faktura Bilatu faktura testuinguru gehiagotan

1
faktura > factura (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.- Salgaien salmentagatik 569,76 euroko faktura kobratu dugu taloi bidez. 2.- Cobramos una factura por la venta de géneros que importaba 569,76 € mediante talón.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- 174,29 euroko faktura (altzariak erosteagatik) eskura ordaindu dugu. 6.- Pagamos al contado una factura de 174,29 € (Compra de muebles).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Bezero batek 210,35 euroko faktura ordaindu digu. Dirua eskura eman digu, eta, diru horrekin, hartzekodun bati ordaindu diogu. 9.- Un cliente nos paga una factura de 210,35 €, entregándonos dinero en efectivo, con éste pagamos a un acreedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Fakturan 60,10 euroko deskontua egin dugu. Descuento en factura 60,10 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- Salgaiak saldu ditugu 4.808,10 euroan (gehi BEZa) kreditu bidez, eta fakturan %10eko deskontua izan dugu. 1.- Vendemos mercaderías a crédito por 4.808,10 € más IVA descuento en factura del 10%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Salgaiak erosi ditugu 6.010,12 euroan (gehi BEZa) kreditu bidez, eta fakturan %5eko deskontua izan dugu. 3.- Compramos mercaderías a crédito por 6.010,12 € más IVA, descuento en factura del 5%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Fakturan 120,20 euroko deskontua izan dugu. Descuento en factura de 120,20 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan, fakturaz kanpo egindako deskontuak jasotzen dira. Esta cuenta recoge los descuentos realizados fuera de factura.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Fakturaz kanpo egindako deskontuak jasotzen dira. Recoge los descuentos realizados fuera de factura.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Abokatuak 150,25 euroko (gehi BEZa) faktura pasatu dio emandako zerbitzuarengatik. 7.- El abogado le pasa factura por los servicios prestados que asciende a 150,25 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
faktura > recibo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.- Argindarraren faktura ordaindu dugu, alegia, 90,15 euro (gehi BEZa). 1.- Pagamos el recibo de la luz que asciende a 90,15 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Telefónicaren eta Iberdrolaren fakturak 420,71 eta 643,08 eurokoak dira (gehi BEZa), hurrenez hurren, eta zorretan utzi ditugu. 3.- Los recibos de la Telefónica e Iberduero, ascienden a 420,71 € y 643,08 € respectivamente, dejamos a deber, más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

17.- Telefonicak martxoko eta apirileko faktura bidali digu, hain zuzen,169,49 eurokoa (gehi BEZa). 17.- Telefónica nos pasa recibo de los meses de marzo-abril, que asciende a 169,49 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Udalak uraren, estolderiaren eta zaborraren faktura pasatu digu, hain zuzen, 96,16 eurokoa (%7ko BEZa); bankuko kontu korrontearen bidez ordaindu dugu. 3.- El Ayuntamiento nos pasa el recibo del agua, alcantarillado y basura que asciende a 96,16 € más IVA 7% que pagamos a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Telefónicaren faktura eskura ordaindu dugu, alegia, 691,16 euro (gehi BEZa). 18.- Pagamos al contado el recibo de la Telefónica que asciende 691,16 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Telefónicaren faktura, 140,04 euro (gehi BEZa), kontu korrontearen bidez ordaindu dugu. 4.- Pagamos por c/c el recibo de telefónica de 140,04 € más IVA:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea