desberdintasun Bilatu desberdintasun testuinguru gehiagotan

1
desberdintasun > desigualdad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala abiapuntu izanik, mundu mailan eskaera kulturalen eta aniztasun kulturalaren adierazpen-eskubideak adostasunez aintzatestea ezinbesteko urratsa da, hori lortzeko metodologiari eta estrategiari buruzko elkarrizketarako ingurune bat ezartzen baitu, desberdintasun kulturaletan inplizituki dauden aurreiritzien, mesfidantzaren eta interesen gainetik. Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reconocimiento consensuado de las diferentes demandas culturales y de los derechos de expresión de la diversidad cultural a nivel mundial es un paso fundamental porque establece un entorno para el diálogo sobre la metodología y las estrategias específicas para su consecución, por encima de prejuicios, desconfianzas e intereses implícitos en el mantenimiento de las desigualdades culturales.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Hortaz, estatuek desberdintasunaren, arrazismoaren eta giza askatasunaren funtsa ukatzearen kontrako baieztapena egiten dute, eta hauen aldeko aldarrikapena: izateko, zehazteko, garatzeko edo hazteko askatasuna, norberak mundua ulertzeko eta gauzatzeko duen eratik, eta pertsonaren eta kultura-komunitateen duintasunerako eskubidea. Se trata, pues, de la afirmación de los estados contra la desigualdad, el racismo y la negación de la esencia de la libertad humana; de la libertad a ser, a definirse, a desarrollarse o crecer desde unas formas propias de entender y obrar en el mundo, y del derecho a la dignidad de la persona y de las comunidades culturales.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Desberdintasun sozioekonomikoak handitzea eta muturreko joerak nabarmentzea, politika ekonomikoak izaera neoliberalekoak eta lehiakortasun handikoak direlako. El aumento de las desigualdades socioeconómicas, con tendencias extremistas acentuadas por el carácter neoliberal y de gran competitividad de las políticas económicas.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kulturak topatzen diren testuinguru batean, non askotariko joerak baitaude —muturreko globalizaziotik hasi, zeinak desberdintasuna baitu ezaugarri, eta tokiko eremuraino—, glokalizazioa elkargune eta pluraltasun-gune bat da besteak ulertzeari dagokionez, eta, han, azaltzen diren dilema guztiak gainditzeko ildoak edo printzipioak sortzeko beharra planifikatzen da. En un contexto de encuentro entre las culturas, con tendencias que van desde la globalización más radical caracterizada por la desigualdad hasta el espacio local, la glocalización aparece como lugar de confluencia y pluralidad en la comprensión de los demás, donde se planea la necesidad de elaborar unas líneas o principios para la superación de todos los dilemas planteados.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua