deuda Bilatu deuda testuinguru gehiagotan

1
zor > deuda (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
13.- Letra igorri dugu aurreko zorraren zenbatekoarekin. 13.- Giramos l/ por el importe de la deuda anterior.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Letra igorri dugu aurreko zorraren zenbatekoarekin. 3.- Por el importe de la deuda anterior giramos letra.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Hartzekodunekin dugun zorretik 204,34 euro eskura ordaindu ditugu. 4.- Pagamos al contado 204,34 € de la deuda que tenemos con los acreedores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Aurreko zorra eskura ordaindu dugu. 9.- Pagamos la deuda anterior al contado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

19.- Aurreko zorra eskura ordaindu dugu. 19.- Pagamos al contado la deuda anterior.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Zordun batek 90,15 euro ordaindu dizkigu txeke bidez. Diru horrekin, hartzekodunarekin dugun zorra ordaindu dugu. 10.- Un deudor nos paga 90, 15 € con CH/, con este dinero pagamos la deuda a nuestro proveedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

15.- Salgaiak saldu ditugu 841,42 euroan (gehi BEZa) eta letrak igorri ditugu zorraren zenbatekoarekin. 15.- Vendemos géneros por 841,42 € más IVA giramos letras por el importe de la deuda.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Zordun batek eskudirutan ordaindu du 680,35 euroko zorra. 3.- Un deudor nos paga en efectivo una deuda de 680,35 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Zordunei letrak igorri dizkie zorraren guztizko zenbatekoarekin. 2.- Giramos letras a los deudores por el importe total de su deuda.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- 5. ariketako zorra goiz kobratu duenez, 36,06 euroko deskontua egin du. 14.- Cobramos la deuda del ejercicio nº 5 anticipadamente, por lo que concedemos un dto de 36,06 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea