errore Bilatu errore testuinguru gehiagotan

1
errore > fallo (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarrera-errorea. Fallo de entrada.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Informatikak pisu handia duen sistemetan, imajina dezakegun bezala, teknologia horri lotutako gaitz endemikoak hartzeko arriskua dago: birusak, piratak, errore katastrofikoak, arrotzak eta abar. En sistemas en los cuales la informática es un valor de peso ya nos podemos imaginar que también están expuestos a los males endémicos de esta tecnología: virus, piratas, fallos catastróficos, intrusos, etc.

Materiala: SCADA sistemak

Helmugan behar bezala entregatzea eta transmisio-erroreen aurrean hartu beharreko ekintzak bermatzen ditu. Garantiza la correcta entrega en destino y las acciones a tomar ante fallos de transmisión.

Materiala: SCADA sistemak

Sarrera edo irteera jakin bati buruzko erroreak. Fallos referidos a una entrada o salida concretas.

Materiala: SCADA sistemak

Elementuek erroreren bat izanez gero, diagnostikoa egitea sinplea da. Diagnóstico sencillo ante fallos de elementos.

Materiala: SCADA sistemak

Industria-mailan gehien zabaldutako topologiak Bus eta Eraztun motakoak dira, erroreen aurrean duten sendotasuna, transmisio-abiadura eta zabaltzeko erraztasuna dela eta. A escala industrial, las topologías más extendidas son las de Bus y Anillo, debido a su robustez ante fallos, velocidad de transmisión y sencillez de ampliación.

Materiala: SCADA sistemak

Sarearen egitura fisikoa garrantzitsua da bidegabe sartzeko saiakeren eta erroreen aurrean duen sendotasuna zehazterako garaian. La estructura fí­sica de la red es importante a la hora de determinar su robustez frente a posibles intrusiones o fallos

Materiala: SCADA sistemak

Modu horretan, kontrol-sistemako gertaeren aurrean erantzun-denbora optimizatu egiten da, gertaera jazotzen den unean bertan jakinarazten baitzaie interesatuei (adibidez: ponparen motorreko babes-errele termikoaren errore-alarma). De esta manera se optimiza el tiempo de respuesta ante eventualidades en un sistema de control, pues son notificadas a los interesados justo en el momento de producirse (por ejemplo, una alarma de fallo de un relé térmico de protección del motor de una bomba)

Materiala: SCADA sistemak

Denborak aurrera egin ahala, ekipoetako azalpenik gabeko erroreak nahita eragindakoak zirela ohartu ziren. Con el tiempo se vio que los fallos inexplicables de los equipos eran provocados.

Materiala: SCADA sistemak

"Nahitako eta dokumentatu gabeko" segurtasun-erroreei deitzen zaie horrela. Beharrezko baimenik gabe datu konfidentzialetarako sarbidea ahalbidetzen dute. Se denomina así­ a fallos de seguridad "intencionados y no documentados", que pueden permitir el acceso a datos confidenciales sin la autorización necesaria.

Materiala: SCADA sistemak