencial de nuevos principios activos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Diseinu-etapan, eskema funtsezkoa da kontrol-sistemak garatzeko. Kontrol-sistemei esker, eragiketen segurtasuna handitu daiteke, eta ikerketa gehiago egin daitezke, bai eta arriskuen eta eraginkortasunaren ikerketa gehiago ere (HAZOP). Durante la etapa de diseño, el esquema también proporciona la base para el desarrollo de sistemas de control del sistema, lo que permite aumentar la seguridad operacional y las investigaciones, como los estudios de peligros y operatividad (HAZOP)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Diseinu-etapan, eskema oinarrizkoa da kontrol-sistemak garatzeko. Kontrol-sistemei esker, eragiketen segurtasuna handitu daiteke, eta ikerketa gehiago egin daitezke, bai eta arriskuen eta eraginkortasunaren ikerketa gehiago ere (HAZOP). Durante la etapa de diseño, el esquema también proporciona la base para el desarrollo de sistemas de control del sistema, lo que permite aumentar la seguridad operacional y las investigaciones, como los estudios de peligros y operatividad (HAZOP)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak