accionista Bilatu accionista testuinguru gehiagotan

1
akziodun > accionista (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Enpresako akziodunek soilik ikus dezakete a) Solo puede ser consultado por los accionistas de la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatu gabeko ordainketengatiko akziodunak Accionistas por desembolsos no exigidos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hala, kapitala zabaltzean, lehengo akziodun guztiek eta kasu honetan B enpresak harpidetza-eskubide bat jasotzen du duen akzio bakoitzeko; hau da, 5.000 akzio = 5.000 eskubide. Así­, cuando se amplía capital, todo antiguo accionista, en este supuesto la empresa B, recibe un derecho de suscripción por acción poseí­da, es decir, 5.000 acciones = 5.000 derechos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soter S.A. sozietateko akziodunei zuzenduta... A los accionistas de Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Enpresako akziodunei zuzenduta dago b) Se dirige a los accionistas de la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Kontu Ikuskaritzako Sozietatearen idazpurua) Urteko kontuen ikuskaritza-txostena (izenburua) Audimfor S.A.ko akziodunei zuzenduta (hartzaileak) (Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas) Informe de auditoría de cuentas anuales (Tí­tulo) A los Accionistas de Audimfor, S.A. (Destinatarios)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

"XYZ S.A. sozietateko akziodunei zuzenduta..." "A los accionistas de la sociedad XYZ, S.A. ..."

Materiala: Kontu-ikuskaritza