acabado Bilatu acabado testuinguru gehiagotan

1
akabera > acabado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taulak distiratsuak edo mateak izan daitezke akaberaren ikuspegitik. El acabado de la superficie puede ser brillante o mate.

Materiala: Egurraren teknologia

700. irudia. Taula aglomeratuen eta xafla plastikodunen ertzen akabera. Fig. 700 Acabado de los cantos en tableros aglomerados y en enchapados con laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Ertzen akabera. a Acabado de los cantos.

Materiala: Egurraren teknologia

Arotzerian eta zurgintzan erabiltzen ditugun material plastikoak estalgarriak dira, eta xafla edo taula batek eratzen ditu. Satinatuak dira xaflak, fintasun handiz landuta daude, oso apaingarriak eta sendoak dira eta distiratsuak edo mateak izan daitezke akaberaren ikuspegitik. Los materiales plásticos empleados en el ramo de la madera, son un material de revestimiento, consistente en una chapa o tablero satinado, finamente trabajado, muy decorativo, y muy fuerte; siendo su acabado brillante o mate.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur bigunen zuntzak bereizi edo altxatu egiten dira eta, horregatik, zaila da akabera distiratsua eman dezaten. En las maderas blandas, las fibras se separan o se levantan, por lo que resulta difí­cil conseguir con ellas un acabado lustroso.

Materiala: Egurraren teknologia

etzanak, oholtza arrunta, parketeko laukiak eta zerrenda apaingarria, eta akabera (hormaren ondoko egurrezko zokaloa). durmientes, el entarimado ordinario, los cuadrados del parquet con una cenefa, y el acabado con un zócalo de madera junto a la pared.

Materiala: Egurraren teknologia

akabera > acabado (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Akabera leuna lortu nahi badugu, zolarriaren gainaldea oraindik bigun dagoela (81. irudia) zementu pixka bat zabal dezakegu han-hemenka. Zementua bustitzen utziko dugu, eta bustita dagoela (urak zementua ilundu egiten duelako jakingo dugu bustita dagoela) plaunkaia pasatuko dugu, zementua zabal eta leun geratu arte (82. irudia). Si se desea un acabado bruñido se puede espolvorear la superficie aún tierna de la solera (Fig. 81), dejando que el cemento se empape y, una vez húmedo -oscurecido el cemento por el agua- se pasaría una llana hasta que el cemento quede como untado y bruñido (Fig. 82).

Materiala: Igeltserotza

Dilata daitezkeen materialak sartu behar ditugu junturan, txintxorrik edo hautsik ez barneratzeko (irudian, poliexpana ageri da, junturak betetzeko material ohikoenetako bat, zurarekin eta plastikozko omega batzuekin batera); bestela, dilatazio-junturetan txintxorrak edo hautsa sartuz gero, junturak ez du bere egitekoa beteko, eta, gainera, itsusi geratuko da akabera. Es importante dejar materiales que permitan la dilatación dentro de la junta -en la ilustración poliexpan que, junto a la madera y unos omegas de plástico, suelen ser los materiales para rellenar o tapar juntas más comunes-, para que no se meta por ella cascotes o polvo que dificulten su misión y afeen el acabado.

Materiala: Igeltserotza

Galtzada hormigoiz amaitu behar badugu, kontu handiz doitu beharko dugu hormigoia erregelaz, beharrezko maldak utzita. Akabera emateko, hormigoitarako leungailua edo helikopteroa pasatuko dugu, eta amaituta dagoen zoru zatia arretaz ureztatuko dugu, beroa eginez gero zartadarik ez sortzeko. Si el acabado de la calzada se hiciese con hormigón habría que reglear con cuidado el hormigón, dejando las pertinentes caí­das, repasando el acabado con una pulidora para hormigón o helicóptero y regando cuidadosamente el firme acabado para que no se agriete si es que hiciese calor.

Materiala: Igeltserotza

Gauza bera egingo dugu hustubideko zerrendarekin; hots, akabera txukuna eta leuna emango diogu, ura hustubidetik behera erraz irristatzeko (34. irudia). Lo mismo se hará con la faja de desagüe, dejándola un acabado curioso y bruñido para que resbale el agua por ella (Fig. 34).

Materiala: Igeltserotza

eta oso akabera onak eta dotoreak uzten ditu gerora, lixatu egin ditzakegu. Deja unos acabados buenos y finos que, a posteriori se pueden lijar.

Materiala: Igeltserotza

Adreilu trinkoak bezalaxe, blokeak hainbat modutara utz daitezke bistan (5. irudia), eta, aldeetako bik akabera izurtsua dutenez, aproposak dira hormari landako eraikinen itxura emateko. Al igual que los ladrillos macizos, el bloque tiene una variedad para dejar una cara vista (Fig. 5), teniendo dos de sus caras un acabado rugoso, a modo rústico.

Materiala: Igeltserotza

Hormatalaren egoeraren arabera, batzuetan, igeltsu fineko eskukaldi bakarrarekin nahikoa izaten du; beste batzuetan, berriz, pare bat behar izaten ditu hiru ere bai, akabera egokia lortzeko. Dependiendo de cómo esté el paño se habrá de dar una o dos manos de yeso fino, a veces hasta tres, hasta que el acabado sea el satisfactorio.

Materiala: Igeltserotza

Teilak jartzeko bezalaxe, etxaurreetan harriak ezartzeko, punta biribileko paletaz lan egitea komeni da (9. eta 10. irudiak); izan ere, paleta mota horrekin akabera txukuna egin ahal izango dugu, paleta karratuaren izkinek ez baitigute lanerako trabarik egingo. Para este tipo de trabajos -al igual que en los tejados- es recomendable trabajar con una paleta cuya punta esté redondeada (Fig. 9 y 10), ya que con este tipo de herramientas se deja un acabado óptimo, pues no estorban las esquinas de una paleta cuadrada.

Materiala: Igeltserotza

Hartara, akabera txukuna izango du harresiak; harriak ez du ez masa-tantorik ez txaplatarik izango, eta junturek itxura uniformea izango dute. De esta manera se conseguirá un acabado adecuado, limpiando la piedra de motas y pegotes de masa y dándole a la junta una uniformidad.

Materiala: Igeltserotza

Dutxa-ontziaren akabera egiteko, baldosek ontziaren gainean jarrita geratu behar dute (24. irudia) eta, zementu-esnea bota ostean, hezetasunaren kontrako silikonazko lerroa ezarriko diogu ontziari. El acabado debe hacerse consiguiendo que las baldosas descansen sobre el plato (Fig. 24) y recibiendo el mismo con la lechada y, una vez seca, con un cordón de silicona anti-humedad.

Materiala: Igeltserotza

akabera > acabado (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
4.5 DOITASUNEKO AKABERA 4.5 ACABADO DE PRECISIÓN

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Doitasuneko akabera ematea esatean, harri urratzaile baten laguntzaz otxabutzeaz, leuntzeaz edo artezteaz ari gara. Hortaz, helburua ez da bakarrik materiala higatzea, baizik eta gainazal-akaberaren kalitatea hobetzea. Cor acabado de precisión se entiende escariar, pulir o rectificar con muela abrasiva, con lo cual no se trata únicamente de quitar material sino de mejorar la calidad del acabado superficial.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ezin da doitasun-makinatzat hartu. Nolanahi ere, doitasuna eta akaberaren kalitatea langilearen trebetasunaren araberakoak izaten dira gehienetan. No se puede considerar una máquina de precisión, aunque tanto ésta como la calidad del acabado dependen en la mayoría de los casos de la habilidad del operario.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

6. BLOKEA. Artezteko eta akabera emateko eragiketak BLOQUE 6 Operaciones de rectificado y acabado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

c) azaleko akaberakoak: c) de acabado superficial:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konposatua aldatu gabe akabera egokiak lortze aldera, konposatua garbi-garbi ebaki behar da sorbatz oso zorrotzeko erreminta batekin; izan ere, erreminta ez badago oso zorrotza, edo higatua baldin badago, zuntzak hautsi egiten dira. Para obtener acabados correctos sin alteración del compuesto, éste debe ser cortado limpiamente con una herramienta de arista de corte muy afilada, puesto que un afilado incorrecto o un desgaste prolongado de la misma rompen las fibras.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torneaketa, akaberako torneaketa, mandrinaketa fina, fresaketa fina, errasketatzea. Torneado, torneado en acabado, mandrinado fino, fresado fino, rasqueteado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oso altzairu gogorren (>45 HRC) mekanizazioan Ra: 0,3 ?-ko indizea duten gainazaleko akaberetarako eta perdoi estuak (±0,01 mm) dituzten akaberetarako egokiak direnez gero, plakatxo horien bidezko torneaketa artezketaren alternatiba ona izan daiteke. Su idoneidad para acabados con tolerancias estrechas (±0,01 mm) y acabados superficiales de í­ndice Ra: 0,3 ? en mecanizados de aceros muy duros (>45 HRC), hacen del torneado con ellas una buena alternativa al rectificado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Akabera-eragiketak. Operaciones de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinaren doitasuna egiaztatzeko, akabera-lanei lotuta egongo dira eragiketa horiek. Destinadas a juzgar la precisión de la misma, dichas operaciones deben corresponder a trabajos de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea