aldaketa Bilatu aldaketa testuinguru gehiagotan

1
aldaketa > cambio (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bloke bateko pin hierarkikoak eguneratzen ditu eskema umearen ataka hierarkikoetan egindako aldaketen arabera. Actualiza los pines jerárquicos de un bloque según los cambios realizados en los puertos jerárquicos de su esquema hijo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskema umeko ataka hierarkikoak eguneratzen ditu bere bloke hierarkikoko pinetan egindako aldaketen arabera. Actualiza los puertos jerárquicos del esquema hijo según los cambios realizados en los pines del bloque jerárquico que lo contiene.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hierarkia konplexu bateko blokeetako pinak eguneratzen ditu horietakoren batean aldaketak egin direnean. Actualiza los pines de los bloques de una jerarquía compleja cuando se han realizado cambios en alguno de ellos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, hierarkia sinpleko bloke batean egindako aldaketak horren edukiarekin sinkronizatzen ditu. Es decir, sincroniza los cambios realizados en un bloque de una jerarquía simple con su contenido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, dagoen blokearekiko eskema ume batean egindako aldaketak sinkronizatzen ditu. Es decir, sincroniza los cambios realizados en un esquema hijo respecto al bloque en el que está contenido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

( SYNCHRONIZE ACROSS komandoak zirkuitu bat inplementatzen duten bloke hierarkikoen pinak eguneratzen ditu, bloke horietako edozein pinetan egindako aldaketekin. ( SYNCHRONIZE ACROSS, actualiza los pines de los bloques jerárquicos que implementan un mismo circuito con los cambios hechos en los pines de cualquiera de ellos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hau da, aldaketak hierarkia konplexu bateko blokean gauzatu direnean sinkronizatzen du. Es decir, sincroniza cuando los cambios han sido llevados a cabo en un bloque de una jerarquía compleja.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hori gertatzen bada, lekualdaketa baino lehenagoko egoerara itzuli ahal izango dugu tresna-barrako Undo ikonoaren gainean sakatuz, eta berriro saiatu mugimendua egiten; edo bestela, aldaketak onar ditzakegu eta eragindako kalteak zuzendu ditzakegu asko edo oso larriak ez baldin badira behintzat. Ante este evento, podemos volver a la situación anterior al desplazamiento pulsando sobre el icono Undo de la barra de herramientas e intentar de nuevo el movimiento, o bien aceptar los cambios y luego corregir los desperfectos provocados si no son muchos o muy graves.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

alde-aldaketak zehaztea ...........................168 definir cambios de cara...........................168

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa batzuek aldaketak egiteko aukera ematengo dute, eta aldaketa bakoitzaren prezioa adieraziko zaitdit. Habrá tarifas que permitan hacer cambios y me indicará el precio por cada cambio.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
aldaketa > alteración (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehiegizko beroak, elektrizitateak, erradioaktibitateak edo substantzia kimiko korrosiboek eraginda larruazalean gertatzen diren aldaketak dira. Zelulen proteinak suntsitu egiten dira (erredurak), eta pertsonen bizitza arriskuan egon daiteke. Las alteraciones de la piel debido al calor excesivo, a la electricidad, radio actividad o sustancias quí­micas corrosivas que destruyen las proteí­nas de las células expuestas, se denominan quemaduras, que pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kolorearen aldaketak: Alteraciones en la coloración:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemia honetan, hematien forma aldatuta egoten da, eta aldaketa hori hauen ondorioz gertatu ohi da: mintzean dauden akatsak, hemoglobinaren akatsak edo entzima batzuen akatsak, parasitoak edo toxinak daudelako. En esta anemia los hematí­es suelen tener su forma alterada y ésta alteración suele deberse a fallos de la membrana, a defectos de la hemoglobina o a defectos de algunos encimas por la presencia de parásitos o de toxinas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tenperatura 40º C-tik gora dagoenean, hipertermia dugu, eta kontuz ibili behar da; izan ere, aldaketa handiak gerta litezke gorputzean, adibidez konbultsioak (maiz samar agertzen dira haurrengan). Cuando la temperatura se encuentra por encima de 40ºC hablamos de hipertermia y habrá que tener cuidado porque se pueden producir alteraciones importantes en el organismo como, por ejemplo, convulsiones, relativamente frecuentes en los niños.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta