inventario Bilatu inventario testuinguru gehiagotan

1
inbentario > inventario (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
(inbentarioa izan ezik) (Exceptuando inventario)

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Inbentarioa. - Inventario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Datu hauez baliatuta, egin inbentarioa, kontabilitateidazpenak eta pasatu liburu nagusietara. 4.- Con los siguientes datos confecciona el inventario, realiza los asientos contables y su paso a mayores

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

104 ZENBAKIKO INBENTARIOA. INVENTARIO nº 104.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

a) inbentarioa. a) Inventario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

102 zenbakiko inbentarioa. Inventario nº 102.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Egin ezazu hasierako inbentarioa datu hauek erabiliz: 2.- Haz el inventario Inicial con los siguientes datos:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bergarako Iurbide, SA enpresaren 1 zenbakiko inbentarioa. Enpresa horren egoitza Amillaga industrialdeko 1 zenbakian dago. Inventario nº 1 de la empresa Iurbide S.A., de Bergara, sita en el Polí­gono Amillaga 1.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Inbentarioaren presentzia eta berrikuspen fisikoa Presencia y revisión fí­sica del inventario

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatze fisikoa egin behar da, eta horretarako ibilgetu materialeko elementuen zenbaketa fisikoa egin behar da (inbentarioa) eta dauden erregistroekin identifikatu. El procedimiento a seguir es la inspección fí­sica, realizando recuentos fí­sicos (inventarios) de los elementos del inmovilizado material identificándolos con los registros existentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

inbentario > inventario (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Logistikaren baitan sartzen dira hornikuntza, garraioa biltegiratzea, inbentarioen kontrola ekoizpena salmentak eta, elementu bereizgarritzat, zerbitzua bera. La logística es la integración entre suministro, transporte almacén, control de inventarios producción, ventas y como elemento distintivo “el propio servicio .

Materiala: Ostalaritza

Salgaien inbentarioak eta kontrolak egitea. Realizar inventarios y controles de las mercancías.

Materiala: Ostalaritza

Inbentarioen bidez stockean dauden salgaien balioa kalkulatzeko erabiltzen den edozein metodo aplikatuz. Mediante inventarios aplicando cualquiera de los métodos que se utilizan para el cálculo del valor de las mercancías en stock.

Materiala: Ostalaritza

Eguneroko gastuen inbentarioak egitea, bai eta egunero kontsumitzen diren elaborazioen inbentario azkarrak (releveak) ere. Realizar inventarios diarios de gastos y tener relevées de inventarios rápidos de lo que se consume todos los días.

Materiala: Ostalaritza

Inbentarioak egitea. Inbentario deritzo establezimendu bakoitzean biltegiratutako produktu guztien (izakinak alegia zenbaketari Hori ezinbestekoa da benetako kontsumoa kalkulatzeko. Inbentarioa gutxienez hilabetean behin egin beharko litzateke, baina edonola ere establezimendu bakoitzak ezarri ohi du maiztasuna Realizar inventarios el inventario es la contabilización del total de productos almacenados en el establecimiento es decir, las denominadas existencias imprescindibles para calcular el consumo real. Como mínimo el inventario se debería realizar mensualmente, aunque la temporalidad la marcará cada establecimiento

Materiala: Ostalaritza

Biltegi bakoitzaren inbentarioa produktuen zerrendak eta stock-egoerak zehaztuz. Inventario por almacén, lista de artículos en sus estados de stock.

Materiala: Ostalaritza

Eguneroko gastuen inbentarioak egitea, bai eta egunero kontsumitzen diren elaborazioen inbentario azkarrak (releveak) ere. Realizar inventarios diarios de gastos y tener relevées de inventarios rápidos de lo que se consume todos los días.

Materiala: Ostalaritza

Inbentarioak egitea. Inbentario deritzo establezimendu bakoitzean biltegiratutako produktu guztien (izakinak alegia zenbaketari Hori ezinbestekoa da benetako kontsumoa kalkulatzeko. Inbentarioa gutxienez hilabetean behin egin beharko litzateke, baina edonola ere establezimendu bakoitzak ezarri ohi du maiztasuna Realizar inventarios el inventario es la contabilización del total de productos almacenados en el establecimiento es decir, las denominadas existencias imprescindibles para calcular el consumo real. Como mínimo el inventario se debería realizar mensualmente, aunque la temporalidad la marcará cada establecimiento

Materiala: Ostalaritza

Biltegi bakoitzaren inbentarioa produktuen zerrendak eta stock-egoerak zehaztuz. Inventario por almacén, lista de artículos en sus estados de stock.

Materiala: Ostalaritza

•&tabulatzailea;Inventario

Materiala: Animazio turistikoa

2
inbentario > inventario (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bigarren Mundu Gerrak bete-betean harrapatu zuen Calais eta bertako industria: hiria okupatu eta bonbardatu egin zuten 1944ko Askapenean, eta ekoizteko eta merkaturatzeko zailtasunei aurre egin behar izan zieten fabrikatzaileek. Materia frantsesak baino ezin zituzten erabili -rayona eta biskosa-, eta horiek mugatuta zituzten. Kotoia tula egiteko baino ez zen erabiltzen, gudaroste alemanaren eltxo-sareetarako lehenik eta bonbardaketetan hautsitako kristalak ordezteko gero. 1945. urtearen hasieran ganbera sindikalistak egindako inbentario baten arabera, gatazkak iraun zuen bitartean 300 ehungailu baino gehiago suntsitu ziren. 1946. urteaz geroztik, berriro ekin zitzaion ekoizpenari, 1947an Estatu Batuek muga-zergak murriztu zituztenean batez ere. Kotoi ingelesen inportazioari dagokionez, 1950ean hasi zen berriro ere horiekin. Aldi berean, Nylon hariaren merkaturatzearekin batera aukera berriak zabaldu ziren bertako 150 fabrikatzaile ingururentzat; eta orduz geroztik, Nottinghamekoak gain La Segunda Guerra Mundial afecta de lleno a Calais y a su industria: la ciudad fue ocupada y luego bombardeada durante la Liberación en 1,944, y los fabricantes se vieron confrontados a dificultades de producción y de comercialización. Sólo podían utilizar las materias francesas - el rayón y la viscosa - que estaban además racionadas. El algodón es asignado a la fabricación exclusiva del tul, en un principio destinado a las mosquiteras de la armada alemana, después a reemplazar cristales rotos por los bombardeos. Un inventario, realizado a principios del año 1945 por la cámara sindicalista, registra más de 300 telares destruidos durante el conflicto. A partir de 1946, la producción se retoma lentamente, principalmente gracias a la reducción de los derechos de aduana por parte de los Estados Unidos en 1947. Respecto a la importación de algodones ingleses, vuelve a empezar en 195011. Paralelamente, la comercialización del hilo de Nylon abre nuevas perspectivas a los aproximadamente 150 f

Materiala: Ehungintza liburuak