erosketa-kostu Bilatu erosketa-kostu testuinguru gehiagotan

1
erosketa-kostu > coste de adquisición (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hasiera batean, merkatuko baliotik edo salmenta-preziotik eratorritako izakinak baloratzeko edozein irizpide ez da onartzen, erosketa-kostua edo ekoizpen-kostua baino txikiagoak direnean salbu. Inicialmente cualquier criterio de valoración de existencias que se derive del valor de mercado o precios de venta no es aceptado, excepto que sean inferiores al coste de adquisición o valoración de existencias que se derive del valor de mercado o precios de venta no es aceptado, excepto que sean inferiores al coste" target="_blank">valoración de existencias que se derive del valor de mercado o precios de venta no es aceptado, excepto que sean inferiores al coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-kostuaren prezioa (salgaien erosketa). Precio de coste de adquisición (compra mercaderías).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EROSKETA-KOSTUA COSTE DE ADQUISICIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gainerako ibilgetu ez-materialen antzera, merkataritza-funtsa transakzioaren ondoriozko erosketa-kostuarekin kontabilizatu behar da. Al igual que el resto de los inmovilizadores inmateriales, el fondo de comercio debe contabilizarse por el coste de adquisición que resulte de la transacción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza