unitate Bilatu unitate testuinguru gehiagotan

1
unitate > unidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Helburua da bizitza errealeko elementu horiek eta kontzeptuzkoak software unitate gisa irudikatzea. El objetivo es representar a éstos elementos de la vida real y a los conceptuales como unidades de software.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$v){ if ($item==$k){ $itemsSaskian[$k]+=$kopurua; $aurkitua=1; if (!$aurkitua) $itemsSaskian[$item]=$kopurua; $_SESSION["itemsSaskian"]=$itemsSaskian; ?> " method="post"> Esan produktua Zenbat unitate $v){ if ($item==$k){ $itemsEnCesta[$k]+=$cantidad; $encontrado=1; if (!$encontrado) $itemsEnCesta[$item]=$cantidad; $_SESSION["itemsEnCesta"]=$itemsEnCesta; ?> " method="post"> Dime el producto Cuantas unidades

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.4 Erabili unitate erlatiboak absolutuen ordez balioak markatzaileen lengoaiaren atributuetan eta orri-estiloetako propietateetako balioetan zehaztean [2. lehentasuna]. 3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valores en los atributos del de lenguaje de marcadores y en los valores de las propiedades de las hojas de estilo [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, CSSn, erabili em edo ehuneko-neurriak pt (puntuak) edo cm (zentimetroak) erabili ordez, horiek unitate absolutuak baitira. Por ejemplo, en CSS, utilice em o medidas porcentuales, en vez de pt (puntos) o cm (centí­metros), que son unidades absolutas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Unitate absolutuak erabiltzen badira, baliozkotu aurkeztutako edukia erabilgarria dela. Si se usan unidades absolutas, valide que el contenido presentado es utilizable.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zenbaki bat izan behar du, ondoren neurri unitate bat duena, paragrafo batzuk lehenago esan dugunez. Debe ser un número seguido de una unidad de medida, tal y como se comentaba unos párrafos más arriba.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Unitateak radianak edo NaN dituen balioa itzultzen du. Devuelve un valor cuyas unidades son radianes o NaN.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta bat WAP nabigatzaileak bistara dezakeen informazio unitatea da. Una carta es la unidad de información que un navegador WAP puede mostrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak