probabilitate Bilatu probabilitate testuinguru gehiagotan

1
probabilitate > probabilidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ontzat jotzen badugu (probabilitate-kalkulua) magnitude baten benetako balioa magnitude horren neurketa-segida baten batezbestekoa dela: Si aceptamos (cálculo de probabilidades) que el verdadero valor de una magnitud es el promedio de una serie de medidas de la misma

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

N banaketa batean ( x="2" type="722" /> x="3" type="723" />) probabilitatea batezbestekoaren inguruan ( x="1" type="721" />) banatuta Distribución de probabilidad alrededor de la media ( x="1" type="721" />) en una distribución N ( x="2" type="722" /> x="3" type="723" />)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Banaketa normala edo Gaussena (2.4 irudia) probabilitatean oinarritutako neurketa errepikatuen maiztasunak nola banatzen diren adierazteko formula erabilienetako bat da. La distribución normal o de Gauss (figura 2.4), es una de las fórmulas más útiles para representar la distribución de las frecuencias de mediciones repetidas que se basan en la probabilidad.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Kurbaren azpiko azalerak behaketa jakin bat azaleraren mugen barruan gertatzeko probabilitatea adierazten du. El área bajo la curva representa la probabilidad de que ocurra una observación dentro de los límites del área.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak