ventana Bilatu ventana testuinguru gehiagotan

1
Leiho baskulagarri
Leiho baskulagarri
leiho > ventana (204 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko edo metalezko uztarriak dira markoak, eta ateei, leihoei eta balkoiei eusten diete. Son cercos de madera o de metal, donde se sujetan las puertas, ventanas, y balcones.

Materiala: Egurraren teknologia

Leiho-markoak bi langaluzek osatzen dituzte, eta bi langarak lotzen dituzte langaluzeak. Los de ventana están formados por dos largueros unidos por dos traviesas.

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, leiho- eta balkoi-markoek badute beheko langara, eta, langararen barnealdeko ertza ez hondatzeko, estrabea iltzatzen dugu gainean. En cambio los marcos para ventana o balcón, llevan traviesa inferior; y para no deteriorar el canto interior de dicha traviesa, se clava un listón encima.

Materiala: Egurraren teknologia

Hauen araberakoak dira leihoei eragiteko sistemak: leihoak zer lekutan kokatuta dauden, bertan dagoen tokiaren araberakoak eta aireztapen-sistemaren araberakoak. El accionamiento de una ventana dependerá del espacio en que va emplazada, y del sistema de ventilación.

Materiala: Egurraren teknologia

eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

LEIHOEN KOKALEKUA DESTINO DE LAS VENTANAS

Materiala: Egurraren teknologia

Leiho arruntek jangune bakarra dute, beira bakarra sartzeko. Ventana ordinaria, la que en su construcción sólo lleva un rebajo para un cristal.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoak markoetan finkatzeko, gontz tolesgarriak erabiltzen ditugu, edo partaderak. Estas ventanas se sujetan a los marcos con bisagras de librillo, o con pernios.

Materiala: Egurraren teknologia

jarri behar ditugu haien alde lodia markoaren jangunearekin bat etortzeko moduan, baina, jangunea txikiagoa bada leihoen alde lodia baino, hobeto egokitu daitezen leihoak, jangunea egiten diegu; kontrajangune du izena jangune horrek. colocándola de modo que su grueso coincida con el rebajo del marco; mas si éste fuera menor que el grueso de la ventana, para su mejor adaptación se hará a ésta un rebajo, que recibe el nombre de contrarrebajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Barnealderako leihoak (ikusi 879. irudia). Ventana para interior (fig. 879).

Materiala: Egurraren teknologia

leiho > ventana (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
BI BEIRAKO LEIHOAK VENTANAS DOBLES

Materiala: ProiektuakProiektuak

Zintak tarteko gunean gorputz bikoitza duenez, leiho edota zorro luzangak sortzen dira; horrela, bada, ainguratze-mosketoiak bertan sartu eta haietan mugitzen dira. La cinta presenta en la zona intermedia un doble cuerpo de forma que define ventanas o vainas alargadas en las que se introducen los mosquetones de anclaje, que así­ se mueven a lo largo de ellas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Halaxe jokatu beharko dugu pasabide, ate eta leihoetako hutsuneetan. Es el caso de pasos, puertas, huecos para ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Altuera horretara iritsitakoan, leihoek hartuko duten lekua eta hutsunea neurtuko ditugu. Alcanzada esa altura mediremos el lugar y hueco que han de ocupar las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, eskaiola gogortzen hasten denean, espartzuzko zerrenda bat sartuko diogu pertzean orea zertarako erabili nahi dugun eta zer trinkotasun eman nahi diogun, halako lodiera eta luzera izango ditu zerrendak. Espartzua ondo bustita dagoenean, xukatu egingo dugu, tantekin ez zikintzeko, eta, ondoren, finkatu edo indartu nahi dugun lekuan jarriko dugu espartzua (leihoko aingura-hanka edo gakotxoren batean, hesitxoren batean, eskaiolazko xaflaren batean...). Horretarako, i Para ello, cuando la escayola empiece a espesar se introducirá una tira de esparto -dependiendo su grosor y longitud de la utilidad y firmeza que se le quiera dar- en la caldereta, empapando y escurriendo el esparto, cuidando que al gotear no manche, aplicándolo sobre el lugar al que queremos fijar o reforzar (la patilla o garrilla de una ventana, una verjilla, placas de escayola...) enr

Materiala: Igeltserotza

Arkuak funtsezko elementuak dira eraikuntzaren arloan, eta mendez mende makina bat arazori eman diete konponbidea, sarreretako ateen eta leihoen presioa banatzeko irtenbide aparta eskaini baitute. Dotore-dotoreak dira gainera. Los arcos son un elemento básico de la construcción, durante siglos han resuelto numerosos problemas en el reparto de fuerzas a la hora de hacer entradas y ventanas, por no hablar de su singular valor estético.

Materiala: Igeltserotza

Aurremarkoak zurezko egiturak dira, eta trenkadak egiten ari garenean edo eginda ditugunean jarri behar ditugu. Gero ateak edo, kasu honetan bezala, leihoak jarriko ditugu, aurremarkoak oinarri hartuta (1. irudia). Los premarcos son unas estructuras de madera que se han de colocar, bien a la hora de realizar los tabiques o bien a posteriori, para que en ellos se armen puertas -como en este caso- o ventanas (Fig. 1).

Materiala: Igeltserotza

Ganberak eraikitzeko prozesuan, leihoen hutsuneak kontuan izan behar ditugu beti. Durante la fabricación de las cámaras se ha de tener en cuenta el hueco de las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Modu batean baino gehiagotan joka dezakegu: esate baterako, lehenik hutsunea utzi, eta leihoak ondoren jar ditzakegu, edo, kasu honetan bezala, trenkada eraikitzeko unean bertan jar ditzakegu leihoak (7. irudia). Se puede dejar el hueco y colocar a posteriori las ventanas o, como en este caso, colocarlas a la vez que se levanta el tabique (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Gailurraren gainean jarriko dugu leihoa, eta gakotxoak igeltsuz atxikiko ditugu beharrezkoa bada, poliuretano hedatua ere erabiliko dugu. Sobre la albardilla se colocará la ventana, sujetando las garrillas con yeso o utilizando poliuretano expandido si hiciese falta.

Materiala: Igeltserotza

2
leiho > ventana (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horren ondorioz, erabiltzaile-izenaren eta pasahitzaren leihoa agertzen da, eta sartutako datuak $PHP_AUTH_USER eta $PHP_AUTH_PW aldagaiei esleitzen zaizkie. Esto provoca que se muestre la ventana de nombre de usuario y contraseña y los datos introducidos se asignen a las variables $PHP_AUTH_USER y $PHP_AUTH_PW.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzaileak erabiltzaile-izena eta pasahitza eskatzeko leihoa erakuts dezan, nahikoa da ondoko goiburuko hau bidaltzea: Para que el navegador nos muestre la ventana de petición de nombre de usuario y contraseña basta con enviar la siguiente cabecera:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Era berean, uneko leihoa aldatzea edo ustekabean leiho berriak agerraraztea oso nahasgarria izan daiteke zer gertatzen ari den ikusi ezin duten erabiltzaileentzat. Igualmente, cambiar la ventana actual o hacer aparecer inesperadamente nuevas ventanas, puede ser muy desorientador para los usuarios que no pueden ver lo que está ocurriendo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.1 Erabiltzaile-aplikazioek leiho berriak deskonektatzea ahalbidetzen duten arte, ez sortu leiho berrien bat-bateko agerpenik eta ez aldatu uneko leihoa erabiltzaileari jakinarazi gabe [2. lehentasuna]. 10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de nuevas ventanas y no cambie la ventanaactual sin informar al usuario [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, ez erabili xedea leiho berri bat duen markorik. Por ejemplo, en HTML, evite usar un marco cuyo objetivo es una nueva ventana.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

TARGET parametroan zehaztutako leihoaren edo framearen izena daukan katea da. Es una cadena que tiene el nombre de la ventana o del frame especificado en el parámetro TARGET

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren leihoa garbitzen du Limpia la ventana del documento

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Denok dakigunez, nabigatzailearen leihoa hainbat frametan bana daiteke, eta horietako bakoitzak dokumentu bat izan dezake, dagokion edukiarekin. Todos sabemos que la ventana del navegador puede ser dividida en varios frames que contengan cada uno de ellos un documento en el que mostrar contenidos diferentes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Leihoekin bezala, frame horietako bakoitza izendatu eta erreferentziatu egin daiteke. Hortaz, dokumentuak marko batean karga ditzakegu, gainerakoan eraginik izan gabe. Al igual que con las ventanas, cada uno de estos frames puede ser nombrado y referenciado, lo que nos permite cargar documentos en un marco sin que esto afecte al resto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

directories = [yes|no|1|0]. Leiho berriak helbide-botoiak izango dituen ala ez esaten digu. directories = [yes|no|1|0]. Nos dice si la nueva ventana tendrá botones de dirección o no.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak