metodo Bilatu metodo testuinguru gehiagotan

1
metodo > método (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu-basearekiko konexioa ixteko, Close metodoa erabiliko dugu eta, jarraian, objektua erabiliko ez dugunez, suntsitu egingo dugu, nothing esleituz. Para cerrar la conexión con la base de datos usaremos el método Close y seguidamente como ya no usaremos el objeto lo destruimos asignándole nothing.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

EOF metodoak RecordSet-en amaierara iritsi garen jakitea ahalbidetzen digu, eta MoveNext metodoak RecordSet-en aurrera joatea ahalbidetzen digu. Horrela, RecordSet osoa igarotzen dugu, horko datuak erakusten direla. El método EOF nos permite saber si hemos llegado al final del RecordSet, y el método MoveNext nos permite avanzar hacía adelante en el RecordSet, de esta manera recorremos todo el RecordSet mostrando los datos que este contiene.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

POST metodoa Método POST

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orain POST metodoa erabiliko dugu; GET metodoarekin ez bezala, POST metodoarekin bidalitako datuak ez dira nabigatzailearen barran ikusten. Ahora usaremos el método POST, a diferencia del método GET con el método POST los datos enviados no se ven en la barra del navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioa diseinatzerakoan, formularioa prozesatuko duen ASP orria adierazi behar dugu eta, halaber, informazioa orrira pasatzeko metodoa. Al diseñar un formulario debemos indicar la página ASP que procesará el formulario, así­ como en método por el que se le pasará la información a la página.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GET metodoa erabili badugu, Request.QueryString("Aldagaiaren izena"), eta POST metodoa erabili badugu, Request.Form("Aldagaiaren izena"). Si hemos usado el método GET, Request.QueryString("Nombre variable") y si hemos usado el método POST Request.Form("Nombre variable").

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GET metodoa Método GET

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aurreko orrian esan dugunez, formulario baten datuak FORM etiketaren METHOD atributuan adierazitako metodoaren bidez bidaltzen dira; GET eta POST metodoak erabil daitezke. En la página anterior hemos comentado que los datos de un formulario se envía mediante el método indicado en el atributo METHOD de la etiqueta FORM, los dos métodos posibles son GET y POST.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GET metodoa erabiltzen badugu, datuak URLaren bidez bidaltzen dira, eta bertan ikus daitezke. Si usamos el método GET el datos son enviados mediante la URL y pueden ser vistos en esta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPn irteera bat sortzeko modu bakarra Response zerbitzariaren objektua erabiltzea da; objektu horrek hainbat metodo dauzka eta, zehazki, Write(testu-katea) metodoak nabigatzailera joango den irteera bat sortzea ahalbidetuko digu. La única manera que tenemos en ASP para producir una salida es usando el objeto del servidor Response, este objeto tiene varios métodos y concretamente el método Write(cadena de texto) nos permite producir una salida que ira al navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak