portal Bilatu portal testuinguru gehiagotan

1
atari > portal (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ospeak edo atarietako bisitek ez dute ezer adierazten haien direktorio edo bilatzaileei dagokienez. La fama o las visitas de los portales no dicen nada de la importancia de sus directorios o buscadores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari bertikalak Portales Verticales (Vortales)

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari bertikala sektore edo industria jakin bati informazioa eta zerbitzuak eskaintzen dizkion web gunea da. Un portal vertical, también denominado Vortal (Vertical Portal), es un sitio web que provee de información y servicios a un sector o industria en particular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Webeko atari orokorren baliokide industrial espezifikoa da baina, kasu honetan, atari orokorren balio erantsiko zerbitzu tipikoak eskaintzeaz gain, bere edukien hedadura gai edo arlo jakin batean zentratzen da. Es el equivalente industrial especí­fico de los portales generales del Web, pero en este caso, además de ofrecer los tí­picos servicios de valor añadido caracterí­sticos de los portales generales, la cobertura de sus contenidos se centra en un tema o área concreta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari horiek jaso beharko dituzte atari orokorrek jadanik jaso ezin dituzten erabiltzaileetako batzuk. Estos portales son los que habrán de captar parte de los usuarios que los generales ya no son capaces de atender.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari bertikalak beste bi funtsezko multzotan sailkatzen ditugu, espezializazio motaren arabera: A su vez, clasificamos los portales verticales en otros dos grupos fundamentales, atendiendo a su tipo de especialización:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

·Atari geografikoak: · Portales Geográficos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kalkuluen arabera, atari horien kopuru oso txiki bat izango litzateke gai hain ezberdina den publikoari zerbitzu eta edukien maila egokia eskaini eta, aldi berean, antolamenduari eta ekonomiari dagokienez bideragarria izateko. Se estima que sólo un número muy reducido de estos portales puede ser capaz de ofrecer el adecuado nivel de servicios y contenidos a un público tan diverso y, al tiempo, ser viable organizacional y económicamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hori dela-eta, atari mota hori ez da nahikoa erabiltzaile aditu eta profesionalentzat, espezializazio eta sakontasun handiagoa eskatzen baitute, bai zerbitzuetan, bai edukietan. Beraz, funtsean erabiltzaile hasiberriei zuzentzen zaizkie, normalean ez baitute halako eskakizun zorrotzik. Ello hace que este tipo de portal resulte insuficiente para los usuarios más expertos y profesionales que exigen mayor especialización y profundidad, tanto en los servicios como en los contenidos quedando entonces orientados fundamentalmente hacia los usuarios inexpertos, habitualmente menos exigentes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari mota horren adibide bat Terra da, nahiz eta hainbat bertsio nazional dituen, eta horrek sistema orokor eta ebolutibo bihurtzen du. Un ejemplo de este tipo de portal es Terra, aunque el mismo posee diversas versiones nacionales lo que le convierte en un sistema general y evolutivo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak