masilla Bilatu masilla testuinguru gehiagotan

1
masilla > masilla (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kutsatzaile kimikoak disolbatzaileek, pintura-hautsak, masillek, katalizatzaileek eta erabilitako gainerako produktuek sortzen dituzte. Los contaminantes quí­micos proceden de disolventes, polvo de pintura, masillas, catalizadores y demás productos utilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masilla, pintura eta abarrekin kontaktua izatea Contacto con masillas, pinturas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan egiten dira lan arriskutsu asko; izan ere, ebakitzeko tresnak, kolpekatzeko tresnak, txirbil-harroketakoak, soldadura-ekipoak eta, halaber, masillak, plastikoak, erretxinak eta gainerako osagai kimikoak erabiltzen dira. En esta zona se realizan una gran parte de trabajos con riesgos, ya que se utilizan herramientas de corte, herramientas de golpeo, herramientas de arranque de viruta, equipos de soldaduras, así­ como masillas, plásticos, resinas y demás compuestos quí­micos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ezin hobea da lixatzeko, bai jadanik lehorra dagoen pintura, bai poliesterrezko masillak lixatzeko. Es ideal para el lijado, tanto de pintura ya seca como de masillas de poliéster.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eremu honetan kontzentratzen dira arnasbideen arriskurik handienak, bertan pintura, berniz, laka, inprimazio, disolbatzaile, masilla eta abarrekin lan egiten baita. en esta zona es donde se concentran los mayores peligros para las vías respiratorias ya que es donde se trabaja con pinturas, barnices, lacas, imprimaciones, disolventes, masillas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masilla erortzea Caí­da de masilla

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, masillak aplikatzea, plastikoen soldadura, katalizatzaileak daramatzana, pintura-lixaketa, pintatzeko pistolen garbiketa eta pintaketa bera substantzia kaltegarriz egiten dira; beraz, horiek erabiltzerakoan segurtasun-arauak bete beharko dira. Así­, la aplicación de las masillas, la soldadura de plásticos, que suelen llevar catalizadores, el lijado de pintura, la limpieza de las pistolas utilizadas para pintar, y el pintado en sí­ mismo son trabajos realizados con sustancias perjudiciales teniendo, por tanto, que guardar las normas de seguridad en su manejo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gorputzera masilla, pintura, zuntz, plastiko eta abarretik datorren hauts horren ahalik kopuru txikiena irits dadin saiatu behar dugu; izan ere, kaltegarria izan daiteke larruazalarekin luzaroan kontaktuan egotea. Se debe intentar que llegue al cuerpo la mí­nima cantidad posible de ese polvo procedente de masillas, pintura, fibras, plásticos..... ya que su contacto con la piel durante largos periodos de tiempo puede ser nocivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masillekin egiten diren lanak Trabajos con masillas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Masillak, pinturak, etab. Masillas, pinturas etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

masilla > masilla (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masilla prestatzeko, linolio parte bat eta hiru Espainiako zuri parte nahasten ditugu. Ondoren, dena ondo oratzen eta irabiatzen dugu, ore malgu eta trinkoa osatu arte. La masilla se prepara a base de una parte de aceite de linaza, por tres de blanco de España, todo bien amasado y batido, hasta que forme una pasta flexible y compacta.

Materiala: Egurraren teknologia

Arkitekto zuzendariak baimena ematen badu aurrez, konpondu egin daitezke oholetan sortzen dira pitzadura txikiak. Horretarako, istinkatzeko produktuak edo egurraren tonu bereko masilla erabili behar dira, eta erretxinaz, seboz, argizariz, Espainiako zuriz eta egurraren tonu bereko hautsez prestatu behar dira. Previa autorización del Arquitecto-Director, podrán repararse las hendiduras de pequeña importancia producidas en las tablas, con productos de calafateo o masilla del tono de las maderas, preparados a base de resina, sebo, cera, blanco de España y el color que dé el tono, en

Materiala: Egurraren teknologia

Ahal dela, likido dagoela, urtuta isuri behar da masilla junturetan; aurrez, ezin hobeto garbitu behar dira junturak. Esta masilla, a ser posible, se hará colar lí­quida por fusión en las juntas, previa limpieza perfecta de éstas.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholetan sortzen den pitzadura txikiren bat konpondu behar badugu, egurraren kolore bereko masilla erabili behar dugu eta, masilla prestatzeko, erretxina, argizaria, Espainiako zuria eta egurraren kolore bereko hautsa nahasi behar ditugu. Ondoren, ore homogeneoa egin behar dugu, eta bero dagoela bota behar dugu akatsa duen egur zatian. Si hay que reparar pequeñas hendiduras producidas en las tablas, se empleará masilla del color de la madera, la cual se prepara a base de resina, cera, blanco de España, y pojvo del color de la misma madera; todo ello se mezcla formando una pasta homogénea, y se aplica en caliente al lugar defectuoso.

Materiala: Egurraren teknologia

Isolamendua are handiagoa izan dadin, bi beira jarri dituzte: barnekoa egurrezko estrabe molduradunaz finkatu dute, eta kanpokoa, masilla erabiliz. Para mayor aislamiento, se han colocado dos cristales: el interior, sujeto con un listón moldurado de madera, y el exterior, con masilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Kanpoko beirei eusteko ez ditugu erabiltzen estrabeak, haizea eta ura pasatzen utziko lituzketelako eta, horren ondorioz, egurra hondatu egingo litzatekeelako. Aitzitik, lehenik, hainbat iltze txiki jartzen ditugu jangunearen inguruan eta, ondoren, masilla edo mastika izeneko oreaz betetzen dugu jangunea; beirari eta egurrari atxikitzen zaio masilla, eta lantzer iragazgaitza eratzen du inguruan. a Los cristales del exterior no se sujetan con listones, porque fácilmente dejarían pasar el viento y el agua, con el consiguiente deterioro de la madera; en su lugar se sujetan primero cpn unos clavitos alrededor, y luego se rellena el rebajo con una pasta llamada masilla,p mástic, que se adhiere al cristal y a la madera, dejando alrededor un bisel impermeable.

Materiala: Egurraren teknologia