kapital Bilatu kapital testuinguru gehiagotan

1
kapital > capital (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kapitala Enpresaren kargurako G. S. Soldata eta alokairuak Capital S.S.cargo empresa Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

8.- Kalkula ezazu X enpresaren kapitala eta egin enpresaren kontabilitateidazpena. 8.- Calcula el capital de la empresa "X" y realiza su anotación contable.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Negozioaren kapitala adierazten duen kontuari KAPITAL deitzen zaio. La cuenta que representa el capital del negocio se denomina CAPITAL.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kapitalak ondasunen balioa adierazten du, bai eta enpresariak negozioa hastean eta aurrerantzean egindako ekarpenak ere. El capital representa el valor de los bienes, así­ como también las aportaciones realizadas por el empresario, bien al comienzo del negocio bien en sucesivas aportaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Hortaz, pertsona horrek 24.040,48 euroko ekarpena egin du, hau da, 24.040,48 euroko kapitala du. Por lo tanto, esta persona realiza una aportación de 24.040,48 €, esto es, posee un capital de 24.040,48 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Hartara, hiruren artean 22.237,45 euroko kapitala osatu dute, eta SL bat eratu. Hori, kontabilitatean, honela adierazten da: Así­ pues, entre los tres colocan un capital de 22.237,45 € y constituyen una S.L, que en contabilidad quedaría reflejado de la siguiente forma:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kapital soziala Capital Social

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Kalkula ezazu merkatariaren kapitala jarraian ematen zaizkizun datuekin: 4.- Calcula el capital de este comerciante con los datos que se te dan a continuación:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kapital-zabalkuntza, lehengo akziodunen eskubideak aldatu egin dira, ekonomikoak nahiz politikoak. En la ampliación de capital los antiguos accionistas ven modificados sus derechos, tanto económicos como polí­ticos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate anonimoen kapital soziala: El capital social de las sociedades anónimas

Materiala: Kontu-ikuskaritza