dinero Bilatu dinero testuinguru gehiagotan

1
Billeteak.
Billeteak.
diru > dinero (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
9.- Bezero batek 210,35 euroko faktura ordaindu digu. Dirua eskura eman digu, eta, diru horrekin, hartzekodun bati ordaindu diogu. 9.- Un cliente nos paga una factura de 210,35 €, entregándonos dinero en efectivo, con éste pagamos a un acreedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Zordun batek 90,15 euro ordaindu dizkigu txeke bidez. Diru horrekin, hartzekodunarekin dugun zorra ordaindu dugu. 10.- Un deudor nos paga 90, 15 € con CH/, con este dinero pagamos la deuda a nuestro proveedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

30.050,61 euroan zenbatetsitako lonja; 6.010,12 euroan zenbatetsitako balioa; 1.803,04 euroko salgaiak; 12.020,24 euro eskudirutan; eta 12.020,24 euro kontu korrontean Una lonja valorada en 30.050,61 €, un vehí­culo valorado en 6.010,12 €, mercaderías por 1.803,04 €, 12.020,24 € en efectivo, dinero en c/c 12.020,24 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Negozioa bi ondasunek osatzen dute: batetik, lurrek eta, bestetik, kutxako diruak. Halaber, ondasun horien iturria jabea da. El negocio esta compuesto por dos bienes, uno el de los terrenos, y otro el del dinero en caja, y que la fuente objeto de estos bienes proviene del propietario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

21.- Bankuan dugun dirua. 21.- Dinero que tenemos en el banco.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

21.- Bankuan dugun dirua. 21.- Dinero en el banco.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Avila jaunari alkandorak saldu dizkiot, eta dirua zor dit. 18.- Sr. Avila le he vendido camisas y me debe dinero.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kobratzeko kontuak dira enpresak hirugarren batzuengandik diru-kopuruak jasotzeko dituen eskubideak, enpresako jardueran ohikoak diren trafiko-eragiketen ondoriozkoak (esaterako, salgaiak saltzeagatik edo zerbitzuak emateagatik), edo negozioan ohikoak ez diren beste jarduera batzuen ondoriozkoak (errentamenduen diru-sarrerak, komisioenak, eta abar). Por cuentas a cobrar entendemos todos aquellos derechos que tenga la empresa a recibir ciertas sumas de dinero de terceros por operaciones de tráfico habituales en la actividad de la empresa (por ejemplo, venta de mercaderías y prestación de servicios), así­ como otras actividades no habituales en el negocio (

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2.- Etxeberria jaunari alkandorak erosi dizkiot, eta dirua zor diot. 2.- Al Sr. Etxeberria, le he comprado camisas y le debo dinero.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

11.- Beitia jaunari alkandorak erosi dizkiot, eta dirua zor diot. 11.- Sr. Beitia, por comprarle camisas le debo dinero.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea