erreminta Bilatu erreminta testuinguru gehiagotan

1
erreminta > herramienta (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dilatazio-junturak zolarria bigun dagoenean egiteko erremintak ere badaude: irudian ageri den plaunkai antzeko horrek, esate baterako, irtengune zorrotza dauka, eta, irtengune hori zolarrian barneratuta, juntura egokia uzten du plaunkaiak. Existen herramientas para realizar las juntas de dilatación en tierno, esta especie de llana que muestra la ilustración, consta de un saliente afilado, que penetra lo necesario en la solera como para dejar una junta fiable.

Materiala: Igeltserotza

Plaunkaiaren ertzak gainerako erreminten kontra jota koskatuta ez geratzeko, oihaletan bilduta eraman ohi da plaunkaia (5. irudia). Para evitar que se mellen los bordes de esta llana al contacto con el resto de herramientas se suele llevar envuelta en un paño (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexa erreminta arriskutsua da, eta ardura handiz erabili behar dugu; izan ere, gaizki erabiliz gero, ebaki larriak eragin ditzake, edota partikulak kanporantz jaurti. La rotaflex es una herramienta peligrosa, es conveniente tener todas las precauciones posibles con ella, de su mal uso pueden derivar desde cortes hasta proyección de partí­culas.

Materiala: Igeltserotza

Masa kargatuegia badago, ordea, erremintetan itsatsita gera daiteke, eta zailagoa izango da halakoetan ondo zabaltzea. Una masa demasiado cargada puede pegarse en las herramientas haciendo mas difí­cil su aplicación.

Materiala: Igeltserotza

Bizarrak garbitzeko, komenigarria izaten da taula erabiltzea; izan ere, paletak edo bestelako erremintak aise higatzen dira halako lanetan, eta azkarrago uzten diote erabilgarri izateari. Para limpiar las rebabas se recomienda usar una tabla, ya que de hacerse con la paleta o cualquier otra herramienta la desgastaría rápidamente, acortando en mucho la útil" target="_blank">vida útil de las herramientas.

Materiala: Igeltserotza

Lantokiak nahiz enpresako langileentzako zerbitzuak eta aretoak bisitatzea, alor hauetan dituzten kondizioen berri izateko: garbiketa, giroa, instalazioak, makinak, erremintak eta lan-prozesuak. Halaber, langileen bizitza eta osasuna kaltetu ditzakeen arriskurik dagoen begiratu eta atzemandako akatsen berri eman beharko dio enpresaren Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para los trabajadores de la empresa para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar la vida o salud de los <

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

erreminta > herramienta (933 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreminta mota Tipo de herramienta

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lan-erremintak zuzenean zilindroen zurtoinetan muntatuta daude. Las herramientas de trabajo están montadas directamente sobre los vástagos de los cilindros.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erdiko zilindroak bi piezak muntaia-plakaren azpian dauden erreminta pneumatikoen kontra estutzen ditu. El cilindro central aprieta las dos piezas sobre las herramientas neumáticas, situadas debajo de la placa de montaje.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Denak ere, erabilitako erremintaren araberakoak izango dira. Depende de la herramienta utilizada.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erremintak zehaztuko du piezak hartuko duen neurria eta forma. La herramienta determina el tamaño y la forma de la pieza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ebaketa-erremintak lan-piezari eragingailu pneumatiko baten bidez erasoko dio. La herramienta de corte ataca a la pieza de trabajo mediante el accionamiento neumatico.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.15 irudia. Pieza baten ertzak alakatzeko sistema, ebaketa-erreminta bat erabiliz fresa baten ordez. Figura 4.15. Chaflanado de las aristas de una pieza, realizado con una herramienta de corte en lugar de una fresa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.14 irudia. Fresatzeko makina baskulagarria, erremintaren aitzinamendu-mugimendurako aitzinamendu-unitate pneumatikoduna (gorria) eta euskailu pneumatikoduna (urdina). a) Unitateen kokapena. b) Aginte pneumatikoa. Figura 4.14. Unidad de fresado basculante con unidad de avance neumática (rojo) para el movimiento de avance de la herramienta y dispositivo de sujeción neumático (azul). a) Disposición de las unidades. b ) Mando neumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Behin piezak jarritakoan, zurtoinari barrurantz sartzeko agintzen zaio (4/2 balbula, pausagunean dagoen atzeranzko malgukiduna), eta, harekin batera, erreminta-etxeari eta erreminta berari. Hala, mekanizatu beharreko piezen ertzen luzera osoan desplazatuko da eta alakatu egingo du. Una vez colocadas las piezas, se manda la entrada del vástago (válvula 4/2. con muelle de retroceso en posición de reposo) y del portaútil, junto con la herramienta, y se desplaza a lo largo de las aristas de las piezas a mecanizar, realizándose así­ el achaflanado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erremintaren altuera eta inklinazioa doituta, zenbait neurriko alakak egin ahal izango dira. Ajustando la herramienta en altura y en inclinación, pueden realizarse chaflanes de diferentes dimensiones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak