malla Bilatu malla testuinguru gehiagotan

1
maila > malla (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea sobratzen bada, neurriak egokitu egingo dira mailetatik lotzeko sokak pasatuz; soka horien muturrak soka perimetralekin lotuko dira. En el caso de que existan sobrantes de red, se ajustarán las medidas de las redes pasando cuerdas de atado por las mallas, fijándolas por los extremos a las cuerdas perimetrales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lotzeko soka banan-banan sartuko da mailetatik, 100 milimetrotik gorako irekigunerik egon ez dadin; 50 cm-tik behin korapilo indargarriak egingo dira. Se pasará la cuerda de unión malla a malla, con el fin de asegurar que no se formen aberturas superiores a 100 milí­metros, realizando nudos de reafirmación cada 50 cm.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak lotzeko, soka perimetralaren mailak banan-banan josi behar dira, UNE EN 1263-1 arauaren araberako soka bat erabiliz. La unión de unas redes con otras se realizará por cosido de las cuerdas perimetrales malla a malla mediante cuerda o de unión de la norma UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Itxiera bertikaleko sareak sakon aztertu beharko dira, ongi ainguratuta eta lotuta daudela, puskatutako mailarik ez dagoela eta abar egiaztatzeko. (439. irudia). Será necesario realizar una revisión de las redes de cierre de protección vertical, verificando el correcto anclaje, la adecuada unión entre estas, que no presenten mallas rotas, etc... (fig. 439).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, sarearen mailak goiko listoitik eta beheko listoitik sartuko dira banan-banan (426., 427. eta 428. irudiak), sareak behar den erresistentzia izan dezan. Su cosido se realizará pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior (fig. 426,427 y 428), de forma que la red quede con una resistencia adecuada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea pilareen hozketan finkatuko da lehenik; sarearen 4 edo 5 maila sartuko dira hozketan, soka perimetral gisa joka dezaten (461 - 468. irudia). La primera fijación de las redes se realizará en las esperas de los pilares, introduciendo en estas 4 o 5 mallas de la red de forma que estas mallas realicen la función de cuerda perimetral (fig 461 a 468).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

sare > malla (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
24 ordu igarotakoan, plakak igeltsuz estaltzen dira modu tradizionalean, eta, jarraian, lehen geruza bat zabaltzen da, eta bertan 200 gr/m2-ko alkaliaren aurkako beira-zuntzezko sare bat enbutitzen da, elkarren gainean jarrita 10 cm-tan, eta, azkenean, behin igeltsua lehortu eta gogortu ondoren, pintura-geruza batez estaltzen da, kolorea aukeratuta, 5.4 irudian ikus daitekeenez. Transcurridas unas 24 horas, se procede a revestir las placas con yeso de una forma tradicional, previa la extensión de una primera capa donde se embute una malla de fibra de vidrio antialcalina de 200 gr/m2 solapada entre sí­ 10 cm y finalmente, una vez seco y duro el yeso, se reviste con un revestimiento de capa fina, pintura, en el color deseado, según se refleja en la

Materiala: Eraikinaren estalkia

"A" aldaera: poliestireno hedatuzko panela jarri ondoren, gainazala berdindu egiten da, poliestireno hedatuzko (Porex) birrinduz arindutako zementuzko morterozko 2-3 cm-ko lodierako geruza batez, 200 g/m2-ko beira-zuntzeko alkaliaren aurkako sareaz armatua, elkarren gainean jarrita 5-10 cm-tan. Variante "A", colocado el panel de poliestireno expandido, regularizar la superficie con una capa de mortero de cemento aligerado con triturado de poliestireno expandido (Porex) con espesor de 2-3 cm, armado con malla antialcalina de fibra de vidrio de 200 g/m2, solapada entre sí­ 5-10 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
begizta > malla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orduan, kargatik igarotzen den korrontea VS1-i zor zaio. Begizta horretan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Entonces, la corriente que circula por la carga es debida a VS1. Aplicando Kirchhoff en dicha malla, sale que:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Orduan, kargatik igarotzen den korrontea VS2-ri zor zaio. Begizta horretan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Entonces, la corriente que circula por la carga, es debida a Vs2. Aplicando Kirchhoff en dicha malla, sale que:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Hala, bada, 4.4. irudian adierazitako begiztan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Aplicando Kirchhoff en la malla marcada en la figura 4-4 quedará:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Hala, bada, 4.5. irudian adierazitako begiztan Kirchhoffen legea aplikatuta, hauxe da ondorioa: Aplicando Kirchhoff en la malla marcada de la figura 4-5 tenemos:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Sarrera basearen eta kolektorearen artean aplikatzen da, eta irteera, berriz, igorlearen eta kolektorearen artean; kolektorea da, beraz, bi begizten Zalantza terminologikoaterminal komuna, eta hortik datorkio, hain zuzen ere, izena. Se caracteriza porque la entrada se aplica entre base y colector y la salida se toma entre emisor y colector siendo, por tanto, el colector el terminal común a ambas mallas; de ahí­ su nombre.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak