salmenta Bilatu salmenta testuinguru gehiagotan

1
salmenta > venta (131 testuinguru)
eu testuak es testuak
Salmenta garraiatzeko gastuengatik 43,27 euro (gehi BEZa) ordaindu ditugu. Pagamos por gastos de transporte de venta 43,27 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Salgaien salmentagatik 569,76 euroko faktura kobratu dugu taloi bidez. 2.- Cobramos una factura por la venta de géneros que importaba 569,76 € mediante talón.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Salgai-salmentak Venta de mds

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Salmentak egitean BEZa kobratzen da. - Al efectuar ventas, se cobra IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Salgai-salmentak Venta mds

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- SALGAI-SALMENTAK (700). 2.- VENTA DE MERCADERIAS. (700).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Salmentetan. - En las ventas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Erosketak, salmentak edo zerbitzuak egiten direnean. - Cuando se realizan compras, ventas o servicios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankua, k/k Erosketen g. deskontua, goiz ordaintzeagatik Salmenten g. deskontua, goiz ordaintzeagatik. Banco c/c. Dto s/compra p.p.p Dto s/venta p.p.p.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Erosketen g. rappelak salmenten g. rappelk Salgai-erosketak. Rappels s/compra Rappels s/venta Compra mds.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

salmenta > venta (121 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait ikuskizunek esate baterako, dantzalekuetan komisioa edo prezio garbi txiki bat eskaintzen diete bidaia-agentziei bitartekari-lana egiteagatik edo salmentagatik. Determinados espectáculos como las salas de fiesta ofrecen una comisión o un precio neto reducido a las agencias de viajes por su intermediación y venta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

salmentaren eta erabileraren malgutasuna (gero zenbat eta garestiagoa izan, muga gutxiago) por la flexibilidad de venta y uso (cuanto más caro menos limitaciones)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Konpainiek hegazkineko tarifak ezberdintzen dituzte, hegaldi bakoitzaren salmentak eta ustiapena (mozkina) hobetzeko. Las cías utilizan la diferenciación de tarifas a bordo para conseguir mejorar las ventas y explotación (beneficio) de cada vuelo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Mundu osoan prezio bera eta salmenta-baldintza berak dituztenak dira. Son aquellas que tienen el mismo precio y condiciones de venta en todo el mundo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lokala ezin da partekatu behar airelinea batekin, ezta airelinea baten salmenta- orokorretarako agente orokor batekin ere. El local no puede compartirse con una lí­nea aérea, ni con el agente de ventas general de una lí­nea aérea.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aireko garraioaren salmenta saltzea da bidaia-agentzien jarduera nagusietako bat. Lan hori bitartekari gisa egin dezakete, hegazkin-txartelak saltzen, baita eta bidaia-antolatzaile gisa ere bai, distantzia labur, ertain eta luzerako antolatzen dituzten bidaia eta produktu turistikoetan garraiobide hori erabilizsartuz. La venta de transporte aéreo es una de las actividades más realizadas por las agencias de viajes, bien sea a través de su función intermediaria vendiendo pasajes de avión, como a través de su función productora incluyendo este medio de transporte en los viajes y productos turí­sticos

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bestalde, bidaia-agentzien ustez, txartelak oso merkeak dira eta jasotzen dituzten komisioekin ez dituzte salmenta-kostuak estaltzen. Por otra parte, las AAVV consideran que los importes de los billetes son muy bajos y que con las comisiones que reciben no cubren los costes de venta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Autobus-geltokietan edo enpresaren edota haren ordezkarien beste lokal batzuetan egoten dira salmenta-bulegoak. Las oficinas de venta suelen estar en las estaciones de autobuses o en otros locales de la compañía o representantes de la misma.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ERRESERBA ETA SALMENTA OPERATIVA DE RESERVA Y VENTA

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Oso produktu erakargarria da gurutzaldia. Izan ere, zerbitzu eta jarduera asko sartzen dira salmenta-prezioan, eta profesionaltasuna eta erosotasuna gailentzen dira ontzian. El crucero es un producto muy atractivo por la gran variedad de servicios y actividades que integra en el precio de venta y por el alto grado de profesionalidad y confort que se respira a bordo de los barcos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan