valor negociable Bilatu valor negociable testuinguru gehiagotan

1
balore negoziagarri > valor negociable (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Epe laburrerako balore negoziagarrien balio-galeragatiko hornidura (597) Provisión por depreciación de valores negociables a c/p (597)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Beste datu batzuen artean, une oro identifikazio osoa egiteko moduko zehaztasunez erregistratzen al dira balore negoziagarriak? 1 ¿Se lleva registro de los valores negociables con suficiente detalle que permita en cualquier momento su completa identificación, entre otros datos?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk jaulkitzea Emisión de obligaciones y otros valores negociables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Errenta finkoko baloreak b) Balore negoziagarriak a) Los valores en renta fija b) Los valores negociables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kotizazio ofizialerako onartutako balore negoziagarriak honela baloratzen dira: Los valores negociables admitidos a cotización oficial, se valorarán:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Balore negoziagarrien zorro hau du. b) Tiene la siguiente cartera de valores negociables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuzendaritzak oso eskuliburu zehatza du balore negoziagarriak lantzeko moduaren gainean. La dirección tiene un manual muy detallado sobre la forma de operar en los valores negociables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore negoziagarrien mozkinak (766) Beneficios en valores negociables (766)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe laburrerako balore negoziagarrietarako hornidura (698) Epe laburrerako balore negoziagarrien balio-galeragatiko hornidurara (597) Dotación a la provisión para valores negociables a c/p (698) a Provisión por depreciación de valores negociables a c/p (597)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe luzerako balore negoziagarrietarako hornidura zuzkitzea (696) Epe luzerako balore negoziagarrien balio-galeragatiko hornidurara (297) Dotación a la provisión para valores negociables a l/p (696) a Provisión por depreciación de valores negociables a l/p (297)

Materiala: Kontu-ikuskaritza